Ви можете перехоплювати вхідні або вихідні дзвінки для місцезнаходження. Якщо користувач або місце вже ввімкнули перехоплення, ці параметри замінюють будь-які параметри перехоплення розташування, які ви налаштовуєте.
1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Служби > Виклики > Розташування.

2.

Виберіть розташування, яке потрібно настроїти для параметра "Перехоплення розташування".

3.

Перемкніть, щоб увімкнути перехопленнявиклику.

4.

У розділі Вхіднівиклики виберіть пункт Дозволити всі вхідні виклики або Перехоплення всіх вхіднихвикликів.

5.

Якщо вибрано параметр Перехоплення всіх вхіднихвикликів, виберіть потрібні функції.

 • Щоб надсилати виклики з розташуванням на голосову пошту окремого користувача, установіть прапорець Надсилати всі виклики на голосову пошту .

  Вибравши пункт Оголошення, виберіть привітання за замовчуванням або передайте настроюване аудіопривітання з розкривного списку, а потім натисніть кнопку Передати файл.


 

Аудіофайл (WAV) повинен відповідати заданим вимогам.

6.

У розділі Оголошенняномера телефону виберіть один із наведених нижче параметрів і введіть кількість перенаправлень:

 • Відтворення оголошеньпро новий номер – цей номер оголошується абоненту як новий номер для виклику. Цей номер може бути внутрішнім номером компанії або розширенням або дійсним зовнішнім номером ТМЗК e164.

  Переадресація "0" на цей номер телефону - абонент переноситься на номер, введений при натисканні 0.


 

Якщо встановлено прапорець для обох цих параметрів, можна ввести два різних номери для кожного варіанту, але це призведе до оманливого повідомлення про оголошення.

Наприклад, якщо для оголошень про новий номер Play установлено значення 1111, а для параметра Переадресація на "0" на цей номер телефону на 2222, абоненти почують повідомлення "Номер, за яким ви намагаєтеся зв'язатися, не працює. Новий номер - 1111. Натисніть 0 зараз, якщо ви хочете, щоб вас перенесли на нове місце". У цьому випадку натискання «0» відправляє абонентів на номер 2222, а не на 1111.

7.

Для параметра Вихідні виклики виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • Перехоплення всіх вихідних викликів– коли користувач намагається здійснити вихідний дзвінок, він чує повідомлення про те, що його лінія не працює.

 • Дозволяйте лише національні вихідні виклики – користувачу з перехопленого розташування буде дозволено здійснювати лише національні виклики.

 • Перехоплені виклики на номер телефону– коли користувач із перехопленого розташування здійснює будь-який вихідний виклик, виклик переноситься на визначений номер.

8

Клацніть Зберегти.

Ви можете перехоплювати вхідні або вихідні виклики для користувачів у вашій організації. Якщо цю настройку ввімкнуто, виклики спрямовуються або на вказаний номер, або на голосову пошту користувача.
1.

У перегляді клієнта в https://admin.webex.comрозділі перейдіть до розділу Користувачі та виберіть користувача, якого потрібно відредагувати.

2.

Виберіть Виклики й клацніть Обробка виклику.

3.

Перейдіть до розділу Перехоплення виклику.

4.

Перемкніть кнопку, щоб змінити налаштування для користувача.

5.

У розділі Вхіднівиклики виберіть пункт Дозволити всі вхідні виклики або Перехоплення всіх вхіднихвикликів.

6.

Якщо вибрано параметр Перехоплення всіх вхіднихвикликів, настройте потрібні функції.

 • Щоб надсилати користувачам виклики на голосову пошту, установіть прапорець Надсилати всі виклики на голосову пошту .

 • Вибравши пункт Оголошення, виберіть привітання за замовчуванням або передайте настроюване аудіопривітання з розкривного списку, а потім натисніть кнопку Передати файл.

7.

У розділі Оголошенняномера телефону виберіть один із наведених нижче параметрів і введіть кількість перенаправлень:

 • Відтворення оголошеньпро новий номер – цей номер оголошується абоненту як новий номер для виклику.
 • Переадресація "0" на цей номер телефону - абонент переноситься на номер, введений при натисканні 0.

 

Якщо встановлено прапорець для обох цих параметрів, можна ввести два різних номери для кожного варіанту, але це призведе до оманливого повідомлення про оголошення. Наприклад, якщо для оголошень про новий номер Play установлено значення 1111, а для параметра Переадресація на "0" на цей номер телефону на 2222, абоненти почують повідомлення "Номер, за яким ви намагаєтеся зв'язатися, не працює. Новий номер - 1111. Натисніть 0 зараз, якщо хочете, щоб вас перенесли на нове місце". У цьому випадку натискання «0» відправляє абонентів на номер 2222, а не на 1111.

8

Для параметра Вихідні виклики виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • Перехоплення всіх вихідних викликів– коли користувач намагається здійснити вихідний виклик, він чує повідомлення про те, що цей рядок не працює.
 • Дозволяйте лише локальнівихідні виклики – користувачу дозволено здійснювати лише національні виклики.
 • Переадресація перехоплених викликів на номертелефону – будь-який вихідний виклик, здійснений користувачем, переноситься на визначений номер.
9

Натисніть Зберегти , щоб підтвердити внесені зміни.

Вхідні або вихідні виклики можна перехоплювати для робочих областей організації. Якщо цю функцію ввімкнуто, виклики спрямовуються або на вибраний номер, або на голосову пошту робочої області.

 

Щоб зробити цю функцію доступною, робочій області має бути призначена ліцензія робочої області.

1.

У поданні клієнта в https://admin.webex.com, перейдіть до Робочих областей і виберіть робочу область, яку потрібно відредагувати.

2.

Натисніть кнопку Виклик і виберіть пункт Обробкавикликів.

3.

Перейдіть до розділу Перехопленнявиклику.

4.

Переключіть кнопку, щоб змінити настройки робочої області.

5.

У розділі Вхіднівиклики виберіть пункт Дозволити всі вхідні виклики або Перехоплення всіх вхіднихвикликів.

6.

Якщо вибрано параметр Перехоплення всіх вхіднихвикликів, настройте потрібні функції.

 • Щоб надсилати виклики до робочої області на голосову пошту, установіть прапорець Надсилати всі виклики до голосової пошти .

 • Вибравши пункт Оголошення, виберіть привітання за замовчуванням або передайте настроюване аудіопривітання з розкривного списку, а потім натисніть кнопку Передати файл.

7.

У розділі Оголошенняномера телефону виберіть один із наведених нижче параметрів і введіть кількість перенаправлень:

 • Відтворення оголошеньпро новий номер — це номер, який буде оголошено абоненту як новий номер для дзвінка.
 • Переадресація "0" на цей номер телефону - абонент переноситься на номер, введений при натисканні 0.

 

Якщо встановлено прапорець для обох цих параметрів, можна ввести два різних номери для кожного варіанту, але це призведе до оманливого повідомлення про оголошення. Наприклад, якщо для оголошень про новий номер Play установлено значення 1111, а для параметра Переадресація на "0" на цей номер телефону на 2222, абоненти почують повідомлення "Номер, за яким ви намагаєтеся зв'язатися, не працює. Новий номер - 1111. Натисніть 0 зараз, якщо хочете, щоб вас перенесли на нове місце". У цьому випадку натискання «0» відправляє абонентів на номер 2222, а не на 1111.

8

Для параметра Вихідні виклики виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • Перехоплення всіх вихідних викликів– коли робоча область намагається здійснити вихідний виклик, абонент чує повідомлення про те, що його лінія не працює.
 • Дозволяйте лише національні вихідні виклики – у робочій області дозволяється здійснювати лише національні виклики.
 • Переадресація перехоплених викликів на номертелефону – будь-який вихідний виклик, здійснений у перехопленій робочій області, переноситься на визначений номер.
9

Натисніть Зберегти , щоб підтвердити внесені зміни.