Webex Contact Center разшири поддръжката на Regional Media до центровете за данни за повиквания в Лондон, Франкфурт, Мумбай и Сингапур. Функцията Regional Media позволява на медиите на клиенти и агенти (аудио и SIP сигнализация) да останат на локално ниво в географски регион, независимо къде е клиентът на Webex Contact Centre или първоначалното местоположение. Поддържането на медиите на локално ниво в даден регион намалява латентността, подобрява качеството на звука и осигурява уникални регионализирани конфигурации за многонационални внедрявания.

Ако например клиент на Webex Contact Center е в региона на САЩ, повикванията в САЩ ще бъдат прекратени в САЩ, европейските – в Европа и азиатските – в Азия. От региона на медиите ще се изпраща само сигнализация за контрол до бизнес логиката на центъра за контакти в САЩ.

Функцията Regional Media е достъпна за клиенти, използващи центрове Webex Contact Center, които са обезпечени с RTMS обработка на медии с помощта на VPOP повиквания. Поддръжка на Webex Calling ще е достъпна по-късно тази година.