Webex Contact Center rozszerza wsparcie dla mediów regionalnych o call centra danych w Londynie, Frankfurcie, Bombaju i Singapurze. Media regionalne umożliwiają mediom klientów i agentów (audio i sygnalizacja SIP) pozostanie lokalnymi dla danego regionu geograficznego, niezależnie od tego, gdzie znajduje się dzierżawa Webex Contact Center lub lokalizacja domowa. Utrzymanie mediów na poziomie lokalnym w danym regionie zmniejsza opóźnienia, poprawia jakość dźwięku i zapewnia unikalne konfiguracje regionalne dla wdrożeń międzynarodowych.

Jeśli na przykład w dzierżawa Webex Contact Center zlokalizowana jest w regionie US, połączenia z USA będą kończone w USA, połączenia z Europy w Europie, a z Azji w Azji. Z regionu medialnego do logiki biznesowej centrum w USA wysyłana byłaby tylko sygnalizacja kontrolna.

Media regionalne są dostępne dla klientów korzystających z Webex Contact Center, które posiadają obsługę mediów RTMS z wykorzystaniem połączeń VPOP. Obsługa Webex Calling pojawi się jeszcze w tym roku.