Webex Contact Center je proširio podršku za regionalni medij na centre za podatke za poziv na London, Frankfurt, Mumbai i Singapur. Regionalni medij dozvoljava da medij klijenta i agenta (audio i SIP signalizacija) ostanu lokalno u geografskom regionu bez obzira gde se lokacija Webex Contact Centre zakupca ili sedišta nalazi. Zadržavanje medija na lokalnom nivou smanjuje latentnost, poboljšava audio kvalitet i obezbeđuje jedinstvene regionalizovane konfiguracije za višenacionalne dostave.

Na primer, ako je zakupac Webex centra za kontakt stacioniran u regionu SAD, pozivi u SAD biće prekinuti u SAD, evropski pozivi u Evropi i azijski pozivi u Aziji. Samo kontrolisane signalne reči biće slate iz regiona medija u poslovnu logiku centra za kontakt u SAD.

Regionalni medij dostupan je klijentima koji koriste Webex Contact Centers i koji se provizioniraju korišćenjem RTMS medija koji se obrađuju korišćenjem VPOP pozivanja. Webex Calling podrška pojaviće se kasnije ove godine.