Webex Contact Center rozšířilo podporu regionálních médií do telefonních datových center v Londýně, Frankfurtu, Bombaji a Singapuru. Regionální média umožňují, aby média zákazníků a agentů (audio a signalizace SIP) zůstala lokální pro geografický region bez ohledu na to, kde se nachází klient centra Webex Contact Centre nebo jeho domovská lokalita. Udržování lokálních médií v regionu snižuje latenci, zlepšuje kvalitu zvuku a poskytuje jedinečné regionalizované konfigurace pro nadnárodní nasazení.

Pokud je například klient centra Webex Contact Center umístěn v regionu USA, budou hovory z USA ukončeny v USA, evropské hovory v Evropě a asijské hovory v Asii. Z mediální oblasti by se do obchodní logiky kontaktního centra v USA posílala pouze řídicí signalizace.

Regionální média jsou dostupné zákazníkům používajícím centra Webex Contact Center, která jsou zajištěna pomocí obsluhy médií RTMS s využitím volání VPOP. Podpora Webex Calling bude doplněna později v letošním roce.