Webex Contact Center har utökat stödet för regionala medier till datacenter för samtal i London, Frankfurt, Mumbai och Singapore. Med regionala medier kan kund- och agentmedier (ljud- och SIP-signalering) finnas kvar lokalt i en geografisk region, oavsett var Webex Contact Center-klienten eller hemplatsen finns. Genom att hålla mediet lokalt i ett område kan man minska latensen, förbättra ljudkvaliteten och erbjuda unika regionalt anpassade konfigurationer för multinationella distributioner.

Om en Webex Contact Center-klient hör hemma i USA-regionen kan amerikanska samtal avslutas i USA, europeiska samtal i Europa och asiatiska samtal i Asien. Endast kontrollsignaleringen skulle skickas från medieregionen till kontaktcentrets affärslogik i USA.

Regionala medier är tillgängliga för kunder som använder Webex Contact Center som har tillhandahållits via RTMS-mediehantering med hjälp av VPOP-samtal. Webex Calling-stöd kommer senare i år.