Webex Contact Center har udvidet understøttelse af regionale medier til opkaldsdatacentre i London, Frankfurt, Mumbai og Singapore. Med et regionale medier kan kunden og agentmediet (lyd- og SIP-signaler) forblive i et lokalt geografisk område, uanset hvor Webex Contact Centre-lejeren eller kunden er placeret. Hvis mediet befinder sig i lokalområdet, giver det en kortere latenstid og en bedre lydkvalitet samt entydige områdetilpassede konfigurationer for multinationale installationer.

Hvis en Webex Contact Center-lejer f.eks. har hjemsted i USA, afsluttes amerikanske opkald i USA, europæiske opkald i Europa og asiatiske opkald i Asien. Kun kontrolsignaler sendes fra medieområdet til kontaktcentrets forretningslogik i USA.

Regionale medier er tilgængelige for kunder, der bruger Webex Contact Centers, som er klargjort ved hjælp af RTMS-mediehåndtering via VPOP-opkald. Understøttelse af Webex Calling vil følge senere i år.