Ако добавяте потребители, които са използвали имейл адреса си, за да създадат пробен акаунт в Webex, изтрийте организацията им, преди да ги добавите към вашата организация на клиенти.

1

влезте в организацията на клиентите в Контролния център.

2

Отидете на Потребители и след това щракнете върху Управление на потребители.

3

Изберете Ръчно добавяне или промяна на потребители и щракнете върху Напред.

4

Извършете една от следните стъпки.

 • Ако искате да въведете само имейл адреса на новия потребител, изберете бутона Имейл адрес радио.
 • Ако искате да въведете името и имейл адреса на новия потребител, изберете бутона Имена и Имейл адреси радио. Въведете първото име, фамилията и имейл адреса на новия потребител.

   

  В този екран можете да добавите подробностите за до 25 потребители. За да добавите подробностите за друг потребител, щракнете върху иконата Плюс (+) до полето Имейл адрес.

5

След като сте въвели подробностите за новите потребители, които искате да добавите, щракнете върху Напред.

6

За да присвоите лиценз на потребител, поставете отметка в квадратчето Лицензиран агент и изберете типа лиценз, който искате да присвоите на агента. Наличните типове лицензи са:

 • Стандартен агент:Изберете тази опция, за да предоставите стандартни функции на агент на потребител.
 • Premium Agent:Изберете тази опция, за да предоставите първокласни функции на агент на потребител.
 • Премиум агент - Надзорна роля:Изберете тази опция, за да предоставите ролята на супервайзор на потребител.
7

(По избор) За да присвоите административни привилегии на потребител в центъра за контакти Webex, поставете отметка в квадратчето Администратор.


 
Ако изберете Premium Agent - Роля на супервайзор в предишната стъпка, квадратчето администратор е заличено.

Ако поставите отметка в квадратчето Администратор, продължете със Стъпка 8.

8

За да присвоите или пълната роля на администратор на администратор на услугата на администратора на администратор на центъра за контакти на потребител, направете едно от следните неща:

 • За пълен администратор отидете на потребителски подробности > администратор роли. Щракнете върху бутона Пълно администратор радио.

 • За администратор на услуга на центъра за контакти отидете на потребителски подробности > администратор роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на сервизен център за контакти.

За информация относно специфичните за Центъра за контакти привилегии на всички роли на администраторски център за контрол вижте статията Роли на администратор за Webex контактен център.

9

Щракнете върху Запиши.

Потребителят получава имейл покана за присъединяване към Webex организация.

Потребителски профил по подразбиране осигурява достъп до функциите Webex контактния център за потребители с лицензи или права на Контактния център. За информация относно потребителските профили вижте раздела Потребителски профили в ръководството за настройка и администриране на Cisco Webex Contact Center.