Jeśli dodajesz użytkowników, którzy użyli swojego adresu e-mail do utworzenia konta próbnego w usłudze Webex, usuń ich organizację przed dodaniem ich do organizacji klienta.

1

Zaloguj się w organizacji klienta w centrum kontroli.

2

Przejdź do opcji użytkownicy i kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikom

3

Wybierz opcję ręcznie Dodaj lub zmodyfikuj użytkowników , a następnie kliknij przycisk dalej

4

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Jeśli chcesz wprowadzić tylko adres e-mail nowego użytkownika, wybierz przycisk radiowy adres e-mail.
 • Jeśli chcesz wprowadzić nazwę i adres e-mail nowego użytkownika, wybierz Klawisz radiowy nazwy i adresy e-mail. Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail nowego użytkownika.

   

  Na tym ekranie można dodać szczegółowe dane o maksymalnie 25 użytkownikach. Aby dodać szczegóły innego użytkownika, kliknij ikonę plus (+) znajdującą się obok pola adres e-mail

5

Po wprowadzeniu szczegółów nowych użytkowników, których chcesz dodać, kliknij przycisk dalej

6

Aby przypisać licencję do użytkownika, zaznacz pole wyboru Agent licencjonowany i wybierz typ licencji, który ma zostać przypisany agentowi Dostępne typy licencji to:

 • Standardowy Agent : Wybierz tę opcję, aby zapewnić użytkownikowi standardowe funkcje agenta.
 • Agent Premium: Wybierz tę opcję, aby zapewnić użytkownikowi funkcje agenta Premium
 • Agent z dostandardową rolą Przełożonej: Wybierz tę opcję, aby udzielić użytkownikowi roli przełożonego
7

Dodatkowego w celu przypisania uprawnień administracyjnych do użytkownika w Webex Contact Center zaznacz pole wyboru Administrator.


 
W przypadku wybrania w poprzednim kroku roli z przełożonym agentem, to pole wyboru administrator będzie wyłączone.

Jeśli sprawdzisz pole wyboru administrator , przejdź do kroku 8.

8

Aby przypisać użytkownika rolę administratora usługi administratora lub centrum kontaktów, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby uzyskać pełny dostęp do administratora, należy przejść do szczegółów użytkownika, > ról administratora. Kliknij przycisk opcji Pełna administrator.

 • Aby uzyskać uprawnienia administratora obsługi centrum kontaktów, przejdź do szczegółów użytkownika > ról administratora. Zaznacz pole wyboru skontaktuj się z administratorem usługi centrum kontaktów.

Informacje na temat uprawnień specyficznych dla wszystkich ról administratora koncentratora sterowania można znaleźć w rolach administratorów artykułów dotyczącymi Webex Contact center.

9

Kliknij przycisk Zapisz.

Użytkownik otrzyma zaproszenie e-mail w celu dołączenia do organizacji Webexej.

Domyślny profil użytkownika zapewnia dostęp Webex do funkcji centrum kontaktów dla użytkowników z licencjami lub uprawnieniami centrum kontaktów Informacje o profilach użytkowników znajdują się w sekcji profile użytkowników w podręczniku konfigurowania Cisco Webex Contact Center i administracji.