Ako dodajete korisnike koji su koristili svoju e-adresu za kreiranje probnog naloga na Webex, izbrišite njihovu organizaciju pre nego što ih dodate u organizaciju korisnika.

1

Prijavite se u organizaciju klijenata u kontrolnom čvorištu.

2

Idite na stavku Korisnici , a zatim izaberite stavku Upravljanje korisnicima.

3

Odaberite opciju Ručno dodavanje ili izmeni korisnike i kliknite na dugme " Dalje".

4

Izvršite jedan od sledećih koraka.

 • Ako želite da unesete samo e-adresu novog korisnika, odaberite radio dugme "E-adresa ".
 • Ako želite da unesete ime i e-adresu novog korisnika, odaberite radio dugme "Imena i e-adrese ". Unesite ime, prezime i e-adresu novog korisnika.

   

  Na ovom ekranu možete dodati detalje do 25 korisnika. Da biste dodali detalje drugog korisnika, kliknite na ikonu Plus (+) pored polja e-adresa.

5

Kada unesete detalje o novim korisnicima koje želite da dodate, kliknite na dugme "Dalje ".

6

Da biste korisniku dodelili licencu, proverite polje za potvrdu Licencirani agent i odaberite tip licence koji želite da dodelite agentu. Dostupni tipovi licenci su:

 • Standardni agent:Odaberite ovu opciju da biste korisniku obezbedili standardne funkcije agenta.
 • Premium Agent:Odaberite ovu opciju da biste korisniku obezbedili funkcije premium agenta.
 • Premium Agent - Uloga supervizora:Odaberite ovu opciju da biste korisniku obezbedili ulogu supervizora.
7

(Opcionalno) Da biste korisniku u Centru za kontakt dodelili administrativne Webex, proverite izbor u polju za potvrdu Administrator.


 
Ako u prethodnom koraku izaberete opciju " Premium Agent - uloga supervizora", polje za potvrdu "Administrator " je onemogućeno.

Ako proverite polje za potvrdu Administrator, nastavite sa korakom 8.

8

Da biste korisniku dodelili ulogu potpunog administratora ili administratora usluge Kontakt centra, uradite nešto od sledećeg:

 • Za kompletnog administratora pogledajte uloge "Detalji > administratora". Kliknite na dugme Kompletan administratorski radio.

 • Za administratora usluge Centra za kontakt idite na korisničke detalje > administratora. Proverite izbor u polju za potvrdu administrator usluge Kontakt centra.

Više informacija o privilegijama centra za kontakte svih administratora kontrolnog čvorišta potražite u članku Administratorske uloge za Webex za kontakt.

9

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Korisnik dobija poziv e-poštom da se pridruži Webex organizaciji.

Podrazumevani korisnički profil omogućava pristup funkcijama Webex kontakt centra za korisnike sa licencama ili pravom Kontakt centra. Više informacija o korisničkim profilima potražite u odeljku Korisnički profili u Cisco Webex Contact Center za podešavanje i administraciju".