Als u gebruikers toevoegt die hun e-mailadres hebben gebruikt om een proefaccount te maken voor Webex, dient u hun organisatie te verwijderen voordat u ze toevoegt tot uw klantorganisatie.

1

Meld u aan bij de organisatie van de klant op de hub van beheer.

2

Ga naar gebruikers en klik op gebruikers beheren.

3

Kies hand matig gebruikers toevoegen of wijzigen en klik op volgende.

4

Voer een van de volgende stappen uit.

 • Als u alleen het e-mail adres van de nieuwe gebruiker wilt invoeren, kiest u het keuze rondje e-mail adres.
 • Als u de naam en het e-mail adres van de nieuwe gebruiker wilt invoeren, kiest u het keuze rondje namen en e-mail adressen. Voer de voor naam, achternaam en het e-mail adres van de nieuwe gebruiker in.

   

  In dit scherm kunt u de details van Maxi maal 25 gebruikers toevoegen. Als u de details van een andere gebruiker wilt toevoegen, klikt u op het plus pictogram (+) naast het veld e-mail adres.

5

Nadat u de gegevens hebt ingevoerd van de nieuwe gebruikers die u wilt toevoegen, klikt u op volgende.

6

Als u een licentie aan een gebruiker wilt toewijzen, schakelt u het selectie vakje gelicentieerde agent in en kiest u het licentie type dat u aan de agent wilt toewijzen. De beschik bare licentie typen zijn:

 • Standaard agent : Kies deze optie om een gebruiker standaard agent functies te bieden.
 • Premium agent : Kies deze optie om een gebruiker functies voor Premium agents te bieden.
 • Premium agent-Super Visor-rol : Kies deze optie om de rol van Super Visor aan een gebruiker toe te voegen.
7

Optioneel als u beheerders bevoegdheden aan een gebruiker wilt toewijzen in Webex Contact Center, schakelt u het selectie vakje beheerder in.


 
Als u de rol agent-Super Visor in de vorige stap kiest , is het selectie vakje beheerder uitgeschakeld.

Als u het selectie vakje beheerder inschakelt, gaat u verder met stap 8.

8

Voer een van de volgende handelingen uit om de functie volledig beheerder of Contact Center-service beheerder toe te wijzen aan een gebruiker:

 • Voor een volledige beheerder gaat u naar gebruikers gegevens > beheerders rollen. Klik op het keuze rondje volledig beheerder.

 • Ga voor een Contact Center-service beheerder naar gebruikers gegevens > beheerders rollen. Schakel het selectie vakje Contact Center service beheerder in.

Zie de artikel beheerder rollen voor Webex Contact center voor meer informatie over specifieke bevoegdheden van alle beheerders rollen voor het beheer van de Hub.

9

Klik op Opslaan.

De gebruiker ontvangt een e-mail uitnodiging om deel te nemen aan de Webex organisatie.

Een standaard gebruikers profiel biedt toegang tot Webex Contact center-functies voor gebruikers met licenties of rechten voor contact centers. Meer informatie over gebruikers profielen vindt u in de sectie gebruikers profielen in de Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.