Pokud přídíváte uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu služby Webex, před jejich přidáním do organizace zákazníka odstraňte jejich organizaci.

1

Přihlaste se do organizace zákazníka na řídicím centru.

2

Přejděte na uživatele a pak klepněte na možnost Spravovat uživatele.

3

Zvolte ručně přidat nebo změnit uživatele a klepněte na Další.

4

Proveďte jeden z následujících kroků.

 • Chcete-li zadat pouze e-mailovou adresu nového uživatele, stiskněte tlačítko pro zadání e-mailové adresy.
 • Pokud chcete zadat jméno a e-mailovou adresu nového uživatele, stiskněte přepínač jména a e-mailové adresy. Zadejte jméno, příjmení a e-mailovou adresu nového uživatele.

   

  Na této obrazovce můžete přidat podrobnosti až 25 uživatelů. Chcete-li přidat podrobnosti jiného uživatele, klepněte na ikonu Plus (+) vedle pole e-mailová adresa.

5

Jakmile zadáte podrobnosti nových uživatelů, které chcete přidat, klepněte na tlačítko Další.

6

Chcete-li uživateli přiřadit licenci, zaškrtněte pole licencovaný agent a zvolte typ licence, který chcete přiřadit agentovi. K dispozici jsou následující typy licencí:

 • Standardní agent : tuto možnost zvolte, chcete-li uživatelům poskytnout standardní funkce agenta.
 • Prémiový činitel : tuto možnost zvolte, chcete-li uživateli poskytnout prémiové funkce.
 • Prémiový agent-vedoucí pracovník: Zvolte tuto možnost, chcete-li uživateli poskytnout roli vedoucího.
7

Volitelný chcete-li uživateli v Webex centru kontaktů přiřadit oprávnění správce, zaškrtněte pole správce.


 
Pokud v předchozím kroku zvolíte roli Premium Administrator, pole administrátor bude zakázáno.

Pokud zaškrtnete pole správce , pokračujte krokem 8.

8

Chcete-li uživateli přiřadit roli správce služby úplná úloha správce nebo centrum kontaktů, proveďte jeden z následujících kroků:

 • Úplného správce najdete na podrobnostech uživatele > rolích správce. Klepněte na přepínač úplné poklepání.

 • Správce služby kontaktního centra přejde na Podrobnosti uživatele > rolí správce. Zaškrtněte pole správce služby centrum kontaktů.

Informace o specifických oprávněních pro centrum kontaktů pro role správce centrálního centra naleznete v článku role správce aplikace Webex centrum kontaktů.

9

Klikněte na položku Uložit.

Uživatel obdrží e-mailovou pozvánku na připojení k organizaci Webex.

Výchozí profil uživatele poskytuje přístup k Webex funkcím centra kontaktů pro uživatele s licencemi centra kontaktů nebo nároky. Informace o profilech uživatelů naleznete v části profily uživatelů v příručce instalace a správa Cisco Webex Contact Center.