Как да отстраня проблеми със събуждането на устройства с операционна система Cisco Webex Room?

Как да отстраня проблеми с Wakeup на устройства с Cisco Webex Room OS?

Крайната точка не се събужда при влизане в стаята

Устройството Cisco Webex Room се събужда неочаквано, когато в стаята няма никой

Устройството Cisco Webex Room се събужда директно в режим на събуждане, без първо да преминава към Halfwake

 

Могат да възникнат следните проблеми:

  • Крайната точка не се събужда, както се очаква, когато влезе в стаята.
    • Възможно е да има движещи се предмети в стаята или ултразвуков шум, който поддържа системата в режим на готовност с движение.
  • Системата се събужда неочаквано, когато в стаята няма никой.
    • Внезапни силни звуци, например затръшване на врата или пляскане с ръце, могат да задействат системата да се събуди. Ще се върне в заспиване, ако никой не използва системата.
  • Системите се събуждат от Standby директно в Awake, без първо да преминават в Halfwake.
    • Може да е свързано с грешка или полусъбуждането е изключено, докато откриването на движение е включено. Проверете конфигурациите.

Беше ли полезна тази статия?

Свързани статии
стрелка нагоре