Как да отстранявам проблеми с wakeup на Cisco Webex стая OS устройства?

Как да отстранявам проблеми с Wakeup на устройствата Cisco Webex Room OS?

Крайна точка не се събужда при влизане в стаята

Cisco Webex Стая устройство се събужда неочаквано, когато няма никой в стаята

Cisco Webex Стая устройство се събужда директно към Awake, без да отидете на Halfwake първо

 

Могат да възникнат следните проблеми:

  • Крайната точка не се събужда според очакванията при влизане в стаята.
    • Възможно е да има движещи се обекти в стаята или ултразвуков шум, който поддържа системата в режим "В готовност с движение".
  • Системата се събужда неочаквано, когато няма никой в стаята.
    • Внезапни силни шумове, например затръшване на врати или пляскане с ръце може да задейства системата, за да се събуди. Тя ще се върне към съня, ако никой не използва системата.
  • Системите се събуждат от Стендбай директно до Буден, без първо да ходят в Халфуейк.
    • Може да е свързано с бъг или халфуейк е изключен, докато откриването на движение е включено. Проверете конфигурациите.

Беше ли полезна тази статия?