Jak rozwiązać problemy z budzeniem na urządzeniach Cisco Webex Room OS?

Jak rozwiązywać problemy z wznawianiem pracy na urządzeniach systemu operacyjnego z Cisco Webex pomieszczenie?

Punkt końcowy nie wzbudza się po wejściu do pokoju

Cisco Webex urządzenie biurowe jest niespodziewanie wznowione, gdy w pokoju nie ma żadnego sygnału

Cisco Webex urządzenie biurowe przechodzące bezpośrednio do trybu aktywności bez uprzedniego Halfwake

 

Mogą wystąpić następujące problemy:

  • Punkt końcowy nie budzi się zgodnie z oczekiwaniami po wejściu do pomieszczenia.
    • W pomieszczeniu mogą znajdować się poruszające się obiekty lub hałas ultradźwiękowy, który utrzymuje system w trybie Czuwanie z ruchem.
  • System budzi się niespodziewanie, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu.
    • Nagłe głośne dźwięki, np. trzaskanie drzwiami lub klaskanie w dłonie, mogą spowodować wybudzenie systemu. Przejdzie w stan uśpienia, jeśli nikt nie będzie korzystał z systemu.
  • System budzi się z trybu gotowości bezpośrednio do stanu czuwania bez wcześniejszego przechodzenia do trybu pół-czuwania.
    • Może to być związane z błędem lub pół czuwania jest wyłączone, podczas gdy wykrywanie ruchu jest włączone. Sprawdź konfiguracje.
Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną Aby uzyskać pomoc, patrz:   jak kontaktować się z Webex usługami klienta i pomocą techniczną?

Czy ten artykuł był pomocny?