Jak vyřešit problémy s probouzením na zařízeních Cisco Webex se systémem Room OS?

Jak vyřešit problémy s funkcí Probuzení na zařízeních se systémem Cisco Webex Room OS?

Koncový bod se neprobudí při vstupu do místnosti

Zařízení Cisco Webex Room se neočekávaně probudí, když v místnosti nikdo není

Zařízení Cisco Webex Room se probudí přímo do režimu bdělosti, aniž by nejprve přešlo do režimu polobdělosti.

 

Mohly nastat následující problémy:

  • Koncový bod se při vstupu do místnosti neprobudí podle očekávání.
    • V místnosti se mohou nacházet pohybující se předměty nebo ultrazvukový šum, který udržuje systém v pohotovostním režimu.
  • Systém se nečekaně probudí, když v místnosti nikdo není.
    • Náhlé hlasité zvuky, například bouchnutí dveří nebo tlesknutí rukou, mohou systém probudit. Pokud systém nikdo nepoužívá, vrátí se do režimu spánku.
  • Systém se probudí z pohotovostního režimu přímo do režimu bdělosti, aniž by nejprve přešel do režimu polobdělosti.
    • Může to souviset s chybou nebo s vypnutým režimem polobdělosti při zapnuté detekci pohybu. Zkontrolujte konfiguraci.

Byl tento článek užitečný?

Související články
arrow up