Jak vyřešit problémy s probouzením na zařízeních Cisco Webex se systémem Room OS?

Jak mohu řešit problémy se probuzením v zařízení Cisco Webex Room OS?

Koncový bod se při zadávání místnosti neprobudí

Zařízení pro Cisco Webex Room se neočekávaně probudí, když v místnosti nikdo nepoužívá

Zařízení Cisco Webex Room se probudí přímo do režimu spánku, aniž by nejprve přešlo na Halfwake

 

Mohou nastat následující problémy:

  • Koncový bod se při vstupu do místnosti neprobudí podle očekávání.
    • V místnosti se mohou nacházet pohybující se předměty nebo ultrazvukový šum, který udržuje systém v pohotovostním režimu.
  • Systém se nečekaně probudí, když v místnosti nikdo není.
    • Náhlé hlasité zvuky, například bouchnutí dveří nebo tlesknutí rukou, mohou systém probudit. Pokud systém nikdo nepoužívá, vrátí se do režimu spánku.
  • Systém se probudí z pohotovostního režimu přímo do režimu bdělosti, aniž by nejprve přešel do režimu polobdělosti.
    • Může to souviset s chybou nebo s vypnutým režimem polobdělosti při zapnuté detekci pohybu. Zkontrolujte konfiguraci.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu. Nápovědu naleznete v tématu:   jak můžu kontaktovat Webex zákaznické služby nebo technickou podporu?

Byl tento článek užitečný?