Hur felsöker jag problem med aktivering av Cisco Webex Room OS-enheter?

Hur felsöker jag problem med aktivering i Cisco Webex Room OS-enheter?

Slut punkt aktive ras inte när du går in i rummet

Cisco Webex rums enhet aktive ras oväntat när det inte finns någon i rummet

Cisco Webex rums enhet aktive ras direkt till start utan att först Halfwake

 

Följande problem kan uppstå:

  • Slutpunkten aktiveras inte som förväntat när du kommer in i rummet.
    • Det kan bero på att föremål eller personer rör sig i rummet eller att ultraljudsbrus håller systemet i läget Vänteläge med rörelse.
  • Systemet aktiveras oväntat när det inte är någon i rummet.
    • Plötsliga störningar, som att en dörr slås igen eller att du klappar händerna, kan aktivera systemet. Det försätts i viloläge igen om ingen använder systemet.
  • Systemet försätts i helaktivt läge direkt utan att gå via det halvaktiva läget först.
    • Det här kan bero på en bugg eller att det halvaktiva läget är inaktiverat när du rörelseavkänningen är aktiv. Kontrollera konfigurationen.
Om problemet kvarstår kontaktar du den tekniska supporten. Mer information finns i:   hur kontaktar jag Webex kund tjänst eller teknisk Support?

Var den här artikeln användbar?