Hur felsöker jag problem med aktivering av Cisco Webex Room OS-enheter?

Hur felsöker jag problem med aktivering i Cisco Webex Room OS-enheter?

Slut punkt aktive ras inte när du går in i rummet

Cisco Webex rums enhet aktive ras oväntat när det inte finns någon i rummet

Cisco Webex rums enhet aktive ras direkt till start utan att först Halfwake

 

Följande problem kan uppstå:

  • Slutpunkten aktiveras inte som förväntat när du kommer in i rummet.
    • Det kan bero på att föremål eller personer rör sig i rummet eller att ultraljudsbrus håller systemet i läget Vänteläge med rörelse.
  • Systemet aktiveras oväntat när det inte är någon i rummet.
    • Plötsliga störningar, som att en dörr slås igen eller att du klappar händerna, kan aktivera systemet. Det försätts i viloläge igen om ingen använder systemet.
  • Systemet försätts i helaktivt läge direkt utan att gå via det halvaktiva läget först.
    • Det här kan bero på en bugg eller att det halvaktiva läget är inaktiverat när du rörelseavkänningen är aktiv. Kontrollera konfigurationen.

Var den här artikeln användbar?