Администратори на Zendesk

Конфигурирайте Webex за Zendesk

1

Влезте в поддръжката на Zendesk като администратор и отидете на Настройки > API .

2

Активирайте достъпа до токен и създайте нов токен за API . Дръжте този жетон под ръка, ще ви трябва по-късно.

Администратори на сайтове на Webex

  • Конфигурирайте и инсталирайте Webex за Zendesk