Správci Zendesku

Konfigurace Webexu pro Zendesk

1

Přihlaste se k podpoře Zendesku jako správce a přejděte na Nastavení > rozhraní API .

2

Povolte přístup k tokenům a vytvořte nový token rozhraní API. Mějte tento token po ruce, budete ho potřebovat později.

Správci webu Webex

Konfigurace a instalace Webexu pro Zendesk

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud spravujete web Webex v centru Cisco Webex Control Hub, přejděte ze zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.com, přejděte na Služby . V části Schůzkavyberte Weby , vyberte web Webex, který chcete přidat do Zendesku, a přejděte na Konfigurovat web > Společná nastavení > možnosti webu.
  • Pokud spravujete web Webex v aplikaci Cisco Webex Administration, přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.
2

V části Integrace třetích stranpřejděte do konfigurační sekce Zendesk a zadejte informace pro následující pole:

  • Subdoména Zendesk – zadejte adresu URL Zendesku, například subdomain.zendesk.com.
  • E-mail správce Zendesku – vaše e-mailová adresa pro správce Zendesku.
  • Token zendeskového rozhraní API – token, který jste vy nebo správce Zendesku vytvořili v kroku 2 konfigurace schůzek Cisco Webex pro Zendesk v části SprávciZendesku .
3

V části Podpora Zendesk přejděte na Marketplace a vyhledejte schůzky Cisco Webexa klikněte na Instalovat .

4

Postupujte podle pokynů k instalaci a po zobrazení výzvy zadejte adresu URL webu Webex ve formátu company.webex.com.