Zendesk-administratörer

Konfigurera Webex för Zendesk

1

Logga in på Zendesk Support som administratör och gå till Inställningar > API .

2

Aktivera tokenåtkomst och skapa en ny API-token. Ha den här token till hands, du behöver den senare.

Webex-webbplatsadministratörer

Konfigurera och installera Webex för Zendesk

1

Kom ihåg följande:

  • Om du hanterar din WebEx-webbplats i Cisco Webex Control Hub, kan du gå till tjänster från kund-visaren i https:/admin.WebEx.com. Under Möte väljer du Webbplatser, väljer den Webex-webbplats du vill lägga till i Zendesk och går sedan till Konfigurera webbplats > Allmänna inställningar >Webbplatsalternativ.
  • Om du hanterar din Webex-webbplats i Cisco Webex-administration loggar du in på Webex-webbplatsadministration och går sedan till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .
2

Under Tredjepartsintegrering gårdu till avsnittet Zendesk-konfiguration och anger informationen för följande fält:

  • Zendesk-underdomän – ange din Zendesk-URL, till exempel, subdomain.zendesk.com.
  • Zendesk admin-e-post – din e-postadress till din Zendesk-administratör.
  • Zendesk API-token – den token som du eller Zendesk-administratören skapade i steg 2 för Konfigurera Cisco Webex Meetings för Zendesk under Zendesk-administratörer.
3

I Zendesk Support går du till Marketplace och söker efter Cisco Webex Meetings och klickar sedan på Installera.

4

Följ installationsanvisningarna och när du uppmanas till det anger du URL:en till Webex-webbplatsen i formatet company.webex.com.