Подканите на местен език са налични за избрани държави, независимо от езика за локализация, използван на вашия сайт на Webex.

За информация относно конкретна държава или за промяна на език по подразбиране, моля, свържете се с екипа за Поддръжка на Cisco. За помощ вж Как да получа помощ с Webex?

Поведение при повикване

Добре дошли в Webex Prompt

Когато потребителите се обаждат в аудио конференция на Webex , Webex представя на обаждащия се до три езикови опции за подканото меню на Webex . Подканата, която се възпроизвежда, се определя от набран номер/DNIS.

Последователността на менюто се възпроизвежда в следния ред:

1

Говорено на език по подразбиране: „Добре дошли в Webex, за да продължите<default> , натиснете 1, последвано от #,"

2

Говори се на 1-ви алтернативен избор на език: „за <1-ви алтернативен избор>, натиснете 2, последвано от #,"

3

Говори се на 2-ри алтернативен избор на език: „за <2-ри алтернативен избор>, натиснете 3, последвано от #,"

След като потребителят избере опция, оставащата последователност от подкани се провежда на избрания от него език. Ако първият и/или вторият алтернативен избор не са конфигурирани, тогава горната последователност няма да бъде възпроизведена и основната аудио подкана на Webex ще се възпроизвежда директно на езика по подразбиране.


 

Поведението при повикване не се отнася за клиентите на Cloud Connected Audio (CCA).

Таблица 1. Език за повикване

Страна

По подразбиране

Първа алтернатива

Втора алтернатива

АВСТРАЛИЯ

английски английски

Няма

Няма

АВСТРИЯ

Немски

английски английски

Няма

БЕЛГИЯ

Нидерландски

Френски

английски английски

БРАЗИЛИЯ

бразилски португалски

Латинска Америка испански

американски английски

БЪЛГАРИЯ

английски английски

Няма

Няма

КАНАДА

канадски френски

американски английски

Няма

КИТАЙ (ИЗВЪН ХОНКОНГ)

Китайски традиционен мандарин

английски английски

Няма

ХЪРВАТИЯ

английски английски

Няма

Няма

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Чешки

английски английски

Няма

ДАНИЯ

Датски

английски английски

Няма

ЕСТОНИЯ

английски английски

Няма

Няма

ФИНЛАНДИЯ

Фински

американски английски

Няма

ФРАНЦИЯ

Френски

английски английски

Няма

ГЕРМАНИЯ

Немски

английски английски

Няма

ГЪРЦИЯ

английски английски

Няма

Няма

ХОНКОНГ

английски английски

Традиционен китайски мандарин

Няма

УНГАРИЯ

Унгарски

американски английски

Няма

ИСЛАНДИЯ

английски английски

Няма

Няма

ИНДИЯ

английски английски

Няма

Няма

ИНДОНЕЗИЯ

Индонезийски

английски английски

Няма

ИРЛАНДИЯ

английски английски

Няма

Няма

ИЗРАЕЛ

английски английски

Няма

Няма

ИТАЛИЯ

Италиански

английски английски

Няма

ЯПОНИЯ

Японски

американски английски

Няма

ЛАТВИЯ

английски английски

Няма

Няма

ЛИТВА

английски английски

Няма

Няма

ЛЮКСЕМБУРГ

английски английски

Няма

Няма

МАЛАЙЗИЯ

английски английски

Няма

Няма

МЕКСИКО

Латинска Америка испански

американски английски

Няма

НИДЕРЛАНДИЯ

Нидерландски

английски английски

Няма

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

английски английски

Няма

Няма

НОРВЕГИЯ

Норвежки

американски английски

Няма

ПОЛША

Полски

английски английски

Няма

ПОРТУГАЛИЯ

европейски португалски

английски английски

Няма

РУМЪНИЯ

американски английски

Няма

Няма

РУСИЯ

Руски

английски английски

Няма

СИНГАПУР

английски английски

Традиционен китайски мандарин

Няма

СЛОВАКИЯ

английски английски

Няма

Няма

ЮЖНА АФРИКА

английски английски

Няма

Няма

ЮЖНА КОРЕЯ

Корейски

английски английски

Няма

ИСПАНИЯ

европейски испански

английски английски

Няма

ШВЕЦИЯ

Шведски

английски английски

Няма

ШВЕЙЦАРИЯ

английски английски

Немски

Френски

ТАЙВАН

Традиционен китайски мандарин

английски английски

Няма

ТАЙЛАНД

английски английски

Няма

Няма

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

английски английски

Няма

Няма

САЩ

американски английски

Няма

Няма

Всички други страни *

Английски в САЩ или Великобритания *

Няма

Няма

* Ако не е посочено по-горе:

 • Клиентите, предоставени на мостове в EMEA, ще имат британски английски по подразбиране.

 • Клиентите, предоставящи на мостове в САЩ и Сингапур, ще имат американски английски по подразбиране.

Подкани по време на среща

По време на среща съобщенията ще се възпроизвеждат в следните часове:

 • Когато домакинът записва срещата (Тази среща се записва.)

 • Ако домакинът е настроил срещата да обявява имена всеки път, когато някой влезе или излезе от срещата (Джон се присъедини към срещата.)

Възпроизвежданата подкана се определя от набран номер (DNIS). Вижте колоните „Държава“ и „По подразбиране“ в таблицата по-горе за езиците на звуковите подкана. Например за Австралия ще чуете съобщения на английски английски.

Поведение при обратно повикване

Добре дошли в Webex Подкана

Няма интерактивно езиково меню за потребители, които се присъединяват към аудио конференция на Webex чрез обратно повикване. Аудио подканата на Webex се възпроизвежда на местния език, определен от кода на държавата на страната за обратно повикване, и след това може да се възпроизвежда на друг език.

Менюто се възпроизвежда по следния начин и се изговаря на езика за обратно повикване, както е определено от дестинацията с кода на държавата на страната за обратно повикване: „Добре дошли в Webex,“ (ако е приложимо) „натиснете 1, за да свържете вашата среща“….и т.н.*
Таблица 2. Език за обратно повикване

Код на окръга

Страна

Местен език

Език по подразбиране

61

АВСТРАЛИЯ

английски английски

няма

43

АВСТРИЯ

Немски

американски английски

32

БЕЛГИЯ

Нидерландски

американски английски

55

БРАЗИЛИЯ

Португалски

американски английски

359

БЪЛГАРИЯ

английски английски

няма

86

КИТАЙ

Китайски

американски английски

385

ХЪРВАТИЯ

английски английски

няма

420

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Чешки

няма

45

ДАНИЯ

Датски

американски английски

372

ЕСТОНИЯ

английски английски

няма

358

ФИНЛАНДИЯ

Фински

няма

33

ФРАНЦИЯ

Френски

американски английски

49

ГЕРМАНИЯ

Немски

американски английски

30

ГЪРЦИЯ

английски английски

няма

852

ХОНКОНГ

английски английски

няма

36

УНГАРИЯ

Унгарски

няма

354

ИСЛАНДИЯ

английски английски

няма

91

ИНДИЯ

английски английски

няма

62

ИНДОНЕЗИЯ

индонезийски

английски английски

353

ИРЛАНДИЯ

английски английски

няма

972

ИЗРАЕЛ

английски английски

няма

39

ИТАЛИЯ

Италиански

американски английски

81

ЯПОНИЯ

Японски

американски английски

371

ЛАТВИЯ

английски английски

няма

370

ЛИТВА

английски английски

няма

352

ЛЮКСЕМБУРГ

английски английски

няма

60

МАЛАЙЗИЯ

английски английски

няма

52

МЕКСИКО

Латинска Америка испански

американски английски

31

НИДЕРЛАНДИЯ

Нидерландски

американски английски

64

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

английски английски

няма

47

НОРВЕГИЯ

Норвежки

английски английски

48

ПОЛША

Полски

няма

351

ПОРТУГАЛИЯ

европейски португалски

американски английски

40

РУМЪНИЯ

английски английски

няма

7

РУСИЯ

Руски

американски английски

65

СИНГАПУР

английски английски

няма

421

СЛОВАКИЯ

английски английски

няма

27

ЮЖНА АФРИКА

английски английски

няма

82

ЮЖНА КОРЕЯ

Корейски

американски английски

34

ИСПАНИЯ

Испания-ЕС

американски английски

46

ШВЕЦИЯ

Шведски

няма

41

ШВЕЙЦАРИЯ

английски английски

няма

886

ТАЙВАН

Традиционен китайски мандарин

американски английски

66

ТАЙЛАНД

английски английски

няма

90

ТУРЦИЯ

Турски

американски английски

44

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

английски английски

няма

1

САЩ/КАНАДА

американски английски

няма


 

Подканите за обратно повикване за всяка държава, която не е изброена по-горе, ще се възпроизвежда на американски английски.

Поведение при обратно повикване:

Подкани по време на среща

Аудио подканата на Webex се възпроизвежда на местния език, определен от кода на държавата на страната за обратно повикване, и след това може да бъде възпроизведена отново на друг език.

Менюто се възпроизвежда, както следва и се изговаря на езика за обратно повикване, както е определено от дестинацията с кода на държавата на страната за обратно повикване:

 • Когато домакинът записва срещата (Тази среща се записва.)

 • Ако домакинът е настроил срещата да обявява имена всеки път, когато някой влезе или излезе от срещата (Джон се присъедини към срещата.)

Вижте таблицата с език за обратно повикване по-горе за езиците на звуковите подкана. Например за Норвегия ще чуете съобщения на норвежки, последвани от британски английски.

Поддържани езици за звукови подсказвания на Webex

Поддържани езици за звукови подсказвания на Webex :

 • Арабско-Саудитска Арабия

 • българо-българия

 • Каталония-Испания

 • Чехия-Чехия

 • Датско-Дания

 • Германия-Германия

 • английско-австралийско

 • английско-обединеното кралство

 • Английско-Нова Зеландия

 • английски-САЩ

 • Испанско-Колумбия

 • Испанско-Испания

 • финландско-финландски

 • Френско-Канада

 • Френско-Франция

 • иврит-Израел

 • Хърватско-Хърватска

 • Унгарско-Унгария

 • Бахаса Индонезия-Индонезия

 • Италиано-Италия

 • Японско-Япония

 • Корейско-Република Корея

 • Холандия-Холандия

 • Норвежки-Норвегия

 • полско-полша

 • Португалско-Бразилия

 • португалски-португалски

 • Румънско-Румъния

 • Руско-Руската федерация

 • Сръбска република Сърбия

 • Шведско-Швеция

 • Тай-Тайланд

 • турско-тюркски

 • Украинско-Украйна

 • виетнамско-виетнамски

 • Китайско-Китай

 • Китайско-Тайван