Nastavení služeb pro zkušební verze a objednávky předplatného

Správce partnera nebo zákazníka může nastavovat služby pro objednávky zkušební verze a předplatného. Prostředí průvodce nastavením služeb je stejné pro toky zkušebního období a zřizování předplatného. Doporučujeme, aby partneři provedli tyto kroky ještě před předáním účtu správcům zákazníka.

 

Pro přístup k Centru řízení můžete použít libovolný podporovaný prohlížeč .

Přístup správce partnera

 • Zkušební verze: Když nastavíte novou zkušební verzi pomocí průvodce Zahájit novou zkušební verzi a po zadání informací pro spuštění zkušební verze se na poslední obrazovce zobrazí zpráva "Vaše zkušební verze je připravena. Chcete nastavit služby pro zákazníka?“.

  Kliknutím na tlačítko Ano přejděte k nastavení služeb pro zákazníka.

 • Pro objednávky předplatného : Když vytvoříte objednávku Webex kontaktního centra pomocí průvodce nastavením objednávky a po zadání informací o objednávce se na poslední obrazovce zobrazí "Děkujeme. Objednávka byla správně namapována“.

  Kliknutím na tlačítko Další přejděte k nastavení služeb pro zákazníka.

Přístup správce zákazníka

Pro zkušební verze a objednávky předplatného: Po spuštění zkušební verze nebo úspěšném namapování objednávky předplatného obdrží správce zákazníka uvítací e-mail na e-mailovou adresu, která je zadána v Průvodci spuštěním zkušební verze nebo v Průvodci nastavením objednávky.

Aby bylo možné získat přístup k účtu správce zákazníka v centru Control Hub, proveďte tyto kroky:

1

Otevřete uvítací e-mail.

2

V e-mailu klikněte na odkaz Začínáme.

3

Zadejte heslo a klikněte na možnost Save & Sign In (Uložit a přihlásit se).

4

K získání přístupu k účtu centra Control Hub přijměte podmínky služby.

Průvodce nastavením služeb

1

Po spuštění zkušební verze nebo předplatného kontaktního centra přejděte k průvodci nastavením služeb a nakonfigurujte klienta kontaktního centra pomocí adresy URL centra řízení # https://admin.webex.com/.

Průvodce se zobrazí pokaždé, když partner nebo správce zákazníka vstoupí do Centra řízení, dokud není instalace úspěšně dokončena.

2

Na stránce Souhrn zkontrolujte informace o licenci kontaktního střediska a klikněte na tlačítko Nastavit.

3

Na stránce Nastavení volání zkontrolujte název adresy SIP vaší organizace a klikněte na tlačítko Další.

4

Na stránce Nastavení kontaktního centra proveďte následující akce:

 1. Z rozevíracího seznamu Země nebo oblast vyberte zemi působení a klikněte na tlačítko Uložit.

  Ve výchozím nastavení je země operace stejná jako země vybraná v Průvodci mapováním objednávek.

  Webex Kontaktní centrum vytvoří klienta v příslušném datovém centru na základě země provozu. Seznam zemí a odpovídající mapování datových center naleznete v článku Lokalita dat v Webex kontaktním centru .


   

  Pokud se po kliknutí na tlačítko Uložit zobrazí zpráva o nekompatibilním umístění, požádejte o podporu Cisco Solution Assurance.

 2. V automaticky otevíraném okně Potvrdit zemi operace klikněte na Potvrdit .


   

  Po kliknutí na tlačítko Potvrdit nelze změnit zemi působení Webex kontaktního centra.

 3. V části Nastavení časového pásma nájemce kontaktního centra vyberte z rozevíracího seznamu Časové pásmo časové pásmo.


   

  Kontaktní centrum standardně vybere časové pásmo Webex základě regionu, ze kterého vaše kontaktní centrum působí.

 4. V části Webex Platforma kontaktního centra vyberte platformu kontaktního centra.


   

  V závislosti na zvolené zemi provozu je k dispozici jedna nebo více možností platformy Webex kontaktního centra.

 5. V části Webex Telefonní subsystém kontaktního centra vyberte podle zvolené platformy příslušnou možnost telefonování a klepněte na tlačítko Další. Možnosti telefonování dostupné pro různé platformy naleznete v následující tabulce.


   

  Pokud si objednáte doplněk Cisco PSTN pro kontaktní centrum (pouze pro Spojené státy americké), Webex Kontaktní centrum automaticky použije možnost telefonování. Tato možnost se nevztahuje na zkušebního tenanta.

Následující tabulka shrnuje možnosti platformy a telefonie platné pro každou zemi působení:

#

Oblast

Typ telefonního subsystému/metoda integrace

1Severní Amerika (všechny podporované země)
 • Webex Agenti využívající volání a PSTN prostřednictvím Webex Calling (s aktivním předplatným)

 • Podpora telefonování externích a třetích stran prostřednictvím Webex Calling služeb veřejné telefonní sítě**

 • Podpora externích telefonních prostředí a telefonních prostředí jiných výrobců pomocí protokolu VPOP*

2 EMEA (vše), LATAM (vše), APJC (vše)
 • Webex Agenti využívající volání a PSTN prostřednictvím Webex Calling (s aktivním předplatným)

 • Podpora telefonování externích a třetích stran prostřednictvím Webex Calling služeb veřejné telefonní sítě**

 • Podpora externích telefonních prostředí a telefonních prostředí jiných výrobců pomocí protokolu VPOP*

3Oblast Perského zálivu (Turecko, Jordánsko, Bahrajn, Kuvajt, Omán)
 • Webex Agenti využívající volání a PSTN prostřednictvím Webex Calling (s aktivním předplatným)

 • Podpora telefonování externích a třetích stran prostřednictvím Webex Calling služeb veřejné telefonní sítě**

* VPOP je starší možnost. Nedoporučuje se novým zákazníkům

** přidáno do aplikace Cisco Commerce Workspace při objednávce (nabízeno zdarma)

Další informace o integraci telefonního subsystému naleznete v tématu https://help.webex.com/en-us/article/2dputx/Setup-voice-channel-for-Webex-Contact-Center.

5

Na stránce Kontrola zkontrolujte podrobnosti předplatného a klikněte na Odeslat . Chcete-li změnit možnosti konfigurace služby, klepněte na tlačítko Vrátit se zpět a upravit.

6

Chcete-li stáhnout souhrn objednávky, klikněte na tlačítko Stáhnout souhrn objednávky.

7

Klikněte na tlačítko Zavřít.


 

Po dokončení průvodce nastavením služeb je služba Kontaktní centrum k dispozici v organizaci zákazníka.

Další postup

Po úspěšném nastavení kontaktního centra pro vaši organizaci přejděte do části Kontaktní centrum > Nastavení > Obecné a zkontrolujte pole Webex Podrobnosti platformy kontaktního centra v Centru řízení.

Nastavení Webex kontaktního centra

Než začnete

1

Na úvodní stránce centra Control Hub přejděte do části Contact Center > Nastavení.

2

Na kartě Nastavení klikněte na možnost Set Up Cisco Webex Contact Center (Nastavit Cisco Webex Contact Center).


 

Pokud zákazník vyžaduje Webex chatovací služby kontaktního centra, ujistěte se, že se správce zákazníka přihlásí na tuto stránku a klikne na tlačítko Nastavit Cisco Webex Contact Center pro nastavení chatovacích služeb.

Další postup

Konfigurace tenanta je dokončená. Teď můžete pro tohoto tenanta nakonfigurovat následující funkce:

Nastavení organizace pro hybridní služby

Než začnete

 • Ujistěte se, že máte objednávku na hybridní službu Webex Connect nebo Google Contact Center Artificial Intelligence (CCAI). Informace o zadání objednávky naleznete v Průvodci objednáváním kontaktního centra Cisco Collaboration Flex 3.0.

 • Vytvořte organizaci a namapujte objednávku na organizaci. Další informace naleznete v tématu Vytvoření objednávky Webex kontaktního centra pro odběratele.

1

Otevřete Průvodce nastavením služeb a nakonfigurujte klienta kontaktního centra pomocí adresy URL Centra řízení # https://admin.webex.com/. Průvodce se zobrazí pokaždé, když partner nebo správce zákazníka přistupuje k Centru kontroly, dokud se instalace úspěšně nedokončí.

2

V části Souhrn potvrďte, že jsou informace o licenci kontaktního centra přesné, a klikněte na tlačítko Nastavit nyní.

3

V části Nastavit umístění zkontrolujte název adresy SIP vaší organizace a klikněte na tlačítko Další.

4

V části Nastavení kontaktního centra proveďte následující akce:

 1. Z rozevíracího seznamu Země nebo oblast vyberte zemi působení a klikněte na tlačítko Uložit. Ve výchozím nastavení je země operace stejná jako země vybraná v průvodci mapováním objednávek. Webex Kontaktní centrum vytvoří klienta v příslušném datovém centru na základě země provozu. Seznam zemí a odpovídající mapování datového centra naleznete v části Lokalita dat v Webex kontaktním centru. Tento seznam platí také pro místní a Webex Contact Center Enterprise. Pro místní nasazení vyberte zemi provozu, která poskytuje služby nejblíže vašemu nasazení.

 2. V části Potvrdit zemi operace klikněte na Potvrdit .


   

  Po potvrzení nelze změnit zemi provozu kontaktního centra Webex.

 3. V části Nastavení časového pásma nájemce kontaktního centra vyberte z rozevíracího seznamu Časové pásmo časové pásmo.


   

  Ve výchozím nastavení je vybráno časové pásmo, které je založeno na oblasti, ze které vaše kontaktní centrum působí. Toto nastavení můžete změnit výběrem času z rozevíracího seznamu. Vybrané časové pásmo platí pro službu Webex Connect. Pokud jsou poskytovány služby CCAI, není k dispozici možnost výběru časového pásma klienta kontaktního centra.

 4. Zkontrolujte informace v části Zde je to, co nastavíte. Poskytovaná služba je zobrazena v části Nastavení kontaktního centra.

 5. V části Zkontrolovat zkontrolujte podrobnosti předplatného a klikněte na Odeslat . Nastavení služeb trvá několik minut.

 6. Kliknutím na tlačítko Stáhnout souhrn objednávky (PDF) stáhněte souhrn objednávky.

 7. Chcete-li změnit možnosti konfigurace služby, klepněte na tlačítko Vrátit se zpět a upravit.

 8. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Další postup

Poskytování digitálních služeb Webex Connect pro vaši organizaci

Digitální služby jako Webex Engage a Connect jsou poskytovány automaticky.

Počáteční zřizování automaticky udělí přístup prvnímu partnerovi a správcům zákazníků pro Webex Connect. Následní uživatelé s oprávněními správce je nutné ručně přidat do Centra řízení a poté do sekce spoluhráči v Webex Connect. Po přidání mohou tito správci využívat jednotné přihlašování (SSO) pro přístup k digitálním službám přímo z Centra řízení.

Po zřízení kontaktního centra přejděte do části Control Hub > Nastavení tenanta > Digital a zobrazte a spusťte Webex Engage and Connect. Ty jsou také k dispozici jako rychlý odkaz z Control Hub.


 
Správci partnerů nemají přístup k Webex Engage.