Ако сте администратор на клиенти или администратор на партньори, можете да разрешите ескалация на чат във вашите виртуални агенти, като добавите действие getExpert към намерението във вашия агент Dialogflow. Намерението описва намерението на клиента за разговора в чата.

За повече информация относно използването на намерения вижте Намерения в документацията на Google Диалогов поток.

Когато клиент въведе заявка, той задейства намерение. Ако намерението съдържа действие GetExpert, Виртуалният агент ескалира чата на експерт в Agent Desktop.

Можете да конфигурирате задействане на действие GetExpert в диалогов поток за контрол, когато вашият виртуален агент трябва да ескалира разговорите с човешки агент.

В Диалогов поток можете да задействате намерението, когато:

  • Клиентът въвежда определени фрази.

  • В разговора е налична конкретна част от информацията за клиента.

  • Клиентът въвежда фраза, която агентът на Dialogflow не може да разпознае.

  • Има проследяване на друго предизвикано намерение.

Можете да изтеглите предварително конфигурирано намерение от https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json. Използвайте конзолата на вашия Dialogflow агент, за да качите предварително конфигурираното намерение. За повече информация вижте раздела Експортиране и импортиране в темата Настройки на агент в документацията на Google Диалогов поток.

След като сте създали агент на Dialogflow с намерения в конзолата на Google за диалогов поток, трябва да конфигурирате вашия Виртуален агент в контролния център на Webex да се интегрира с агента на Dialogflow. За повече информация вижте конфигурирането на виртуален агент в статията Webex контактния център.