Hvis du er en kunde administrator-eller partner administrator, kan du aktivere chat-eskalering i de virtuelle agentene ved å legge til en GetExpert -handling til formålet i Dialogflow-agenten. Gjengivelse beskriver formålet med kunden for chatte samtalen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Forms, kan du se Forms i Google Dialogflow Documentation .

Når en kunde går inn i en spørring, utløser den en gjengivelse. Hvis formålet inneholder en GetExpert -handling, vil den virtuelle agenten eskalere chatten til en ekspert i agent desktopen.

Du kan konfigurere utløser- handlingen for GetExpert i Dialogflow til å kontrollere når den virtuelle agenten skal eskalere samtaler til en menneskelig agent.

I Dialogflow kan du utløse gjengivelsen når:

  • Kunden legger inn bestemte uttrykk.

  • En bestemt del av kunde informasjonen er tilgjengelig i samtalen.

  • Kunden legger inn et uttrykk som Dialogflow-agenten ikke kan gjenkjenne.

  • Det er en oppfølging til en annen utløst gjengivelse.

Du kan laste ned en forhånds kon figurert form fra https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json . Bruk Dialogflow agentens konsoll for å laste opp den forhånds kon figurerte formen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen eksportere og importere i emnet agent innstillinger i dokumentasjonen for Google-Dialogflow.

Når du har opprettet en Dialogflow-agent med hensikter i googles Dialogflow-konsollen, må du konfigurere den virtuelle agenten i Webex-Control Hub for å integrere med Dialogflow-agenten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere en virtuell Agent i Webex kontakt senter artikkelen.