Om du är kund administratör eller partner administratör kan du aktivera chatt-eskaleringen i de virtuella agenterna genom att lägga till en GetExpert -åtgärd till avsikten i Dialogflow-agenten. Med avsikt beskrivs avsikten med kunden för chatt-konversationen.

Mer information om hur du använder intenta finns i avsnittet om metoder i Google Dialogflow-dokumentationen .

När en kund ställer en fråga utlöses en avsikt. Om avsikten innehåller en GetExpert -åtgärd eskalerar den virtuella agenten chatten till en expert i agent Desktop.

Du kan konfigurera GetExpert -instruktionen i Dialogflow för att kontrol lera när den virtuella agenten ska eskalera konversationer till en mänsklig agent.

I Dialogflow kan du utlösa avsikten när:

  • Kunden anger vissa fraser.

  • En viss typ av kund information finns tillgänglig i konversationen.

  • Kunden går in i en fras som Dialogflow-agenten inte kan känna igen.

  • Det finns en uppföljning av en annan utlösnings metod.

Du kan hämta en förkonfigurerad metod från https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json . Använd Dialogflow -agentens konsol för att överföra den förkonfigurerade avsikten. Mer information finns i avsnittet export och import i avsnittet agent inställningar i Google Dialogflow-dokumentationen.

När du har skapat en Dialogflow agent med prefix i Google ' Dialogflow console, måste du konfigurera den virtuella agenten i Webex kontroll Hub för att kunna integreras med Dialogflow-agenten. Mer information finns i avsnittet konfigurera en virtuell Agent i Webex kontakt Center artikel.