Om du är en kundadministratör eller partneradministratör kan du aktivera chatteskalering i dina virtuella agenter genom att lägga till en GetExpert åtgärden för avsikten i Dialogflow-agenten. Avsikt beskriver kundens syfte med chattkonversationen.

Mer information om användning av avsikter finns i avsikterna i Google Dialogflow-dokumentationen.

När en kund skriver in en fråga utlöser den en avsikt. Om avsikten innehåller en GetExpert åtgärd eskalerar den virtuella agenten chatten till en expert på Agent Desktop.

Du kan konfigurera GetExpert åtgärd utlöser i Dialogflow för att kontrollera när din virtuella agent ska eskalera konversationer till en mänsklig agent.

I Dialogflow kan du utlösa avsikten när:

  • Kunden anger vissa fraser.

  • En specifik uppgift med kundinformation finns tillgänglig i konversationen.

  • Kunden anger en fras som Dialogflow-agenten inte känner igen.

  • Det finns en uppföljning till en annan utlöst avsikt.

Du kan hämta en förkonfigurerad avsikt från https:/ / virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/ DialogFlow/ escalation.json . Använd Dialogflow-agentens konsol för att ladda upp den förkonfigurerade avsikten. Mer information finns i avsnittet Export och import i ämnet för agentinställningar i Google Dialogflow-dokumentation.

När du har skapat en Dialogflow-agent med avsikter i Googles Dialogflow-konsol måste du konfigurera din virtuella agent i Webex Control Hub för att integreras med Dialogflow-agenten. Mer information finns i Konfigurera en virtuell agent i artikel i Webex Contact Center .