Ako ste administrator klijenta ili administrator partnera, možete da omogućite eskalaciju ćaskanja u virtuelnim agentima tako što ćete dodati GetExpert radnju u nameru u svom agentu dijaloga. Namera opisuje nameru kupca za razgovor o ćaskanju.

Više informacija o korišćenju namera potražite u članku Namere u Google Dialogflow dokumentaciji.

Kada kupac unese upit, on pokreće nameru. Ako namera sadrži GetExpert radnju , virtuelni agent eskalira ćaskanjem sa stručnjakom za Agent Desktop.

U dijalogu možete da pokrenete nameru kada:

  • Kupac unosi određene fraze.

  • Određeni deo informacija o klijentima je dostupan u razgovoru.

  • Kupac unosi frazu koju agent dijaloga ne može da prepozna.

  • Postoji nastavak još jedne pokrenute namere.

Unapred konfigurisanu nameru možete preuzeti sa lokacije https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json . Koristite konzolu agenta dialogflow-a da biste otpremili unapred konfigurisanu nameru. Više informacija potražite u odeljku Izvoz i uvoz u temi Postavke agenta u dokumentaciji Google Dialogflow.

Nakon što kreirate Dialogflow agenta sa namerama u Google-ovoj Dialogflow konzoli, morate da konfigurišete svog Virtuelnog agenta u Webex kontrolnom čvorištu da se integriše sa Dialogflow agentom. Više informacija potražite u članku Konfigurisanje virtuelnog agenta Webex kontakt centra .