Jeśli jesteś administratorem klienta lub administratorem partnerskim, możesz włączyć eskalację czatu w agentach wirtualnych, dodając GetExpert działanie do intencji w agencie Dialogflow. Intencja opisuje intencję klienta do rozmowy na czacie.

Więcej informacji na temat korzystania z intencji znajdziesz w dokumentacjifunkcji Google Dialogflow.

Gdy klient wprowadza zapytanie, wyzwala ono intencję. Jeśli intencja zawiera GetExpert , Wirtualny Agent eskaluje czat do eksperta w Programie Agent Desktop.

Można skonfigurować GetExpert wyzwalacz akcji w oknie dialogowym, aby kontrolować, kiedy agent wirtualny powinien eskalować rozmowy do agenta ludzkiego.

W oknie dialogowym można wyzwolić intencję, gdy:

  • Klient wpisuje określone frazy.

  • Konkretna informacja o kliencie jest dostępna w rozmowie.

  • Klient wprowadza frazę, której agent Dialogflow nie może rozpoznać.

  • Istnieje kontynuacja innego wyzwalanego zamiaru.

Możesz pobrać wstępnie skonfigurowany zamiar z https:/ / virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/ DialogFlow/ escalation.json . Użyj konsoli agenta Dialogflow , aby przesłać wstępnie skonfigurowany zamiar. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Eksport i import w temacie Ustawienia agenta w dokumentacjiGoogle Dialogflow.

Po utworzeniu agenta Dialogflow z intencjami w konsoli Dialogflow Google, musisz skonfigurować agenta wirtualnego w Webex Control Hub, aby zintegrować go z agentem Dialogflow. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Konfigurowanie agenta wirtualnego w Centrum kontaktowym Webex.