Pokud jste správce zákazníků nebo správce partnerů, můžete povolit eskalaci konverzace ve svých virtuálních agentech přidáním akce GetExpert k záměru v agentovi Dialogflow. Záměr popisuje záměr zákazníka pro chatovou konverzaci.

Další informace o použití záměrů naleznete v tématu Záměry v dokumentaci Google Dialogflow.

Když zákazník zadá dotaz, aktivuje se záměr. Pokud záměr obsahuje akci GetExpert , virtuální agent eskaluje chat na odborníka v Agent Desktop.

V Dialogflow můžete záměr aktivovat, když:

  • Zákazník zadá určité fráze.

  • V konverzaci jsou k dispozici konkrétní informace o zákaznících.

  • Zákazník zadá frázi, kterou agent Dialogflow nerozpozná.

  • Následuje další spuštěný záměr.

Předkonfigurovaný záměr si můžete stáhnout z # https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json . Pomocí konzoly agenta Dialogflow nahrajte předem nakonfigurovaný záměr. Další informace najdete v části Export a import v tématu Nastavení agenta v dokumentaci Google Dialogflow.

Po vytvoření agenta Dialogflow se záměry v konzole Google Dialogflow musíte nakonfigurovat virtuálního agenta v Centru řízení Webex pro integraci s agentem Dialogflow. Další informace naleznete v článku Konfigurace virtuálního agenta v Webex kontaktním centru .