אם אתה מנהל לקוח או מנהל שותף, תוכל לאפשר הסלמה בצ'אט בסוכנים הווירטואליים שלך על ידי הוספת פעולה של GetExpert לכוונה בסוכן Dialogflow שלך. כוונה מתארת את כוונת הלקוח לשיחת הצ'אט.

למידע נוסף על כוונות שימוש, ראו כוונות בתיעוד Google Dialogflow.

כאשר לקוח מזין שאילתה, היא מפעילה כוונה. אם הכוונה מכילה פעולה של GetExpert , הסוכן הווירטואלי מסלים את הצ'אט למומחה Agent Desktop.

ב- Dialogflow, באפשרותך להפעיל את הכוונה כאשר:

  • הלקוח מזין ביטויים מסוימים.

  • פיסת מידע ספציפית על הלקוח זמינה בשיחה.

  • הלקוח מזין ביטוי שסוכן Dialogflow אינו יכול לזהות.

  • יש מעקב אחר כוונה מופעלת אחרת.

ניתן להוריד יעד מוגדר מראש מ https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json . השתמש במסוף של סוכן Dialogflow כדי להעלות את היעד שהוגדר מראש. למידע נוסף, עיין בסעיף ייצוא וייבוא בנושא הגדרות סוכן בתיעוד Google Dialogflow.

לאחר שיצרת סוכן Dialogflow עם כוונות במסוף Dialogflow של Google, עליך להגדיר את הסוכן הוירטואלי במרכז הבקרה של Webex לשילוב עם סוכן Dialogflow. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר קביעת תצורה של סוכן וירטואלי במרכז הקשר Webex.