Pokud jste nastaveni na volání Webex nebo je vaše volání hostováno poskytovatelem služeb a odmítnete hovor na jednom zařízení, může hovor nadále vyzvánět na ostatních zařízeních. Hovor bude nakonec odeslán do hlasové schránky, pokud máte nastavenou hlasovou schránku.

Až budete připraveni hovor přijmout, klikněte na Odpovědět, nebo Pokud tomu tak není, odmítejte. Pokud hovor pochází od jiného uživatele aplikace Webex, můžete také vybrat Zprávu, abyste hovor odmítli, a odeslat zprávu přímo osobě v aplikaci.


 

Když přijmete hovor od jiné osoby, která používá aplikaci Webex, hovor začne zapnutým videem.

Pokud jste připojeni ke sluchátkům s mikrofonem Cisco, můžete hovor z náhlavní soupravy také přijmout nebo odmítnout. Další informace naleznete v tématu Volání a přijímání hovorů pomocí náhlavní soupravy Cisco Headset 730 nebo Použití náhlavní soupravy Cisco Headset řady 500.

Pokud jste nastaveni pomocí unifikovaného CM a přijmete hovor na stolním telefonu s podporou videa, uvidíte v telefonu sdílení obrazovky osoby. Pokud telefon video nepodporuje, uvidíte sdílenou obrazovku v aplikaci pro stolní počítače.

1

Pokud nejste, klepněte na Přijmout, až budete připraveni hovor přijmout, nebo Odmítnout.

2

Pokud je zařízení zamknuté, přijměte hovor přejetím prstem přímo ze zamykací obrazovky.


 

Pokud jste v Číně, klepněte na oznámení o příchozím hovoru a odemkněte obrazovku. Pak můžete vidět, kdo vám volá. Klepnutím na Přijmout hovor přijmete.

3

Když přijmete hovor, sluchátko se použije pro zvuk. Pokud chcete přepnout na reproduktor, klepněte a proveďte výběr.

4

Chcete-li přijmout každý hovor pomocí reproduktoru, klepněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > Zvuk a zapněte volání s reproduktorem.

Když přijmete hovor aplikace Webex, budete mít možnost hovor přijmout pouze s videem nebo pouze zvukem. Pokud je obrazovka zamknutá, odemkněte obrazovku před přijetím hovoru.

1

Klepnutím přijmete hovor s videem nebo klepnutím hovor přijmete pouze zvukem.

2

Klepněte, pokud chcete hovor odmítnout.


 

Když přijmete hovor, sluchátko se použije pro zvuk. Pokud chcete přepnout na reproduktor, klepněte a proveďte výběr.

Pokud chcete přijmout každý hovor pomocí reproduktoru, klepněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > Zvuk a zapněte volání s reproduktorem.

Klikněte, až budete připraveni hovor přijmout, nebo hovor odmítnete.