Možnosti dávkového importu a exportu uživatelů

Můžete přidat nebo upravit více uživatelských účtů současně pomocí souboru tabulky ve formátu hodnot oddělených čárkami (CSV).

Možnost

Popis

Importovat

Po výběru souboru .csv klepnutím na toto tlačítko nahrajte soubor do správy webu Webex. Správa webu Webex používá informace v souboru k vytvoření uživatelských účtů.

Exportovat

Klepnutím na toto tlačítko exportujete uživatele ze správy webu Webex. Po dokončení žádosti obdržíte e-mailové oznámení.

Exportovat pouze aktivní uživatele

Klepnutím na toto tlačítko exportujete pouze aktivní uživatele ze správy webu Webex. Po dokončení žádosti obdržíte e-mailové oznámení.

Exportovat pouze neaktivní uživatele

Klepnutím na toto tlačítko exportujete pouze neaktivní uživatele ze správy webu Webex. Po dokončení žádosti obdržíte e-mailové oznámení.

Telefonní číslo podpory ve formátu E.164 ve zprávách

Zaškrtnutím tohoto políčka exportujete telefonní čísla jako , např. +11231234567. [+][country code][phone number with area code], e.g. +11231234567.


 

Když zaškrtnete toto políčko, PhoneCntry a PhoneLocal sloupce jsou odebrány a nahrazeny PhoneNumber.

Potratit

Klepnutím na toto tlačítko ukončíte úlohu importu nebo exportu.

Přidání nebo úprava více uživatelských účtů

Můžete importovat csv (čárky oddělené hodnoty) s novými informacemi o účtu, které chcete přidat, nebo upravit více uživatelských účtů současně. Exportujete informace o uživatelském účtu do souboru CSV a potom je přidáte nebo upravíte pomocí tabulkového procesoru, například aplikace Microsoft Excel. Po dokončení všech změn importujete soubor CSV zpět do webexu.


  • Pokud zadáte nesprávné uživatelské účty, správa webu Webex tyto účty nemůže vytvořit. Správa webu Webex generuje seznam účtů, které nemohla vytvořit a způsobit každou chybu.

  • Po nahrání souboru CSV můžete informace změnit úpravou účtů ve správě webu.

  • Pokud vytvoříte nové uživatele prostřednictvím procesu importu, můžete použít buď "****" k vygenerování nového náhodného hesla, nebo použít platné heslo. Hesla musí splňovat kritéria hesla a možnosti hesla zadané v nastavení webu. Pole hesla nelze ponechat prázdné. Pokud používáte "****", uživatelé musí při prvním přihlášení změnit náhodné heslo.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Uživatelé > importu a exportu uživatelů. Pak klikněte na Exportovat .


 

Chcete-li exportovat telefonní čísla ve formátu E.164, zaškrtněte políčko Telefonní čísla ve formátu Podpory E.164 v sestavách.

Stránka se aktualizuje se zprávou, že požadavek na dávkový export byl přijat. Po dokončení žádosti obdržíte e-mailové oznámení.

2

Vyberte tlačítko OK.

Stránka se aktualizuje, aby se zobrazoval stav exportní úlohy a číslo požadavku na úlohu. Export můžete zastavit výběrem možnosti Přerušit.

3

Na stránce Importovat nebo exportovat uživatele nebo v e-mailovém oznámení vyberte Stáhnout exportovaný soubor CSVa klikněte na Uložit .

4

Přejděte do umístění, do kterého chcete soubor uložit, zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

5

Po dokončení stahování vyberte v okně Stáhnout soubor CSV možnost Zavřít okno . Soubor můžete upravit pomocí tabulkového procesoru, například aplikace Microsoft Excel.


 

Aplikace Microsoft Excel odebere úvodní nuly ze všech číselových kódů při otevření nebo uložení souboru CSV. Pokyny k alternativnímu řešení najdete v části Otevření souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel a Zachovat úvodní nuly a Uložit soubor CSV v aplikaci Microsoft Excel a Zachovat úvodní nuly.

6

Na stránce Importovat nebo exportovat uživatele klepněte na tlačítko Importovat .

7

Klepněte na tlačítko Procházet ,přejděte do souboru CSV a klepněte na tlačítko Otevřít.

8

Vyberte typ oddělovače a klepněte na tlačítko Importovat .

9

Pečlivě zkontrolujte informace v tabulce a ověřte, zda jste je zadali správně, a klepněte na tlačítko OK.

Po dokončení žádosti obdržíte e-mailové oznámení. Klikněte na odkaz v e-mailu s oznámením a pečlivě zkontrolujte a ověřte informace. Pokud správa webu Webex hlásí chyby, stáhněte soubor do počítače, opravte chyby, odstraňte poslední sloupec s názvem Komentářea potom soubor znovu importujte.

Otevření souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel a zachování počátečních nul

1

Otevřete nový prázdný sešit aplikace Excel a klikněte na kartu Data.

2

V kategorii Získat externí data vyberte možnost Z textu.

3

Vyhledejte umístění souboru CSV, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Import.

4

Pod položkou Typ původních dat vyberte možnost Oddělený a klikněte na tlačítko Další.

5

Pod položkou Oddělovače zaškrtněte možnost Karta a pak klikněte na tlačítko Další.

6

Pod položkou Formát dat sloupců zvolte Text.

7

Pod položkou Náhled dat vyberte všechny sloupce.


 

Vyberte první sloupec, podržte klávesu Shift a klikněte na poslední sloupec.

8

Klikněte na tlačítko Dokončit.

9

V okně Importovat data vyberte, kam chcete data umístit, a klikněte na tlačítko OK.

Uložte souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel a zachování počátečních nul

1

Otevřete soubor CSV v aplikaci Excel a vyberte buňku nebo rozsah buněk, které chcete formátovat.

2

Vyberte kartu Domů.

3

Ve skupině Číslo klikněte na ikonu Formát čísla (Formát buněk: Číslo obrázku).

4

V okně Formát buněk vyberte kartu Číslo a ze seznamu kategorií vyberte možnost Vlastní.

5

Do pole Typ zadejte formát čísla, například 000-000-0000 pro telefonní číslo.

6

Klikněte na tlačítko OK.

7

Vyberte kartu Soubor, pak možnost Uložit jako, dále umístění pro uložení souboru CSV a v okně Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.

Stav importu nebo exportu

Dávkový import nebo export může trvat značnou dobu. K dispozici je souhrnná stránka exportu a importu, která zobrazuje stav importu nebo exportu. Dávkové úlohy jsou umístěny do fronty a spouštějí se přibližně každých 5 minut. Stránka se zobrazí po výběru příkazu exportu nebo importu a výběru souboru. Chcete-li aktualizovat stavovou stránku, vyberte na navigačním panelu odkaz Importovat nebo exportovat uživatele. Po dokončení úlohy exportu se na stránce stavu zobrazí odkaz ke stažení exportovaného souboru. Osoba, která požádala o dávkovou úlohu, obdrží e-mail po dokončení úlohy. Zpráva má několik důležitých informací:

  • Zpráva, že požadavek na export nebo import je dokončen.

  • Shrnutí výsledků

  • Odkaz ke stažení skutečného importovaného nebo exportovaného souboru CSV, pokud byl úspěšný.

  • Odkaz pro zobrazení případného protokolu chyb pro úlohu.


  • Pokud je požadavek na export nebo import dokončen, ale exportovaný soubor CSV nebo soubor protokolu chyb není připraven, zobrazí se zpráva s informací, že stahování souboru není dokončeno. Odkaz ke stažení se nezobrazí, dokud není soubor připraven.

  • Dovozy a vývozy šarží nemusí být dokončeny v pořadí, v jakou byly spuštěny.