Možnosti dávkového importu a exportu uživatelů

Můžete přidat nebo upravit více uživatelských účtů současně pomocí souboru tabulky ve formátu hodnot oddělených čárkami (CSV).


 
Doporučujeme importovat maximálně 2000 uživatelů najednou. Import více než 2000 uživatelů bude trvat déle, než se očekávalo.

Možnost

Popis

Importovat

Po výběru .csv souboru klikněte na toto tlačítko a nahrajte soubor do správy webu Webex. Správa webu Webex používá informace v souboru k vytvoření uživatelských účtů.

Exportovat

Kliknutím na toto tlačítko exportujete uživatele ze správy webu Webex. Po dokončení žádosti obdržíte e-mailové oznámení.

Exportovat pouze aktivní uživatele

Kliknutím na toto tlačítko exportujete pouze aktivní uživatele ze správy webu Webex. Po dokončení žádosti obdržíte e-mailové oznámení.

Exportovat pouze neaktivní uživatele

Kliknutím na toto tlačítko exportujete pouze neaktivní uživatele ze správy webu Webex. Po dokončení žádosti obdržíte e-mailové oznámení.

Telefonní číslo podpory ve formátu E.164 ve zprávách

Zaškrtněte toto políčko pro export telefonních čísel jako [+][country code][phone number with area code], např. +11231234567.


 

Když zaškrtnete toto políčko, ikona PhoneCntry a PhoneLocal Sloupce jsou odebrány a nahrazeny PhoneNumber.

Potratit

Kliknutím na toto tlačítko ukončíte úlohu importu nebo exportu.

Přidání nebo úprava více uživatelských účtů

Můžete importovat soubor CSV (hodnoty oddělené čárkami) s novými informacemi o účtu, které chcete přidat, nebo upravit více uživatelských účtů současně. Exportujete informace o uživatelském účtu do souboru CSV a potom pomocí tabulkového procesoru, jako je například aplikace Microsoft Excel, přidejte nebo upravte informace. Po dokončení všech změn importujete soubor CSV zpět do Webexu.


 
  • Pokud zadáte uživatelské účty nesprávně, správa webu Webex nemůže tyto účty vytvořit. Správa webu Webex generuje seznam účtů, které se jí nepodařilo vytvořit, a způsobit každou chybu.

  • Po nahrání souboru CSV můžete informace změnit úpravou účtů ve Správě webu.

  • Pokud vytvoříte nové uživatele prostřednictvím procesu importu, můžete použít buď "****" k vygenerování nového náhodného hesla, nebo použít platné heslo. Hesla musí splňovat kritéria hesla a možnosti hesla uvedené v nastavení webu. Pole pro heslo nelze ponechat prázdné. Pokud použijete "****", uživatelé musí změnit náhodné heslo při prvním přihlášení.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Uživatelé > Import/Export uživatelů. Poté klikněte na Exportovat.


 

Chcete-li exportovat telefonní čísla ve formátu E.164, zaškrtněte políčko Podpora telefonních čísel ve formátu E.164 v sestavách .

Stránka se aktualizuje zprávou, že byla přijata žádost o dávkový export. Po dokončení žádosti obdržíte e-mailové oznámení.

2

Vyberte tlačítko OK.

Stránka se aktualizuje, aby se zobrazil stav úlohy exportu a číslo požadavku na úlohu. Export můžete zastavit výběrem možnosti Přerušit.

3

Na stránce Import/export uživatelů nebo v e-mailovém oznámení vyberte Stáhnout exportovaný souborCSV a pak klikněte na Uložit.

4

Přejděte do umístění, do kterého chcete soubor uložit, zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

5

Po dokončení stahování vyberte v okně Stáhnout soubor CSV možnost Zavřít okno. K úpravě souboru použijte tabulkový procesor, například Microsoft Excel.


 

Aplikace Microsoft Excel odebere počáteční nuly ze všech číselných kódů při otevření nebo uložení souboru CSV. Pokyny k alternativnímu řešení naleznete v částech Otevření souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel a Zachování počátečních nul a Uložení souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel a Zachování počátečních nul.

6

Na stránce Import/export uživatelů klikněte na Importovat .

7

Klepněte na tlačítko Procházet, přejděte k souboru CSV a klepněte na tlačítko Otevřít.

8

Vyberte typ oddělovačea klepněte na tlačítko Importovat.

9

Pečlivě zkontrolujte informace v tabulce, abyste ověřili, zda jste je zadali správně, a klepněte na tlačítko OK.

Po dokončení žádosti obdržíte e-mailové oznámení. Klikněte na odkaz v e-mailu s oznámením a pečlivě zkontrolujte a ověřte informace. Pokud Správa webu Webex hlásí chyby, stáhněte soubor do počítače, opravte chyby, odstraňte poslední sloupec označený jako Komentářea poté soubor znovu importujte.

Otevření souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel a zachování počátečních nul

1

Otevřete nový prázdný sešit aplikace Excel a klikněte na kartu Data.

2

V kategorii Získat externí data vyberte možnost Z textu.

3

Vyhledejte umístění souboru CSV, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Import.

4

Pod položkou Typ původních dat vyberte možnost Oddělený a klikněte na tlačítko Další.

5

Pod položkou Oddělovače zaškrtněte možnost Karta a pak klikněte na tlačítko Další.

6

Pod položkou Formát dat sloupců zvolte Text.

7

Pod položkou Náhled dat vyberte všechny sloupce.


 

Vyberte první sloupec, podržte klávesu Shift a klikněte na poslední sloupec.

8

Klikněte na tlačítko Dokončit.

9

V okně Importovat data vyberte, kam chcete data umístit, a klikněte na tlačítko OK.

Uložte souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel a zachování počátečních nul

1

Otevřete soubor CSV v aplikaci Excel a vyberte buňku nebo rozsah buněk, které chcete formátovat.

2

Vyberte kartu Domů.

3

Ve skupině Číslo klikněte na ikonu Formát čísla (Formát buněk: Číslo obrázku).

4

V okně Formát buněk vyberte kartu Číslo a ze seznamu kategorií vyberte možnost Vlastní.

5

Do pole Typ zadejte formát čísla, například 000-000-0000 pro telefonní číslo.

6

Klikněte na tlačítko OK.

7

Vyberte kartu Soubor, pak možnost Uložit jako, dále umístění pro uložení souboru CSV a v okně Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.

Stav importu nebo exportu

Dávkový import nebo export může trvat značnou dobu. K dispozici je stránka Export a import souhrn, která zobrazuje stav importu nebo exportu. Dávkové úlohy jsou umístěny ve frontě a jsou spouštěny přibližně každých 5 minut. Stránka se zobrazí po výběru příkazu exportu nebo importu a výběru souboru. Chcete-li aktualizovat stavovou stránku, vyberte odkaz Import/Export uživatelů na navigačním panelu. Po dokončení úlohy exportu se na stavové stránce zobrazí odkaz na stažení exportovaného souboru. Osoba, která požádala o dávkovou úlohu, obdrží po dokončení úlohy e-mail. Zpráva obsahuje několik důležitých informací:

  • Zpráva, že váš požadavek na export nebo import je dokončen.

  • Shrnutí výsledků

  • Odkaz na stažení skutečného importovaného nebo exportovaného souboru CSV, pokud byl úspěšný.

  • Odkaz pro zobrazení protokolu chyb, pokud existuje, pro úlohu.


 
  • Pokud je požadavek na export nebo import dokončen, ale exportovaný soubor CSV nebo soubor protokolu chyb není připraven, zobrazí se zpráva s upozorněním, že stahování souboru nebylo dokončeno. Odkaz ke stažení se nezobrazí, dokud není soubor připraven.

  • Dávkové importy a exporty nemusí být dokončeny v pořadí, v jakém byly spuštěny.