Možnosti dávkového importu a exportu uživatelů

Můžete přidat nebo upravit více uživatelských účtů současně, a to pomocí tabulkového souboru ve formátu CSV(hodnoty oddělené čárkami).


 
Doporučujeme importovat současně maximálně 2000 uživatelů. Import více než 2000 uživatelů bude trvat déle, než se čekalo.

Možnost

Popis

Importovat

Po výběru souboru CSV kliknutím na toto tlačítko nahrajte soubor do správa webu Webex . správa webu Webex využívá informace v souboru k vytváření uživatelských účtů.

Exportovat

Kliknutím na toto tlačítko exportujete uživatele ze správa webu Webex . Po dokončení požadavku obdržíte e-mailové oznámení.

Exportovat pouze aktivní uživatele

Kliknutím na toto tlačítko provedete exportovat pouze aktivní uživatele ze správa webu Webex . Po dokončení požadavku obdržíte e-mailové oznámení.

Exportovat pouze neaktivní uživatele

Kliknutím na toto tlačítko provedete exportovat pouze neaktivní uživatele ze správa webu Webex . Po dokončení požadavku obdržíte e-mailové oznámení.

Telefonní číslo podpory ve formátu E.164 ve zprávách

Toto pole zaškrtněte, chcete-li telefonní čísla exportovat jako [+][country code][phone number with area code], např. +11231234567.


 

Když zaškrtnete toto pole, PhoneCntry a PhoneLocal jsou odebrány a nahrazeny výrazy PhoneNumber.

Přerušit

Kliknutím na toto tlačítko ukončíte úlohu importu nebo exportu.

Přidat nebo upravit více uživatelských účtů

Můžete importovat soubor CSV (hodnoty oddělené čárkami) s novými informace o účtu a přidat nebo upravit více uživatelských účtů současně. Exportujete informace o uživatelský účet do soubor CSV a potom pomocí tabulkového programu, jako je například Microsoft Excel, přidáte nebo upravíte informace. Po dokončení všech změn importujte soubor CSV zpět do aplikace Webex.


 
  • Pokud některé uživatelské účty zadáte nesprávně, správa webu Webex nemůže tyto účty vytvořit. Webex správa webu generuje pro každou chybu seznam účtů, které nebylo možné vytvořit, a způsobit.

  • Po nahrání souboru soubor CSV můžete dané informace změnit úpravou účtů v aplikaci správa webu.

  • Pokud vytváříte nové uživatele prostřednictvím procesu importování, můžete použít znak „****“ k vygenerování nového náhodného hesla, nebo použít platné heslo. Hesla musí splňovat kritéria hesla a možnosti hesla zadané v nastavení webu. Pole pro heslo nemůže ponechat prázdné. Pokud použijete „****“, musí uživatelé změnit náhodné heslo při prvním přihlášení.

1

Přihlaste se ke Webex správa webu a přejděte na Uživatelé > Import/export uživatelů . Potom klikněte Exportovat .


 

Chcete-li exportovat telefonní čísla ve formátu E.164 , zaškrtněte Podpořte v sestavách telefonní čísla formátu E.164 zaškrtávací políčko.

Na stránce se obnoví zpráva, že byl přijat váš požadavek na dávkový export. Po dokončení požadavku obdržíte e-mailové oznámení.

2

Vyberte tlačítko OK.

Stránka se po obnovení zobrazí a zobrazí stav exportní úlohy a číslo požadavku pro úlohu. Export můžete zastavit výběrem Přerušit .

3

Na stránce Import/export uživatelů na stránce nebo v e-mailovém oznámení vyberte možnost Stáhnout exportovaný soubor CSV a potom klikněte na tlačítko Uložit .

4

Přejděte do umístění, do kterého chcete soubor uložit, zadejte název souboru a poté klikněte Uložit .

5

Po dokončení stahování na stránce Stáhněte si soubor CSV okno, vyberte Zavřít okno . K úpravě souboru použijte tabulkový procesor, například Microsoft Excel.


 

Když otevřete nebo uložíte soubor CSV, Microsoft odebere úvodní nuly ze všech číselných kódů. Pokyny k řešení naleznete v části Otevřete soubor CSV v Microsoft Excel a ponechte počáteční nuly a Uložte souboru CSV v Microsoft Excel a ponechte počáteční nuly sekcí.

6

Na stránce Import/export uživatelů stránce klikněte Import .

7

Klikněte Procházení , přejděte na soubor CSV a klikněte Otevřít .

8

Vyberte možnost Oddělovač zadejte a klikněte na tlačítko Import .

9

Pozorně si přečtěte informace v tabulce, abyste ověřili, zda jste ji zadali správně, a potom klikněte na tlačítko OK .

Po dokončení požadavku obdržíte e-mailové oznámení. Klikněte na odkaz v e-mailové oznámení a pečlivě informace zkontrolujte a ověřte. Pokud správa Webex správa webu nahlásí chyby, stáhněte soubor do počítače, opravte chyby a odstraňte poslední sloupec označený Komentáře a pak soubor znovu importujte.

Otevření souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel a zachování počátečních nul

1

Otevřete nový prázdný sešit aplikace Excel a klikněte na kartu Data.

2

V kategorii Získat externí data vyberte možnost Z textu.

3

Vyhledejte umístění souboru CSV, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Import.

4

Pod položkou Typ původních dat vyberte možnost Oddělený a klikněte na tlačítko Další.

5

Pod položkou Oddělovače zaškrtněte možnost Karta a pak klikněte na tlačítko Další.

6

Pod položkou Formát dat sloupců zvolte Text.

7

Pod položkou Náhled dat vyberte všechny sloupce.


 

Vyberte první sloupec, podržte klávesu Shift a klikněte na poslední sloupec.

8

Klikněte na tlačítko Dokončit.

9

V okně Importovat data vyberte, kam chcete data umístit, a klikněte na tlačítko OK.

Uložte souboru CSV v aplikaci Microsoft Excel a zachování počátečních nul

1

Otevřete soubor CSV v aplikaci Excel a vyberte buňku nebo rozsah buněk, které chcete formátovat.

2

Vyberte kartu Domů.

3

V Číslo skupiny, klikněte na možnost Formát čísla (Formátovat buňky: Číslo obrázku ).

4

V okně Formát buněk vyberte kartu Číslo a ze seznamu kategorií vyberte možnost Vlastní.

5

Do pole Typ zadejte formát čísla, například 000-000-0000 pro telefonní číslo.

6

Klikněte na tlačítko OK.

7

Vyberte kartu Soubor, pak možnost Uložit jako, dále umístění pro uložení souboru CSV a v okně Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.

Stav importu nebo exportu

Dávkový import nebo export může trvat značně dlouho. K dispozici je stránka Souhrn exportu a importu, která zobrazuje stav importu nebo exportu. Dávkové úlohy se zařazují do fronty a spouštějí se přibližně každých 5 minut. Stránka se zobrazí po zvolení příkazu export nebo import a výběru souboru. Chcete-li obnovit stavovou stránku, vyberte možnost Import/export uživatelů na navigační panel. Po dokončení úlohy exportu se na stavové stránce zobrazí odkaz ke stažení exportovaného souboru. Osoba, která požádala o dávkovou úlohu, obdrží po dokončení úlohy e-mail. Zpráva obsahuje několik důležitých informací:

  • Zpráva, že váš požadavek na export nebo import byl dokončen.

  • Shrnutí výsledků

  • Odkaz ke stažení aktuálního importovaného nebo exportovaného soubor CSV, pokud byl úspěšný.

  • Odkaz pro zobrazení protokolu chyb (pokud existuje), pro danou úlohu.


 
  • Pokud je žádost o export nebo import dokončena, ale exportovaný soubor CSV nebo soubor soubor protokolu chyb není připraven, zobrazí se zpráva, že stahování souboru ještě nebylo dokončeno. Odkaz pro stažení se zobrazí až poté, co bude soubor připraven.

  • Dávkové importy a exporty se nemusí dokončit v pořadí, v jakém byly spuštěny.