Omgång Importera och exportera användare Alternativ

Du kan lägga till eller ändra flera användarkonton samtidigt genom att använda en kalkylbladsfil med kommaseparerade värden (CSV-format).


 
Vi rekommenderar att du importerar högst 2 000 användare åt gången. Att importera fler än 2 000 användare tar längre tid än väntat.

Alternativ

Beskrivning

Importera

Klicka på den här knappen för att ladda upp filen till Webex webbplatsadministration när du har valt en .csv-fil. Webex webbplatsadministration använder sig av informationen i filen för att skapa användarkonton.

Exportera

Klicka på den här knappen för att exportera användare från Webex webbplatsadministration. Du få en e-post när begäran är klar.

Exportera endast aktiva användare

Klicka på den här knappen för att exportera endast aktiva användare från Webex Webbplatsadministration. Du få en e-post när begäran är klar.

Exportera endast inaktiva användare

Klicka på den här knappen för att exportera endast inaktiva användare från Webex Webbplatsadministration. Du få en e-post när begäran är klar.

Stöd E.164-formaterade telefonnummer i rapporter

Markera den här rutan för att exportera telefonnummer som [+][country code][phone number with area code], t.ex. +11231234567.


 

När du markerar den här rutan visas PhoneCntry och PhoneLocal kolumner tas bort och ersätts med PhoneNumber.

Avbryt

Klicka på den här knappen för att avsluta en import eller en export.

Lägg till eller redigera flera användarkonton

Du kan importera en CSV (kommaseparerade värden) med ny kontoinformation för att lägga till eller redigera flera användarkonton samtidigt. Du kan exportera användarkontoinformationen till en CSV-fil och sedan använda ett kalkylprogram som Microsoft Excel för att lägga till eller redigera informationen. Efter att du slutfört alla ändringar importerar du CSV-filen till Webex igen.


 
  • Om du anger användarkonton inkorrekt kan inte Webex webbplatsadministration skapa dessa konton. Webex webbplatsadministration genererar en lista över konton som inte kunde skapas samt orsaken till varje fel.

  • Efter att du har överfört CSV-filen kan du ändra informationen genom att redigera kontona i administrering av webbplatsen.

  • Om du skapar nya användare via importprocessen kan du antingen använda ”****” för att skapa slumpmässiga lösenord eller använda ett giltigt lösenord. Lösenord måste uppfylla lösenordskraven och lösenordsalternativen i webbplatsinställningarna. Lösenordsfältet får inte vara tomt. Om du använder ”****”, måste användare byta det slumpmässiga lösenordet första gången de loggar in.

1

Logga in på Webex Webbplatsadministration och gå till Användare > Importera/exportera användare . Klicka sedan på Exportera.


 

För att exportera telefonnummer i E.164-formatet markerar du Stöd för telefonnummer i E.164-format i rapporter kryssrutan.

Sidan uppdateras med meddelandet att din satsexportförfrågan har tagits emot. Du få en e-post när begäran är klar.

2

Välj OK .

Sidan uppdateras och visar statusen för ditt exportjobb och jobbets ärendenummer. Du kan stoppa exporten genom att välja Avbryt.

3

På sidan Importera/exportera användare, eller i e-postpåminnelsen väljer du Hämta exporterad csv-fil och klickar sedan på Spara.

4

Navigera till platsen där du vill spara filen, ange ett filnamn och klicka sedan på Spara.

5

Efter att hämtningen är slutförd väljer du Stäng fönster i fönstret Hämta en CSV-fil. Använd ett kalkylbladsprogram som t.ex. Microsoft Excel för att redigera filen.


 

Microsoft Excel tar bort de inledande nollorna från alla nummerkoder när du öppnar eller sparar en CSV-fil. Anvisningar för tillfälliga lösningar finns i Öppna en CSV-fil i Microsoft Excel och behåll de inledande nollorna och Spara en CSV-fil i Microsoft Excel och behåll de inledande nollorna avsnitt.

6

På sidan Importera/exportera användare klickar du på Importera.

7

Klicka sedan på Bläddra, navigera till CSV-filen och klicka på Öppna.

8

Välj typ av Avgränsare och klicka sedan på Importera.

9

Granska informationen i tabellen noggrant och bekräfta att den är korrekt. Klicka sedan på OK.

Du få en e-post när begäran är klar. Klicka på länken i e-postbekräftelsen och granska sedan informationen noggrant innan du bekräftar den. Om Webex webbplatsadministration rapporterar fel hämtar du filen till din dator, korrigerar felen, raderar den sista kolumnen som är märkt Kommentarer och importerar sedan filen igen.

Öppna en CSV-fil i Microsoft Excel och behåll de inledande nollorna

1

Öppna en ny, tom arbetsbok i Excel och klicka på fliken Data.

2

I kategorin Hämta externa data, välj Från text.

3

Bläddra till platsen för CSV-fil, markera filen och klicka sedan på Importera .

4

Under Ursprunglig datatyp väljer du Avgränsad och klickar sedan på Nästa.

5

Under Avgränsare väljer du Flik. Klicka sedan på Nästa.

6

Under Kolumnens dataformat väljer du Text.

7

Under Förhandsgranska data, markera alla kolumner.


 

Välj den första kolumnen, håll Shift nedtryckt och klicka sedan på den sista kolumnen.

8

Klicka på Slutför.

9

I fönstret Importera data väljer du var du vill placera data. Klicka sedan på OK.

Spara en CSV-fil i Microsoft Excel och behåll de inledande nollorna

1

Markera den cell eller det cellområde som du vill formatera när CSV-filen är öppen i Excel.

2

Välj fliken Hem.

3

I nummergruppen klickar du på nummerformatet (Format Cells: Number image).

4

I fönstret Formatera celler väljer du fliken Nummer sedan väljer du Anpassa från kategorilistan.

5

I rutan Typ skriver du in nummerformatet, t.ex. 000-000-0000 för ett telefonnummer.

6

Klicka på OK.

7

Välj fliken Fil, välj därefter Spara som och platsen där CSV-filen ska sparas. I fönstret Spara som klickar du sedan på Spara.

Status för Din import eller export

Det kan ta lång tid att satsimportera eller -exportera. Det finns en sammanfattningssida för export och import som visar statusen för importen eller exporten. Satsjobb placeras i en kö och körs ungefär var femte minut. Sidan visas när kommandot export eller import av en viss fil har valts. För att uppdatera statussidan välj länken Importera/exportera användare på navigeringsraden. När ett exportjobb slutförs visar statussidan en länk för hämtning av den exporterade filen. Personen som begärde batchjobbet får ett e-postmeddelande när jobbet har slutförts. Meddelandet innehåller ett antal viktiga informationspunkter:

  • Ett meddelande om att din export- eller importförfrågan är slutförd.

  • En sammanfattning av resultaten

  • En länk för att hämta den importerade eller exporterade CSV-filen, om den var framgångsrik.

  • En länk för att visa felloggen, om det finns någon, för jobbet.


 
  • Begäran om export eller import är slutförd, men den exporterade CSV-filen eller felloggsfilen är inte klar. Du får ett meddelande som informerar dig om att din fil inte är klar för hämtning. Hämtningslänken visas inte förrän filen är klar.

  • Batchimporter och -exporter kanske inte kan slutföras i samma ordning som de kördes.