Opties voor batch-import en -export van gebruikers

U kunt meerdere gebruikersaccounts tegelijkertijd toevoegen of wijzigen door een spreadsheetbestand met CSV-indeling (met door komma's gescheiden waarden) te gebruiken.


 
We raden u aan maximaal 2000 gebruikers tegelijk te importeren. Het importeren van meer dan 2000 gebruikers duurt langer dan verwacht.

Optie

Beschrijving

Importeren

Nadat u een CSV-bestand hebt geselecteerd, klikt u op deze knop om het bestand te uploaden naar Webex-sitebeheer. Webex-sitebeheer gebruikt de informatie in het bestand om gebruikersaccounts te maken.

Exporteren

Klik op deze knop om gebruikers van Webex-sitebeheer te exporteren. U ontvangt een e-mailmelding zodra de aanvraag is voltooid.

Alleen actieve gebruikers exporteren

Klik op deze knop om: alleen actieve gebruikers exporteren van Webex . U ontvangt een e-mailmelding zodra de aanvraag is voltooid.

Alleen inactieve gebruikers exporteren

Klik op deze knop om: alleen inactieve gebruikers exporteren van Webex . U ontvangt een e-mailmelding zodra de aanvraag is voltooid.

Ondersteuning van telefoonnummers met E.164-indeling in rapporten

Schakel dit selectievakje in om telefoonnummers te exporteren als [+][country code][phone number with area code], bijvoorbeeld +11231234567.


 

Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt de PhoneCntry en PhoneLocal kolommen worden verwijderd en vervangen door PhoneNumber.

Afbreken

Klik op deze knop om een import- of exporttaak te beëindigen.

Meerdere gebruikersaccounts toevoegen of bewerken

U kunt een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden) met nieuwe accountgegevens importeren om meerdere gebruikersaccounts tegelijkertijd toe te voegen of te bewerken. U exporteert de gegevens van het gebruikersaccount in een CSV-bestand en gebruikt vervolgens een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel om de gegevens toe te voegen of te bewerken. Nadat u alle wijzigingen hebt voltooid, importeert u het CSV-bestand weer in Webex.


 
  • Als u een gebruikersaccount verkeerd opgeeft, kan Webex-sitebeheer het desbetreffende account niet maken. Webex-sitebeheer genereert een lijst met accounts die niet konden worden gemaakt en geeft voor elk account de oorzaak van de fout weer.

  • Nadat u het CSV-bestand hebt geüpload, kunt u de informatie wijzigen door de accounts in Sitebeheer te bewerken.

  • Als u nieuwe gebruikers maakt via het importproces, kunt u '****' gebruiken om een nieuw willekeurig wachtwoord te genereren of een geldig wachtwoord gebruiken. Wachtwoorden moeten voldoen aan de wachtwoordcriteria en wachtwoordopties in de site-instellingen. U mag het veld voor het wachtwoord niet leeg laten. Als u '****' gebruikt, moeten gebruikers het willekeurige wachtwoord wijzigen wanneer ze zich voor de eerste keer aanmelden.

1

Meld u aan bij Webex en ga naar Gebruikers > Gebruikers importeren/exporteren . Klik vervolgens op Exporteren.


 

Als u telefoonnummers in de E.164 -indeling wilt exporteren, schakelt u het selectievakje in: Ondersteuning van telefoonnummers in E.164-indeling in rapporten selectievakje.

De pagina wordt vernieuwd met het bericht dat uw aanvraag voor een batch-export is ontvangen. U ontvangt een e-mailmelding zodra de aanvraag is voltooid.

2

Selecteer OK.

De pagina wordt vernieuwd en toont de status van uw exporttaak en het aanvraagnummer voor de taak. U kunt de export stoppen door Stoppen te selecteren.

3

Selecteer op de pagina Gebruikers importeren/exporteren of in de e-mailmelding de optie Geëxporteerd CSV-bestand downloaden en selecteer vervolgens Opslaan.

4

Blader naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan, voer een naam voor het bestand in en klik vervolgens op Opslaan.

5

Als de download is voltooid, selecteert u in het venster Een CSV-bestand downloaden de optie Venster sluiten. Gebruik een spreadsheetprogramma, zoals Microsoft Excel, om het bestand te bewerken.


 

Microsoft Excel verwijdert de voorloopnullen uit alle cijfercodes wanneer u een CSV-bestand opent of opslaat. Voor instructies voor een tijdelijke oplossing raadpleegt u de Een CSV bestand openen in Microsoft Excel en de voorloopnullen behouden en Een CSV bestand opslaan in Microsoft Excel en de voorloopnullen behouden secties.

6

Klik op de pagina Gebruikers importeren/exporteren op de optie Importeren.

7

Klik op Bladeren, blader naar het CSV-bestand en klik op Openen.

8

Selecteer het type Scheidingsteken en klik vervolgens op Importeren.

9

Controleer de informatie in de tabel goed, om er zeker van te zijn dat u de informatie goed hebt opgegeven en klik vervolgens op OK.

U ontvangt een e-mailmelding zodra de aanvraag is voltooid. Klik op de koppeling in de e-mailmelding en lees en controleer de informatie nauwkeurig. Als Webex-sitebeheer fouten rapporteert, downloadt u het bestand naar uw computer, corrigeert u de fouten, verwijdert u de laatste kolom (de kolom Opmerkingen) en importeert u het bestand opnieuw.

Open een CSV-bestand in Microsoft Excel en behoud de voorloopnullen

1

Open een nieuwe, lege Excel-werkmap en klik op het tabblad Gegevens.

2

Selecteer in de categorie Externe gegevens ophalen de optie Uit tekst.

3

Blader naar de locatie van het CSV-bestand, selecteer het bestand en klik vervolgens op Importeren.

4

Onder Oorspronkelijk gegevenstype selecteert u Gescheiden. Vervolgens klikt u op Volgende.

5

Onder Scheidingstekens selecteert u Tab. Vervolgens klikt u op Volgende.

6

Onder Gegevenstype per kolom kiest u Tekst.

7

Onder Voorbeeld van gegevens selecteert u alle kolommen.


 

Selecteer de eerste kolom, houd Shift ingedrukt en klik vervolgens op de laatste kolom.

8

Klik op Voltooien.

9

Kies in het venster Gegevens importeren waar u de gegevens wilt plaatsen en klik op OK.

Sla een CSV-bestand op in Microsoft Excel en behoud de voorloopnullen

1

Terwijl het CVS-bestand is geopend in Excel, selecteert u de cel of het celbereik dat u wilt opmaken.

2

Selecteer het tabblad Start.

3

Klik in de groep Getal op het pictogram Getalnotatie ().Cellen indelen: Nummer afbeelding

4

Selecteer in het venster Cellen indelen het tabblad Getal en selecteer Aangepast in de lijst met categorieën.

5

Voer in het vak Type de getalnotatie in zoals 000-000-0000 voor een telefoonnummer.

6

Klik op OK.

7

Selecteer het tabblad Bestand, kies Opslaan als, selecteer de locatie waar je het CSV-bestand wilt opslaan en klik in het venster Opslaan als op Opslaan.

De status van uw import- of exportbewerking

Het kan aanzienlijk wat tijd vergen om batchmatig te importeren of exporteren. Er is een overzichtspagina over het importeren en exporteren beschikbaar, waarop de status van de import- of exportbewerking wordt weergegeven. Batchtaken worden in een wachtrij geplaatst en worden ongeveer elke vijf minuten uitgevoerd. De pagina wordt weergegeven nadat de export- of importopdracht is geselecteerd en er een bestand is gekozen. Als u de statuspagina wilt vernieuwen, klikt u op de koppeling Gebruikers importeren/exporteren op de navigatiebalk. Wanneer een exporttaak is voltooid, wordt op de statuspagina een koppeling weergegeven waarmee het geëxporteerde bestand kan worden gedownload. De persoon die de batchtaak heeft aangevraagd, ontvangt een e-mail wanneer de taak is voltooid. Het bericht bevat onder andere de volgende belangrijke informatie:

  • Een bericht dat uw export- of importaanvraag is voltooid.

  • Een overzicht van de resultaten.

  • Een koppeling om het geëxporteerde of geïmporteerde CSV-bestand te downloaden, als de bewerking is geslaagd.

  • Een koppeling om het foutenlogboek weer te geven voor de taak, indien van toepassing.


 
  • Als de export- of importaanvraag is voltooid, maar het geëxporteerde CVS-bestand of foutenlogbestand nog niet klaar is, ziet u een bericht waarin wordt aangegeven dat het downloaden van uw bestand niet is voltooid. De downloadkoppeling wordt pa weergegeven als het bestand gereed is.

  • Batch-imports en -exports worden mogelijk niet voltooid in de volgorde waarin ze zijn uitgevoerd.