Jak mohu ActiveX otestovat a opravit?

Jak mohu ActiveX otestovat a opravit?

Jak zjistím, zda ActiveX funguje správně?

VBScripting nefunguje.


Poznámka:
Technické a aktuální informace o těchto manuálních procesech naleznete v knihovně pro vývojáře MSDN.


Řešení: Aby se instalační program úspěšně spustil, musí být v počítači zaregistrovány dva soubory:

 

  • vbscript.dll
  • msjava.dll

Řešení potíží postupujte podle níže uvedených kroků:

  1. Před provedením jakýchkoli změn v počítači určete, zda se jedná o problém související se sítí nebo pracovní stanicí, testováním připojení pomocí jiného počítače ve stejné síti nebo pokud možno vynecháním jakéhokoli zabezpečení sítě, jako je brána firewall.
  2. Pokud problém nelze duplikovat v jiných počítačích, je rozumné dospět k závěru, že je izolován pouze na váš počítač.
  3. Otestujte funkci Active X prohlížeče tak, že se dostanete na testovací stránku BrowserHawk. Podle pokynů na testovací stránce ověřte funkčnost ActiveX. Pokud activex nefunguje, přečtěte si tyto pokyny k povolení activex.nebo se podívejte do dokumentace k operačnímu systému Windows.

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší (viz článek: WBX3129 - Prohlížeč zavěsí v jednu chvíli, prosím, bez chyb).

Byl tento článek užitečný?