Kako da testiram i popravim ActiveX?

Kako da testiram i popravim ActiveX?

Kako mogu da utvrdim da li ActiveX ispravno radi?

VBScripting ne radi.


Napomena: Tehničke
i akušerske informacije o ovim ručnim procesima možete pronaći u MSDN biblioteci za projektante.

Rešenje:
Da bi se instalator uspešno pokrenuo, na računaru će morati da se registruju dva fajlova:

 

  • vbscript.dll
  • msjava.dll

Sledite dolenavedene korake da biste rešili probleme:

  1. Pre nego što napravite bilo kakve promene na računaru, utvrdite da li je problem povezan sa mrežom ili radna stanica specifična za testiranje veze pomoću drugog računara na istoj mreži ili, ako je moguće, zaobilaženjem bezbednosti mreže kao što je zaštitni zid.
  2. Ako se problem ne može duplirati na drugim računarima, onda je razumno zaključiti da je izolovan samo na računaru.
  3. Testirajte mogućnost aktivnog X pregledača tako što ćete ići na BrowserHawk test stranicu. Sledite uputstva na probnoj stranici da biste proverili ActiveX funkcionalnost. Ako ActiveX ne radi, pogledajte ova uputstva da biste omogućili ActiveX.ilipogledajte dokumentaciju operativnog sistema Windows.

Ako gorenavedeni koraci ne reše problem (pogledajte članak: WBX3129 - Browser Hangs at One Moment Please, without Errors).

Da li je ovaj članak bio koristan?