Webex Go na mobilním telefonu

Když uživatel uskuteční odchozí hovor s obchodním kontaktem, zobrazí se linka/SIM karta použitá pro hovor. Funkce volání na podnikové úrovni, jako je vytáčení rozšíření, jsou k dispozici na zařízení Webex Go.

Volání na číslo E.164 uživatele, číslo linky a alternativní čísla, jako je číslo skupiny Hunt, výkonné číslo (v případě EA), budou vyzvánět na mobilním zařízení Webex Go. Pokud má uživatel více koncových bodů volání Webex – Webex Go, telefon MPP, měkký klient – všechny koncové body budou vyzvánět současně, což uživateli poskytne flexibilitu při výběru koncového bodu. Jakmile uživatel vybere volání v koncovém bodě, ostatní koncové body přestanou vyzvánět. Pokud ale uživatel odmítne volání na mobilním koncovém bodu, ostatní zařízení budou vyzvánět i nadále. Nezodpovězené hovory budou zpracovány prostřednictvím služby bez odpovědi.

Z hlediska zážitku bude příchozí hovor ukazovat, na kterou linku/SIM hovor je určen.

Funkce středního volání, jako je ztlumení, 3-cestné volání, přidržení /pokračování, jsou k dispozici z nativního rozhraní vytáčení. Další funkce uprostřed hovoru, jako je park / načtení hovoru, vytažení ze stolního telefonu a další, lze dokončit pomocí přístupových kódů funkce Volání Webex. (Viz Přístupové kódy funkcí pro volání Webex pro úplný seznam přístupových kódů funkcí).

Je důležité si uvědomit, že pozastavená hudba nebude k dispozici z mobilního koncového bodu.

Volání 911 ze zařízení Webex Go jsou směrována k operátorovi PSAP s informacemi o mobilní poloze a mobilním číslem Webex Calling. [2-8]11 hovorů zpracovává volání Webex.

Přítomnost

Přítomnost volání Webex je rozšiřitelná na hovory uskutečněné na zařízení Webex Go. Pokud je uživatel na obchodním hovoru na nativním vytáčení mobilního telefonu, jeho přítomnost v aplikaci Webex se aktualizuje a označuje, že je na hovoru. Podobně, když se uživatel umístí na DND na zařízení MPP, hovory jsou zpracovány prostřednictvím zaneprázdněné služby.

Nahrávání hovorů

Pokud správce nastavil nahrávání hovorů pro účely dodržování předpisů, zaznamenávají se také hovory uskutečněné nebo přijaté na mobilním telefonu.

Hlasová pošta

K hlasové schránce Webex lze přistupovat z nativního vytáčení dlouhým stisknutím tlačítka 1 nebo vytočením kódu FAC * 86. Oznámení hlasové schránky nejsou momentálně k dispozici.

Vytáhnout hovor

Hovory Webex Go na mobilním zařízení lze přesunout do stolního telefonu nebo aplikace pomocí možnosti Volání Pull .

Uživatelé Webex Go získají rozšířené prostředí s aplikací Webex.

 • Pro uživatele s webex go a aplikací Webex na jejich mobilním zařízení bude jako výchozí rozhraní pro volání použito nativní vytáčení v mobilním telefonu. Uživatel může kdykoli přepnout volající rozhraní změnou nastavení z mobilní aplikace.

  1. Přejděte do NastaveníVoláníRežimvolání.

  2. Vyberte Mobilní operátor pro nativní vytáčení a Webex pro volání založené na aplikacích.

 • Nativní prostředí vytáčení nebude fungovat, když uživatel cestuje do zahraničí. Uživatel musí přepnout režim volání na "Webex", aby mohl pokračovat v volání a přijímání hovorů přes WiFi / datové připojení

Vzhledem k tomu, že volání Webex je rozšířeno na nativním vytáčení, lze ke spuštění hovorů využít funkce zařízení, jako je hlasový asistent. Uživatel může navíc nastavit následující:

 • Předvolby SIM/linky lze nastavit pro obchodní kontakty pro bezproblémové volání.

 • Historie hovorů bude označovat hovory uskutečněné/přijaté v obou sítích. Je však důležité si uvědomit, že pouze aplikace Webex bude obsahovat jednotné zobrazení historie hovorů. Historie hovorů na mobilním zařízení bude zahrnovat pouze hovory pocházející z mobilního telefonu. Příchozí hovory přijaté na mobilním telefonu se zobrazí jako přijaté hovory, ale hovory přijaté na jiném koncovém bodu se zobrazí jako zmeškané hovory.

Uživatelé mohou dočasně zakázat Webex Go na svém mobilním zařízení, pokud se tak rozhodnou:

Apple iPhone

 1. Přejděte do NastaveníMobilní nebo Mobilní.

 2. Vyberte přepínač plánu Webex Go Zapnout tento přepínač řádků .

Google Pixel

 1. Přejděte do Nastavenísítě a InternetuSIM karty

 2. Vybrat Webex Go SIM a vypněte přepínač Použít SIM .

Samsung Galaxie

 1. Přejděte do NastaveníPřipojeníSprávceSIM karty.

 2. Klepnutím na přepínač na Webex Go SIM jej deaktivujte.

Uživatelé mohou odebrat Webex Go ze svého mobilního telefonu. Vezměte prosím na vědomí, že tato akce zcela odstraní Webex Go z mobilního zařízení a pro opětovné připojení Webex Go bude vyžadován nový aktivační kód. Scénáře, kdy by uživatelé chtěli odebrat Webex Go z mobilního telefonu, zahrnují:

 • Když chtějí přesunout linku Webex Go do jiného zařízení

 • Když správce odebral Webex Go a síť se zobrazí jako "Žádná služba"

Apple iPhone

 1. Přejděte do NastaveníMobilní nebo Mobilní.

 2. Vyberte plán Webex Go a klepněte na Odebrat mobilní tarif.

Google Pixel

 1. Přejděte do NastaveníSíť a internetSIM.

 2. Vyberte Webex Go SIM a klepněte na Vymazat SIM.

Samsung Galaxie

 1. Přejděte do NastaveníPřipojeníSprávceSIM karty.

 2. Vyberte Webex Go SIM a klepněte na Odstranit.