Chcete-li nastavit výstrahy pro řešení potíží , musíte býtúplným správcem a mít web Webex ve verzi 40.4.0 nebo vyšší. Správci a správci podpory jen pro čtení mohou zobrazovat pouze pravidla vytvořená jinými správci.


Výstrahy se aktivují pouze pro účastníky, kteří se účastní schůzek prostřednictvím aplikací Webex Meetings a Webex. Minimální verze aplikací, které musí účastníci použít pro aktivaci výstrah, jsou:

 • Desktopová aplikace Webex Meetings verze 39.6.5 nebo vyšší

 • Mobilní aplikace Webex Meetings pro Android a iOS verze 39.11 nebo vyšší

 • Desktopová aplikace Webex verze 3.0.12427.0 nebo vyšší

 • Webex Mobile Aplikace pro Android verze 4.1.6 nebo vyšší

 • Aplikace Webex Mobile pro iOS verze 4.3 nebo vyšší


Výstrahy se neaktivují pouze pro schůzky pouze se zvukem, události Webex a školení Webex.

Monitorování živých schůzek

Pomocí této výstrahy zjistíte, kdy se účastníci během probíhajících schůzek potýkají s problémy s kvalitou sítě. Výstrahu můžete nastavit tak, aby se aktivovala, když účastník dosáhne libovolné prahové hodnoty kvality sítě během nahromaděné nebo po sobě jdoucí doby trvání. Pokud účastník během schůzky dosáhne jedné z prahových hodnot, příjemci výstrahy dostanou e-mail s přímým odkazem na podrobnosti schůzky v tématu Troubleshooting, aby mohli snadno pomoci.


Tato výstraha odešle jeden e-mail pro každou schůzku, ve které účastník dosáhne prahové hodnoty.

Historický trend kvality schůzky

Pomocí této výstrahy zjistíte, kdy procento účastníků na konkrétních webech a umístěních webu Webex dosáhne prahových hodnot kvality sítě, které jsou nastaveny automaticky na základě předchozího výkonu schůzek za posledních sedm dní. Výstraha zkontroluje všechny schůzky na konci každého dne a pokud je přijímající nervozita, ztráta paketů nebo latence zvuku nebo videa horší než předchozí data, odešle se oznámení. Tyto podrobnosti vám mohou pomoci určit, zda ve vaší organizaci existují problémy se síťovým připojením nebo zda je problém omezen na konkrétní web nebo umístění webu Webex. Ke stažení je také k dispozici sestava, která zobrazuje podrobnosti o kvalitě schůzky pro účastníky.

Historické monitorování kvality schůzek

Podobně jako výstraha trendu kvality schůzky historie můžete tuto výstrahu použít k nastavení vlastních prahových hodnot, kdy se má výstraha zobrazit, když procento účastníků webu Webex a konkrétních umístění dosáhne některé z prahových hodnot kvality sítě. Ke stažení je také k dispozici sestava, která zobrazuje podrobnosti o kvalitě schůzky pro účastníky.

V každou organizaci můžete povolit až 10 výstrah monitorování živých schůzek. Každá výstraha může monitorovat až 30 e-mailových adres uživatelů nebo 30 zařízení.


Pokud je zaškrtnuté políčko Monitorovat všechny účastníky, výstraha se aktivuje pouze pro schůzky s méně než 50 účastníky.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do Centra upozornění a pak vyberte Spravovat.

2

Klikněte na Vytvořit pravidlo.

3

Vedle možnosti Typ vyberte Monitorování živé schůzky a vedlenadpisu zadejte název výstrahy .

4

Přepněte přepínač Stav na zapnuto a přijímejte oznámení o výstraze.

5

Vyberte E-maily uživatele nebo názvy zařízení a zadejte až 30 e-mailových adres nebo zařízení uživatelů.

6

Zaškrtněte políčko Sledovat všechny účastníky a získejte upozornění pro všechny účastníky, kteří se účastní stejných schůzek jako uživatelé nebo zařízení v seznamu.

7

V části Pravidla nastavte následující prahové hodnoty:

 • Latence– Zadejte mezi 400ms a 2000ms.
 • Jitter– Zadejte mezi 400ms a 2000ms.
 • Ztráta paketů– zadejte mezi 5 % a 100 %.
 • CPU– Zadejte mezi 90% a 100%.
8

Nastavte nahromaděnou a po sobě jdoucí dobu trvání, aby se výstraha aktivovala.

9

V části Kanál doručení zaškrtněte políčko E-mail a zadejte e-mailové adresy toho, kdo bude upozornění dostávat.

10

Zaškrtněte políčko Prostor Webex a zadejte název mezery, pokud chcete přijímat zprávy v tomto prostoru při každém dosažení prahové hodnoty.

11

Klikněte na položku Uložit.

V každou organizaci můžete přidat až 10 historických upozornění na trendy kvality schůzky.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do Centra upozornění a pak vyberte Spravovat.

2

Klikněte na Vytvořit pravidlo.

3

Vedle možnosti Typ vyberte Trend kvality historické schůzky a vedlenadpisu zadejte název výstrahy .

4

Přepněte přepínač Stav na zapnuto a přijímejte oznámení o výstraze.

5

Vyberte, na které weby Webex a umístění účastníků chcete dostávat upozornění.

6

V části Kanál doručení zaškrtněte políčko E-mail a zadejte e-mailové adresy toho, kdo bude upozornění dostávat.

7

Zaškrtněte políčko Prostor Webex a zadejte název mezery, pokud chcete přijímat zprávy v tomto prostoru při každém dosažení prahové hodnoty.

8

Klikněte na položku Uložit.

Můžete povolit až 10 historických výstrah monitorování kvality schůzek pro každou organizaci.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do Centra upozornění a pak vyberte Spravovat.

2

Klikněte na Vytvořit pravidlo.

3

Vedle možnosti Typ vyberte Monitorování kvality historické schůzky a vedlenadpisu zadejte název výstrahy .

4

Přepněte přepínač Stav na zapnuto a přijímejte oznámení o výstraze.

5

Vyberte, na které weby Webex a umístění účastníků chcete dostávat upozornění.

6

V části Pravidla nastavte následující prahové hodnoty:

 • Latence– Zadejte mezi 400ms a 2000ms.
 • Jitter– Zadejte mezi 400ms a 2000ms.
 • Ztráta paketů– zadejte mezi 5 % a 100 %.
 • CPU– Zadejte mezi 90% a 100%.
7

V části Aktivační událost vyberte dobu sledování a zadejte procento účastníků, kteří musí dosáhnout jedné z prahových hodnot pro aktivaci výstrahy.

8

V části Kanál doručení zaškrtněte políčko E-mail a zadejte e-mailové adresy toho, kdo bude upozornění dostávat.

9

Zaškrtněte políčko Prostor Webex a zadejte název mezery, pokud chcete přijímat zprávy v tomto prostoru při každém dosažení prahové hodnoty.

10

Klikněte na položku Uložit.

Podrobnosti výstrahy můžete zobrazit po dobu 30 dnů od spuštění výstrahy před jeho odstraněním.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do centra upozornění a vyberte Upozornění.

2

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Moje upozornění– Zobrazte si upozornění, která se aktivovala, a máte váš e-mail v kanálu pro doručování.
 • Všechny výstrahy– zobrazte výstrahy, které se aktivovaly z pravidel vytvořených jinými správci ve vaší organizaci.