Da biste podesili obaveštenja u alatki"Rešavanje problema", morate da budete potpuni administrator i da imate Webex lokaciju koja se nalazi na verziji 40.4.0 ili noviji. Administratori i administratori podrške koji su samo za čitanje mogu da pregledaju samo karticu "Obaveštenja".


Obaveštenja se aktiviraju samo za učesnike koji prisustvuju sastancima putem Webex meetings i Webex aplikacije. Minimalne verzije aplikacija koje učesnici moraju da koriste da bi se obaveštenja aktivirala su:

 • Webex sastanci aplikacija za radnu površinu verzija 39.6.5 ili novija

 • Mobilna aplikacija Webex Meetings za Android i iOS verziju 39.11 ili noviju

 • Webex aplikacija za radnu površinu verzija 3.0.12427.0 ili novija

 • Webex Mobile Android aplikacija verzija 4.1.6 ili novija

 • Webex Mobile iOS aplikacija verzija 4.3 ili novija


Obaveštenja se ne aktiviraju za sastanke samo za zvuk, Webex događaje i Webex treninge.

Problem sa kvalitetom VIP sastanka uživo

Koristite ovo obaveštenje da biste saznali kada učesnici imaju problema sa kvalitetom mreže tokom sastanaka koji su u toku. Obaveštenje možete da podesite tako da se aktivira kada učesnik dostigne bilo koji prag kvaliteta mreže u akumuliranom ili uzastopnom trajanju. Ako učesnik dostigne jedan od pragova tokom sastanka, primaoci obaveštenja dobijaju e-poruku sa direktnom vezom do detalja sastanka u alatki "Rešavanje problema" kako bi lako mogli da pomognu.


Ovo obaveštenje šalje po jednu e-poruku za svaki sastanak u kojem učesnik dostiže prag.

Detalji za upozorenje o problemu kvaliteta VIP sastanka uživo

Istorijski problem sa kvalitetom trenda sastanka

Koristite ovo obaveštenje da biste saznali kada procenat učesnika na određenim Webex lokacijama i lokacijama dostigne pragove kvaliteta mreže koji se automatski postavljaju na osnovu prethodnih performansi sastanaka u poslednjih sedam dana. Obaveštenje pregleda sve sastanke na kraju svakog dana, a ako je trema prijema, gubitak paketa ili kašnjenje za audio ili video zapise gora od prethodnih datuma, šalje se obaveštenje. Ovi detalji vam mogu pomoći da utvrdite da li postoje problemi sa mrežnom vezom u vašoj organizaciji ili je problem ograničen na određenu Webex lokaciju ili lokaciju. Takođe je dostupan izveštaj za preuzimanje koji prikazuje detalje kvaliteta sastanka za učesnike.

Upozorenje o pitanju kvaliteta istorijskog trendinga

Istorijski problem sa kvalitetom sastanka

Slično obaveštenju o problemu kvaliteta trenda istorijskog sastanka, ovo obaveštenje možete da koristite da biste podesili sopstvene pragove kada treba da primite obaveštenje kada procenat učesnika na Webex lokaciji i određene lokacije dostigne neki prag kvaliteta mreže. Takođe je dostupan izveštaj za preuzimanje koji prikazuje detalje kvaliteta sastanka za učesnike.

Detalji upozorenja o istorijskom pitanju kvaliteta sastanka

Možete da omogućite do 10 VIP obaveštenja o kvalitetu sastanka uživo po organizaciji. Svako obaveštenje može da nadgleda do 30 korisničkih e-adresa ili 30 uređaja.


Ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu Nadgledaj sve učesnike, aktivira se samo obaveštenje za sastanke sa manje od 50 učesnika.

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Rešavanje problema , azatim izaberite obaveštenja.

2

Na kartici Upravljanje izaberite stavku Dodaj obaveštenje.

3

Unesite ime obaveštenja i odaberite problem sa kvalitetom VIP sastanka uživo.

4

Uključite prekidač omogućeno da biste primali obaveštenja za obaveštenje.

5

Izaberite korisničkee-poruke ili imena uređaja i unesite do 30 korisničkih e-adresa ili uređaja.

6

Proverite polje za potvrdu Nadgledaj sve učesnike da biste primali obaveštenja za sve učesnike koji se na istim sastancima sa korisnicima ili uređajima na listi.

7

U odeljku Pravila postavite sledeće pragove:

 • Latencija – Unos između 400ms i 2000ms.
 • Trema– Unesite između 400ms i 2000ms.
 • Gubitakpaketa – Unesite između 5 i 100%.
 • CPU– Unesite između 90 i 100%.
8

Podesite akumulirano i uzastopno trajanje da bi se obaveštenje pokrenulo.

9

U odeljku Način isporuke unesite e-adrese onih koji će primati obaveštenja.

10

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Webex aplikacija ako želite da obaveštenje kreira prostor koji će vas obavestiti svaki put kada se dostigne prag.

11

Kliknite na dugme Dodaj.

Možete da dodate do 10 obaveštenja o kvalitetu trenda istorijskog sastanka po organizaciji.

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Rešavanje problema , azatim izaberite obaveštenja.

2

Na kartici Upravljanje izaberite stavku Dodaj obaveštenje.

3

Unesite ime obaveštenja i odaberite problem kvaliteta trendinga istorijskog sastanka.

Podešavanje upozorenja o problemu kvaliteta trenda istorijskog sastanka
4

Uključite prekidač omogućeno da biste primali obaveštenja za obaveštenje.

5

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da primate obaveštenja.

6

Izaberite lokacije koje želite da nadgledate.

7

U odeljku Način isporuke unesite e-adrese onih koji dobijaju obaveštenja, a ako želite da obavestite da biste takođe kreirali prostor u Webex aplikaciji da vas obaveste.

8

Kliknite na dugme Dodaj.

Možete da omogućite do 10 obaveštenja o kvalitetu istorijskog sastanka po organizaciji.

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Rešavanje problema , azatim izaberite obaveštenja.

2

Na kartici Upravljanje izaberite stavku Dodaj obaveštenje.

3

Unesite ime obaveštenja i odaberite stavku Istorijski problem kvaliteta sastanka.

4

Uključite prekidač omogućeno da biste primali obaveštenja za obaveštenje.

5

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da primate obaveštenja.

6

U odeljku Pravila postavite sledeće pragove:

 • Latencija – Unos između 400ms i 2000ms.
 • Trema– Unesite između 400ms i 2000ms.
 • Gubitakpaketa – Unesite između 5 i 100%.
 • CPU– Unesite između 90 i 100%.
7

Unesite procenat učesnika koji moraju da dostignu jedan od pragova da bi pokrenuli obaveštenje, vremenski opseg za nadgledanje i lokacije za nadgledanje.

8

U odeljku Način isporuke unesite e-adrese onih koji će primati obaveštenja.

9

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Webex aplikacija ako želite da obaveštenje kreira prostor koji će vas obavestiti svaki put kada se dostigne prag.

10

Kliknite na dugme Dodaj.

Detalje upozorenja možete da prikažete 30 dana od kada je obaveštenje aktivirano pre brisanja.

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Rešavanje problema, izaberite obaveštenja , azatim izaberite karticu Istorija.

2

Kliknite na obaveštenje da biste videli detalje za njega.


 

Takođe možete da kliknete na dugme "Izvezi kao CSV" da biste dobili listu svih obaveštenja u istoriji kao CSV datoteku.