Staré výstrahy, které byly k dispozici na stránce s podrobnostmi o zařízení, budou nadále fungovat do 2023 31. Stará pravidla upozornění nebudou migrována. Pokud chcete zachovat stejná upozornění, musíte vytvořit nová pravidla.

Upozornění můžete nakonfigurovat tak, aby byla doručována prostřednictvím e-mailu, webhooků nebo v prostoru aplikace Webex. Bez ohledu na nakonfigurovaný kanál doručení se všechna upozornění vždy zobrazí v centru Control Hub. Další informace o upozorněních a centru upozornění.

Pro zařízení můžete vytvořit pravidla, podle kterých budete dostávat upozornění:

  • Události offline a online

  • Zjištěné problémy nebo vyřešené události

1

Přihlaste se do centra Control Hub na adrese https://admin.webex.com a vyberte možnost, kterou chcete sledovat.

  1. Jednotlivé zařízení: Přejděte na Zařízení. Vyberte jedno ze zařízení a klikněte na tlačítko Vytvořit pravidlo na stránce s podrobnostmi o zařízení.

  2. Několik zařízení: Přejděte na Zařízení. Vyberte zařízení, pro která chcete přidat pravidlo, a klikněte na tlačítko Upravit. Na bočním panelu klikněte na tlačítko Nové upozornění.

  3. Všechna zařízení: Přejděte do Centra upozornění a klikněte na tlačítko Správa. Klikněte na tlačítko Vytvořit pravidlo.

2

V části Služba vyberte možnost Zařízení. Poté vyberte TypÚroveň závažnosti.

Výstraze můžete přidělit Název, aby byla snáze rozpoznatelná. Pokud jako způsob doručení vyberete prostor aplikace Webex, použije se název jako název tohoto prostoru.3

Zadejte názvy konkrétních zařízení, na která se má pravidlo vztahovat, nebo vyberte možnost Všechna zařízení.

Pokud jste na stránce Zařízení vybrali jedno nebo více zařízení, jejich názvy se zde zobrazí automaticky.

4

Vyberte doručovací kanál, který chcete používat pro příjem upozornění. Můžete si vybrat mezi možností E-mail, prostor aplikace Webex, Webhook nebo jejich kombinací.

Pokud chcete používat prostor Webex, musíte povolit boty.

Pokud chcete používat webhook, musíte povolit webhooky pro upozornění.

5

Pravidlo vytvoříte kliknutím na tlačítko Uložit.

Vytvořená pravidla najdete na kartě Správa. Pokud chcete odstranit vytvořené pravidlo, vyberte pravidlo a klikněte na tlačítko Odstranit pravidlo.