Upozornění můžete nakonfigurovat tak, aby byla doručována prostřednictvím e-mailu, webhooků nebo v prostoru aplikace Webex. Bez ohledu na nakonfigurovaný kanál doručení se všechna upozornění vždy zobrazí v centru Control Hub. Další informace o upozorněních a centru upozornění.

Pro zařízení můžete vytvořit pravidla, podle kterých budete dostávat upozornění:

  • Offline a online události. Událost je zaregistrována poté, co bylo zařízení 10 minut offline nebo se před 10 minutami vrátilo do režimu online.

  • Problémy, které byly zjištěny nebo vyřešeny událostmi.

1

Přihlaste se do centra Control Hub na adrese https://admin.webex.com a vyberte možnost, kterou chcete sledovat.

  1. Jednotlivé zařízení: Přejděte na Zařízení. Vyberte jedno ze zařízení a klikněte na tlačítko Vytvořit pravidlo na stránce s podrobnostmi o zařízení.

  2. Několik zařízení: Přejděte na Zařízení. Vyberte zařízení, pro která chcete přidat pravidlo, a klikněte na tlačítko Upravit. Na bočním panelu klikněte na tlačítko Nové upozornění.

  3. Všechna zařízení: Přejděte do Centra upozornění a klikněte na tlačítko Správa. Klikněte na tlačítko Vytvořit pravidlo.

2

V části Služba vyberte možnost Zařízení. Poté vyberte TypÚroveň závažnosti.

Výstraze můžete přidělit Název, aby byla snáze rozpoznatelná. Pokud jako způsob doručení vyberete prostor aplikace Webex, použije se název jako název tohoto prostoru.3

Zadejte názvy konkrétních zařízení, na která se má pravidlo vztahovat, nebo vyberte možnost Všechna zařízení.

Pokud jste na stránce Zařízení vybrali jedno nebo více zařízení, jejich názvy se zde zobrazí automaticky.

4

Vyberte doručovací kanál, který chcete používat pro příjem upozornění. Můžete si vybrat mezi možností E-mail, prostor aplikace Webex, Webhook nebo jejich kombinací.

Pokud chcete používat prostor Webex, musíte povolit boty.

Pokud chcete používat webhook, musíte povolit webhooky pro upozornění.

5

Pravidlo vytvoříte kliknutím na tlačítko Uložit.

Vytvořená pravidla najdete na kartě Správa. Pokud chcete odstranit vytvořené pravidlo, vyberte pravidlo a klikněte na tlačítko Odstranit pravidlo.

Upozornění pro zařízení se systémem RoomOS

Obsah upozornění závisí na tom, jak jste se rozhodli upozornění přijímat. V tabulkách v tomto článku pokrýváme všechny typy obsahu.

  • Control Hub: Obdržíte typ a zprávu.

  • Webhooky: Obdržíte typ a kód.

Účet

DisplayName Kód Typ Zpráva
Účet chybí účetnictví chybí Vlastníka tohoto zařízení nelze nalézt Uživatel nebo místo, se kterým bylo toto zařízení spojeno, již není ve vaší organizaci. Proveďte tovární reset na samotném zařízení. Poté jej můžete aktivovat pro jiného uživatele nebo místo. Případně zařízení odstraňte a odeberte jej z této organizace.
Platná hesla Platná hesla Chyba zabezpečení přístupové fráze Jeden nebo více uživatelských účtů na tomto zařízení nemá nastaveno přístupové heslo. Přihlaste se do Local Device Controls a ujistěte se, že všechny uživatelské účty mají přístupové fráze.

AirPlay

DisplayName Kód Typ Zpráva
Maják airplaybeacon Beacon AirPlay vyžaduje Bluetooth AirPlay je nastaveno na vysílání majáku, ale Bluetooth není povoleno.
Konfigurace Konfigurace airplay AirPlay vyžaduje RoomOS 11 AirPlay je povoleno, ale nebude k dispozici, dokud nebude povoleno také grafické uživatelské rozhraní RoomOS 11.
Provisioning Poskytování airplay Selhání zajišťování AirPlay Nelze spustit AirPlay. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.
Poskytování certifikátů Osvědčení o poskytování airplay Selhání zajišťování AirPlay Při ověřování certifikátů hardwarového modulu došlo k problému. Vypněte AirPlay a/nebo kontaktujte zástupce technické podpory Cisco.

Zesilovač

DisplayName Kód Typ Zpráva
Detekce Detekce zesilovače Audio zesilovač nenalezen Zesilovač je vyžadován, ale nebyl detekován. Uživatelům může chybět zvuk. Ověřte, zda je zesilovač napájen a zkontrolujte spojení mezi zesilovačem a zařízením.
Stav ventilátoru Stav zesilovače Systémový ventilátor nefunguje Jeden nebo více systémových ventilátorů nefunguje. Kamera se může přehřát. Obraťte se na zástupce technické podpory společnosti Cisco.

zvuk

DisplayName Kód Typ Zpráva
Interní reproduktor deaktivován Audiointerní reproduktor deaktivován Interní reproduktor deaktivován Interní reproduktor je deaktivován. Je možné jej znovu povolit v 'Všechny konfigurace'.
Rušení při párování Rušení zvukového párování Rušení signálu z jiných zařízení Párování zvuku – Rušení z jiných zdrojů ultrazvuku. Pokud vám brání spárování mezi tímto zařízením a telefony nebo notebooky, zkuste vypnout ultrazvuk na rušivých zařízeních, například na jiných video zařízeních.
Hluk při párování Zvuk párování Rušení signálu z jiných zařízení V této místnosti dochází k rušení ultrazvukového signálu z jiných zařízení (například jiných videosystémů), které by mohly bránit spárování s vaším telefonem a notebookem. Chcete-li to vyřešit, zkuste vypnout ultrazvuk na rušivých zařízeních.
Rychlost párování Audio párování Nelze ověřit ultrazvukový signál Nelze ověřit ultrazvukový signál, který umožňuje spárování s telefony a notebooky. Může to být způsobeno chybějícím nebo vadným reproduktorem, externím reproduktorem, který nepodporuje ultrazvuk, příliš nízkou hlasitostí na externím reproduktoru, neoptimálním umístěním mikrofonu nebo rušením z jiných zdrojů ultrazvuku.
Párování poměru signálu k šumu audiopairingsnr Rušení při párování zvuku Párování zvuku - Nízký odstup signálu od šumu. Chcete-li to vyřešit, zkuste vypnout ultrazvuk na rušivých zařízeních.
Dekódování tokenu párování Audio párovacítokendekód Vlastní token párování zvuku nebyl dekódován Párování zvuku – Vlastní token není dekódován. Může to být způsobeno chybějícím nebo vadným reproduktorem, externím reproduktorem, který nepodporuje ultrazvuk, příliš nízkou hlasitostí na externím reproduktoru, neoptimálním umístěním mikrofonu nebo rušením z jiných zdrojů ultrazvuku.
Referenční zpoždění EC ekreferencedelay Zpoždění zvuku Zjištěné zpoždění zvukové smyčky je alespoň: {{zpoždění}} ms. Zdá se, že externí zařízení připojené k zařízení Collaboration způsobuje zpoždění zvuku. To může snížit kvalitu vaší schůzky. Příklad: Pokud je připojen výstupní TV/monitor, zkuste najít režim s nízkou latencí, obvykle se tento režim nazývá herní nebo PC. Změňte nastavení monitoru na vhodný režim (například Herní režim).
Mikrofon je přetížený Mikrofon přetížený Přetížení mikrofonu Na mikrofonu {{OverloadedMicrophone}} bylo zjištěno přetížení. Přetížení mikrofonů bude mít za následek špatnou kvalitu zvuku pro lidi volající do tohoto systému a může také způsobit problémy s ozvěnou. Tento problém vyřešíte snížením vstupní úrovně mikrofonu. Chcete-li to vyřešit, zkuste posunout mikrofon dále od zdroje zvuku a/nebo snižte úroveň na jakémkoli externě připojeném audio zařízení, jako jsou mixpulty, DSP.
Výztuha mikrofonu Zesílení mikrofonu Nesprávná konfigurace zesílení mikrofonu Vyztužení mikrofonu nebude s aktuální konfigurací fungovat. Chcete-li tento problém vyřešit, přejděte do části Konfigurace zařízení > Audio a zkontrolujte, zda bylo povoleno místní zesílení na požadovaných vstupech i výstupech. V opačném případě toto nastavení deaktivujte.
Mikrofon připojen Mikrofony připojeny Nejsou připojeny žádné mikrofony K tomuto zařízení nejsou připojeny žádné mikrofony.

Baterie

DisplayName Kód Typ Zpráva
Baterie stylusu Baterie stylusu Baterie pera jsou vybité Brzy vyměňte baterie.

Protokol volání

DisplayName Kód Typ Zpráva
Kompatibilita s platformou IP stack Kompatibilita callprotocolipstackplatform Nekompatibilní protokol volání Zařízení je nakonfigurováno pro volání pomocí {{CallProtocolIPStack}}, ale k dispozici je pouze {{IPStack}}. Přihlaste se do Local Device Controls a ověřte, že se zásobník protokolu konference 1 a síťový IPStack shodují nebo je síťový IPStack nastaven na Duální.
Kompatibilita poskytování Vcs Kompatibilita callprotocolvcsprovisioning Nekompatibilní protokol VCS Zařízení je nakonfigurováno pro volání přes {{CallProtocolIPStack}}, které není kompatibilní s adresou {{prov}} VCS. Přihlaste se do Local Device Controls a ověřte, že Conference CallProtocolIPStack odpovídá typu adresy Provisioning ExternalManager Address.
Výchozí registrováno defaultcallprotocolregistered Protokol volání je špatně nakonfigurován Zařízení nemusí být schopno přijímat nebo uskutečňovat hovory, protože není zaregistrováno ve výchozím protokolu volání. Zaregistrujte zařízení pomocí vybraného výchozího protokolu volání nebo se přihlaste do Local Device Controls a změňte výchozí.
Neplatná konfigurace přenosu sip invalidsiptransportconfig Unified CM chybná konfigurace bezpečnostního režimu Bezpečnostní režim nakonfigurovaný pomocí Unified CM není podporován nebo není kompatibilní s nakonfigurovaným přenosem SIP. Ověřte Unified CM konfiguraci bezpečnostního režimu. Přihlaste se do Local Device Controls a další podrobnosti najdete na stránce Diagnostika.
Sip šifrování sipencryption Šifrovaný SIP není k dispozici Zařízení nepodporuje šifrování. Nastavení SIP Transport na TLS nebude fungovat.
Popíjejte led a anat konflikt sipiceandatconflict SIP ICE a ANAT nejsou kompatibilní SIP ICE a alternativní typy síťových adres (ANAT) jsou povoleny. V daném okamžiku můžete mít povoleno pouze jedno. Přihlaste se do Local Device Controls a deaktivujte buď SIP ICE nebo ANAT.
Sip poslouchat port a registrace Jednoduchý poslechport a registrace Potenciální vysoké zatížení připojení Na tomto zařízení může být vysoké zatížení připojení, protože je SIP ListenPort zapnutý.
Sip nebo h323, ale ne obojí povoleno siporh323butnotbotheabled Duální registrace není podporována Toto zařízení má povoleno H.323 i SIP, nelze je však kombinovat. Vždy bude používat SIP. Nastavte buď SIP Mode nebo H323 Mode na Off.
Sip registrace profilu Sipprofile registrace Registrace SIP se nezdařila Registrace SIP se nezdařila. Zkontrolujte připojení k SIP proxy a pomocí Local Device Controls ověřte správnost konfigurace SIP. Přihlaste se do Local Device Controls a další podrobnosti najdete na stránce Diagnostika.
Typ profilu SIP sipprofiletype Neshoda typu SIP Toto zařízení může mít problémy s voláním, protože typ SIP je {{profile}} a dodavatel je {{vendor}}. Přihlaste se do Local Device Controls a změňte konfiguraci SIP Type na Cisco, pokud jste zaregistrováni na CUCM, a na Standard, pokud ne.
Sip připojení Připojení wxcsip SIP není zaregistrován Webex služby připojeny SIP není zaregistrován, Webex služby připojeny.
Webex připojení wxcwebexconnection Služby SIP registrované Webex nejsou připojeny SIP registrován, služby Webex nejsou připojeny.
Volání WebRTC webrtccalling Připojení k hovorům WebRTC se nezdaří Organizace je zřízena k používání WebRTC k připojování ke schůzkám, ale toto zařízení má vypnutý režim WebEngine a nemůže se připojovat ke schůzkám pomocí WebRTC. Zapněte režim webového stroje v konfiguraci zařízení.

Kamera

DisplayName Kód Typ Zpráva
Spárování Párování kamer Ztratilo se spojení s kamerou Systém se nemůže připojit ke své kameře. Zkontrolujte připojení kabelu nebo si stáhněte protokoly zařízení a prohlédněte si soubor camera.log.

Doprovodný režim

DisplayName Kód Typ Zpráva
Lokální nekompatibilita compatibilityincompatibilitylocal Zařízení není kompatibilní s doprovodným režimem U tohoto zařízení může dojít k neočekávanému chování, protože je nakonfigurováno pro režim Companion, ale nepodporuje jej. Ověřte, že se jedná o jediné zařízení aktivované na místě, nebo jej vyměňte za zařízení, které je kompatibilní s doprovodným režimem.
Nekompatibilní dálkové ovládání compatibilityincompatibilityremote Nekompatibilní doprovodné zařízení U tohoto zařízení může dojít k neočekávanému chování, protože je nakonfigurováno pro doprovodný režim, ale doprovodné zařízení jej nepodporuje. Ověřte, že se jedná o jediné zařízení aktivované na místě, nebo vyměňte druhé zařízení za zařízení, které je kompatibilní s režimem doprovodu.

Konfigurace

DisplayName Kód Typ Zpráva
Nakonfigurováno pro automatizaci testování Nakonfigurováno pro testautomatizaci Nakonfigurováno pro automatizaci testování Jsou ovlivněny metriky a přehledy protokolů.
Cucm a konfigurovatelnost cloudu Konfigurovatelnost cucmandcloud Cloudové konfigurace mohou být přepsány Toto zařízení má režim ovládání nastaven na Unified CM na Unified CM. Pokud je možnost Povolit Control Hub spravovat konfigurace v Control Hub někdy zakázána, Unified CM vrátí zpět všechny změny konfigurace provedené v Control Hub.
Konfigurační soubor dodavatele Cucm Konfigurační soubor cucmvendor Unified CM chyba konfigurace dodavatele Unified CM nemohl zpracovat konfigurační soubor dodavatele. Viz dokumentace Unified CM.

Zobrazit

DisplayName Kód Typ Zpráva
Chybí displej Chybí displej Displej nenalezen Jeden nebo více požadovaných displejů nebylo zjištěno. Uživatelé nemusí vidět vzdálené účastníky nebo sdílený obsah. Zkontrolujte připojení ke všem displejům.
Chybí třetí displej Chybí třetí displej Třetí displej nenalezen Třetí displej není připojen. Uživatelé nemusí vidět sdílený obsah. Zkontrolujte připojení k displeji.
Sledujte zpoždění Zpoždění monitoru Sledujte zpoždění zvuku Monitor připojený k tomuto zařízení přidává zpoždění zvuku. Změňte nastavení monitoru na vhodný režim (například Herní režim).

Makro

DisplayName Kód Typ Zpráva
Byla zaznamenána chyba makroserrorloged Zaprotokolovány chyby maker Jedno nebo více maker zařízení zaznamenalo chyby. Podrobnosti najdete v Editoru maker v Ovládacích prvcích místního zařízení nebo v okně Makra na stránce s podrobnostmi o zařízení v Control Hub.
Stav zajišťování Makroposkytování stavu Zřizování makra se nezdařilo Zařízení selhalo při použití jednoho nebo více zřízených maker. To je obvykle způsobeno zdrojovým kódem makra obsahujícím neplatný JavaScript. Další podrobnosti najdete na stránce poskytování maker v Control Hub a v protokolech zařízení a poté pomocí Control Hub opravte problematické makro.
Runtime se zhroutí macrosruntimehashadcrash Runtime makra se zhroutí Runtime makra ohlásilo jedno nebo více selhání. Některá makra zařízení se nemusí chovat podle očekávání. Další podrobnosti naleznete v protokolech zařízení.
Odezva za běhu Odezva na makrosruntime Nereagující běh makra Běh makra nereaguje nebo nelze přečíst jeho stav. Makra zařízení možná neběží. Další podrobnosti naleznete v protokolech zařízení.

Média

DisplayName Kód Typ Zpráva
Bylo zjištěno blokování Bylo zjištěno blokování médií Síťové porty jsou blokovány Firewall může blokovat média na UDP a TCP. Kvalita hovoru může být ovlivněna. Informace týkající se požadavků na síťový port naleznete v článku Požadavky na síť pro služby Cisco Webex.
Protokol mediaprotocol Síťové porty jsou blokovány Firewall může blokovat média na UDP. Kvalita hovoru může být ovlivněna. Informace týkající se požadavků na síťový port naleznete v článku Požadavky na síť pro služby Cisco Webex.
Záložní média Tcp tcpmediafallback Síťové porty jsou blokovány Firewall může blokovat média na UDP. Kvalita hovoru může být ovlivněna. Informace týkající se požadavků na síťový port naleznete v článku Požadavky na síť pro služby Cisco Webex.

Síť

DisplayName Kód Typ Zpráva
Aktuální kvalita sítě Aktuální kvalita sítě Snížená kvalita zvuku a videa Problémy se sítí mohou způsobit, že účastníci zaznamenají sníženou kvalitu zvuku a videa.
Stav brány H320 Stav brány h320 ISDN párování odkazu se nezdařilo Párování odkazu ISDN selhalo nebo je odkaz ISDN v chybovém stavu. Přihlaste se do Local Device Controls a viz ISDN Link a stav brány H.320, kde najdete další podrobnosti.
Stav vrátného H320 Stav h323gatekeeper Registrace H.323 se nezdařila Registrace H.323 se nezdařila. Zkontrolujte připojení k H.323 gatekeeper a ověřte, že konfigurace H.323 je správná.
Isdn link ip stack isdnlinkipstack Chybný zásobník IP pro ISDN odkaz Zařízení se nemůže připojit k ISDN Link, protože konfigurace IPStack je nastavena na IPv4. Pro připojení ISDN Link je vyžadován protokol IPv6.
Instalace Itl itlinstalace Ověření ITL se nezdařilo Počáteční důvěryhodný seznam nelze nainstalovat, protože ověření jeho podpisu selhalo. Přihlaste se do Local Device Controls a další podrobnosti najdete na stránce Diagnostika.
Kvalitní Kvalita sítě Zjištěna ztráta paketů Během posledního hovoru jsme zjistili úroveň ztráty paketů, která mohla ovlivnit kvalitu hovoru. Ztráta paketů je obvykle způsobena přetížením sítě.
Konfigurace přepínače Konfigurace síťových přepínačů Ethernetové přepínače jsou špatně nakonfigurovány Zařízení má nakonfigurováno více ethernetových přepínačů pro periferní zařízení, než bylo zjištěno. Ověřte konfiguraci profilu periferií NetworkSwitches.
Stav tisíce očí Stav tisíce očí Chyba konfigurace ThousandEyes Kontaktujte svého správce ThousandEyes.
Tls ověřte požadované certifikáty tlsverifyrequiredcerts Chybí certifikát CA šifrování SIP Šifrovaný protokol SIP byl povolen, ale není nainstalován žádný certifikát CA. Přihlaste se do Local Device Controls a přidejte Security Certificates CA, abyste opravili ověření TLS, nebo vypněte ověření TLS v konfiguraci SIP pro nešifrovaný provoz SIP.
Vcs anatonvcs Proxy VCS nepodporuje ANAT Zařízení má povoleny alternativní typy síťových adres, ale je registrováno u serveru proxy VCS, který nepodporuje ANAT. Deaktivujte na zařízení ANAT.
Konfigurace filtru uzávěru capfoperationstate Registrace SIP blokována Operace služba Certificate Authority Proxy Function stále čeká. Toto musí být dokončeno, než bude registrace SIP úspěšná.
Provozní stav cap filtru Konfigurace capsetfilter Možné problémy s nastavením médií Konfigurace filtru capset je nastavena. To má vliv na to, jaké mediální kodeky budou vyjednány při voláních SIP/H.323, a může to způsobit problémy s nastavením médií. Používejte pouze po dohodě se společností Cisco. Pokud zaznamenáte problémy s nastavením média, vymažte nakonfigurovanou hodnotu CapsetFilter konference xConfiguration.
Platnost certifikátu Vypršení platnosti certifikátu Vypršení platnosti certifikátu Platnost certifikátu vypršela nebo brzy vyprší. Aktualizujte certifikát. Přihlaste se do Local Device Controls a další podrobnosti najdete na stránce Diagnostika.
Instalace Ctl ctlinstalace CTL ověření se nezdařilo Certificate Trust List nebylo možné nainstalovat, protože ověření podpisu selhalo. Přihlaste se do Local Device Controls a další podrobnosti najdete na stránce Diagnostika.

Provisioning

DisplayName Kód Typ Zpráva
Vývojářské možnosti Poskytování vývojových možností Přepsání aktualizace softwaru Toto zařízení bylo nakonfigurováno tak, aby nebylo automaticky upgradováno technikem. Zkontrolujte, zda to není záměrné, protože zastaralý software může způsobit problémy. Tuto konfiguraci lze změnit v xAPI jako {{xconfigpath}}.
Režim a stav Režim a stav poskytování Zajišťování se nezdařilo Poskytování tohoto zařízení se nezdařilo. Přihlaste se do Local Device Controls a další podrobnosti najdete na stránce Diagnostika.
Webex a webex edge povoleny Stav rezervy Chyba při zajišťování Aktivace zařízení se nezdařila kvůli chybě zřizování. Přihlaste se do Local Device Controls a další podrobnosti najdete na stránce Diagnostika.

Rozvrh pokoje

DisplayName Kód Typ Zpráva
Konfigurace Konfigurace plánování místností Hybridní kalendář není povolen Systém je nakonfigurován pro plánování místností, ale hybridní kalendář není povolen.

Značení

DisplayName Kód Typ Zpráva
Upozornění na špatný formát videa signagebadvideoformatalert Přehrání videa se značením se nezdařilo Video nakonfigurované v signage nelze přehrát, protože formát není podporován. Ověřte, že všechna videa nakonfigurovaná v Device Signage jsou soubory mp4 s maximálním rozlišením 1920×1080.
Nepodařilo se načíst Značení se nepodařilo načíst Načtení značení se nezdařilo Web použitý jako označení nelze načíst. Zkontrolujte, zda je adresa URL správná a funkční. Signalizace je dočasně deaktivována a dokud nebude tento problém vyřešen, zobrazuje se standardní polobdělý stav.
Neočekávaně ukončeno Značení neočekávaně ukončeno Značení bylo neočekávaně ukončeno Webová stránka použitá jako označení způsobila neočekávané ukončení webového stroje. Web možná využívá příliš mnoho zdrojů. Signalizace je dočasně deaktivována a dokud nebude tento problém vyřešen, zobrazuje se standardní polobdělý stav.

Software

DisplayName Kód Typ Zpráva
Zastaralý Zastaralý software Software je zastaralý Pokud tento problém přetrvává, spusťte aktualizaci z uživatelského rozhraní zařízení nebo kontaktujte podporu Cisco. Zastaralý software představuje bezpečnostní závazek.
Dostupnost upgradu Dostupnost upgradu softwaru Software není pro tento produkt dostupný V aktuálním kanálu není pro tento produkt dostupný žádný software. Zařízení se automaticky neupgraduje. Přiřaďte zařízení ke kanálu s podporovaným softwarem.
Upgradujte kompatibilitu Kompatibilita upgradu softwaru Nekompatibilita vydání RoomOS Microsoft Teams Rooms je podporován pouze na softwarových kanálech s RoomOS březen 2023 nebo novějšími verzemi. Toto zařízení je automaticky upraveno tak, aby podporovalo nejnovější kompatibilní verzi pro vybraný kanál. Změňte kanál aktualizace softwaru nebo upgradujte verzi RoomOS vybraného kanálu pro toto zařízení, aby používala kompatibilní verzi.
Upgrade stále selhává softwareupgradekeepsfailing Stažení nového softwaru se nezdařilo Zařízení opakovaně selhalo při stahování nového softwaru. Zkontrolujte, zda má zařízení funkční síťové připojení, zda je nakonfigurováno DNS a zda není blokováno firewally nebo servery proxy.
Aktualizace k dispozici K dispozici aktualizace softwaru webex K dispozici aktualizace softwaru Pro toto zařízení je k dispozici aktualizace softwaru. Použijte jej, abyste zůstali v obraze s našimi nejnovějšími funkcemi a bezpečnostními záplatami. Přečtěte si více

Systém

DisplayName Kód Typ Zpráva
Konfigurační soubor Konfigurační soubor Konfigurace se nezdařila Konfigurační soubor přijatý koncovým bodem je buď poškozen, nebo selhalo ověření jeho podpisu. Přihlaste se do Local Device Controls a další podrobnosti najdete na stránce Diagnostika.
Průvodce poprvé nebyl dokončen První průvodce nebyl dokončen Průvodce poprvé nebyl dokončen První průvodce je stále aktivní. Zastavte jej spuštěním příkazu SystemUnit FirstTimeWizard Stop.
HDMI Režim cec žádný zvuk hdmicecmodenozvuk HDMI Režim CEC je vypnutý Režim CEC je vypnutý u videa v HDMI 1. Výsledkem nebude žádný zvuk z interního reproduktoru. Chcete-li tento problém vyřešit, nastavte režim CEC zpět na Zapnuto.
Brzy bude deaktivován Brzy bude deaktivován Platnost přihlašovacích údajů zařízení brzy vyprší Zařízení, které bylo rok offline, ztratí Webex registraci. Ujistěte se, že zařízení bude online do {{expireInDays}} dnů, abyste ho nemuseli znovu registrovat.
Připojení Připojení řídicího systému Není připojen žádný řídicí systém Zařízení je nakonfigurováno tak, aby mělo připojený řídicí systém, ale žádný není v tuto chvíli detekován. Zkontrolujte, zda je připojen řídicí systém a zda připojení funguje tak, jak má.
Chybí šifrovací klíč Chybějící šifrovací klíč Chybí klíč volby šifrování Přidejte klíč volby šifrování.
Stav NTP ntpstatus Časový server není dostupný Připojení k NTP serveru se nepodařilo navázat. Čas zobrazený na vašem koncovém bodu může být nesprávný.

Teplota

DisplayName Kód Typ Zpráva
Šek Kontrola teploty Vysoká teplota Teplota zařízení je příliš vysoká.

Dotykový panel

DisplayName Kód Typ Zpráva
Připojení Připojení dotykového panelu Je vyžadován dotykový panel K zařízení není připojen žádný dotykový panel. Zkontrolujte kabel spojující dotykový panel se zařízením.

Ultrazvuk

DisplayName Kód Typ Zpráva
Nastavení konfigurace Nastavení ultrazvuku Párování ultrazvukem může selhat Automatické párování s tímto zařízením pomocí ultrazvuku nemusí fungovat. Přihlaste se do Local Device Controls a zvyšte hlasitost ultrazvuku na zařízení.
Dostupnost reproduktoru Dostupnost ultrazvukového reproduktoru Žádný vestavěný ultrazvukový reproduktor Automatické párování s tímto zařízením pomocí ultrazvuku nebude fungovat, protože zařízení nemá zabudovaný ultrazvukový reproduktor.

Video

DisplayName Kód Typ Zpráva
Osd video výstup Výstup osdvideo Hlavní displej nebyl detekován Ověřte, zda je hlavní displej zapnutý a připojený ke správnému výstupu displeje na videozařízení.

Webové zobrazení

DisplayName Kód Typ Zpráva
Nepodařilo se načíst Embeddedwebview se nezdařilo načíst Stránka WebApps selhala Webovou stránku zobrazenou WebApps nelze načíst. Přihlaste se do Local Device Controls, prohlédněte si konfiguraci WebApps a ověřte, zda jsou nakonfigurované webové stránky přístupné.
Neočekávaně ukončeno Embeddedwebview byl neočekávaně ukončen Stránka WebApps ukončena Webová stránka zobrazená WebApps byla neočekávaně ukončena.

Webex Edge pro zařízení

DisplayName Kód Typ Zpráva
Stav Provmodewebexandwebexedge povoleno Konflikt poskytování Zařízení je nakonfigurováno pro připojení Webex i Webex Edge, které nelze kombinovat. Ověřte, že konfigurace pro režim zřizování je Auto, CUCM, Edge, Off, TMS nebo VCS a poté nastavte Provisioning WebexEdge na On
Účet plus webex edge povolen Webexaccountpluswebexedge povoleno Nekompatibilní aktivace Webex Zařízení je nakonfigurováno pro Webex Edge, ale používá účet Webex. Znovu aktivujte pomocí nového Webex Edge aktivačního kódu pro místní zařízení nebo nakonfigurujte Provisioning WebexEdge na Off a Provisioning Mode na Webex pro cloudovou registraci.
Účet plus režim poskytování webexedgeaccountplusprovmodewebex Nekompatibilní aktivace Webex Edge Zařízení je nakonfigurováno pro Webex, ale používá účet Webex Edge. Znovu aktivujte pomocí nového Webex aktivačního kódu pro cloudovou registraci nebo změňte režim zřizování a nakonfigurujte zřizování WebexEdge na Zapnuto pro místní zařízení.
Je třeba upgradovat software Software webexmustupgradece Je vyžadován upgrade softwaru Aktuální software není podporován pro Webex Edge pro zařízení. Upgradujte software a obnovte funkci Webex Edge. Přečtěte si více
Měl by upgradovat software webexshouldupgradecesoftware Doporučuje se upgrade softwaru Webex Edge for Devices vyžaduje pro zachování maximální funkčnosti aktuální software. Aktuální software na tomto zařízení je starší, než je doporučeno; existuje šance, že některé funkce Webex Edge for Devices mohou v budoucnu přestat fungovat, pokud neprovedete žádnou akci. Přečtěte si více

xAPI

DisplayName Kód Typ Zpráva
Přístup odepřen Internalxapiacpřístup zamítnut Interní přístup xAPI odepřen Interní přístup xAPI byl vyžádán a odepřen. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte accessmodeinternal@cisco.com.
Používání Vnitřní xapiusáž Vnitřní použití xAPI Byl požadován interní přístup xAPI. Tato funkce je zastaralá a v budoucích verzích softwaru bude odstraněna.