Možete da podesite obaveštenja da se dostavljaju preko e-pošte, veb kuka ili na prostoru Webex aplikacije. Bez obzira na podešeni kanal za dostavu, sva upozorenja uvek će se pojaviti u kontrolnom čvorištu. Pročitajte više o Centru za upozorenja i upozorenjima.

Za uređaje, možete da kreirate pravila za dobijanje upozorenja za:

  • Događaje van mreže i na mreži

  • Problemi koji su otkriveni i rešeni događaji


Stara upozorenja koja su dostupna sa stranice za detalje za uređaj nastaviće da rade do 31. marta 2023. Vaša stara pravila za upozorenje neće se prebaciti. Ako želite da zadržite ista upozorenja, moraćete da kreirate nova pravila.

1

Prijavite se na kontrolno čvorište na https://admin.webex.com i izaberite opciju koju želite da pratite.

  1. Jedan uređaj: Idite na Uređaji. Izaberite jedan od uređaja i kliknite na Kreiraj pravilo na stranici za detalje uređaja.

  2. Više uređaja: Idite na Uređaji. Izaberite uređaje za koje želite da dodate pravilo i kliknite na Uredi. U bočnom panelu kliknite na Novo upozorenje.

  3. Svi uređaji: Idite na Centri za upozorenje i kliknite na Upravljanje. Kliknite na Kreiraj pravilo.

2

Iz opcije Servis izaberite Uređaji. Zatim izaberite Tip i nivo Ozbiljnosti.

Možete da dodate Naslov za upozorenje tako da ga lakše prepoznate. Ako izaberete prostor Webex aplikacije kao metod za dostavu naslov se koristi kao ime za taj prostor.3

Unesite ime određenog uređaja za koji želite da pravilo važi ili izaberite Svi uređaji.

Ako ste izabrali jedan ili više uređaja sa stranice Uređaji, imena uređaja koja se ovde prikazuju biće automatska.

4

Izaberite kanal za dostavu koji želite da koristite za dobijanje upozorenja. Izaberite e-poštu, Webex App prostor, Webhook ili kombinaciju.

Za upotrebu opcije za Webex prostor, morate da omogućite botove.

Za upotrebu opcije webhook, morate da omogućite webhooks za upozorenja.

5

Kliknite na Sačuvaj da biste kreirali pravilo.

Možete da pronađete pravila koja ste kreirali na kartici Upravljanje. Ako želite da obrišete pravilo koje ste kreirali, izaberite pravilo i kliknite na Obriši pravilo.