Možete da podesite obaveštenja da se dostavljaju preko e-pošte, veb kuka ili na prostoru Webex aplikacije. Bez obzira na podešeni kanal za dostavu, sva upozorenja uvek će se pojaviti u kontrolnom čvorištu. Pročitajte više o Centru za upozorenja i upozorenjima.

Za uređaje, možete da kreirate pravila za dobijanje upozorenja za:

  • Van mreže i događaji na mreži. Događaj je registrovan nakon što je uređaj van mreže 10 minuta ili se vratio na mrežu pre 10 minuta.

  • Otkriveni ili rešeni događaji. Možete da izaberete da li želite da primite sva obaveštenja ili prigušite ona koja ne želite da primate.

1

Prijavite se na kontrolno čvorište na https://admin.webex.com i izaberite opciju koju želite da pratite.

  1. Jedan uređaj: Idite na Uređaji. Izaberite jedan od uređaja i kliknite na Kreiraj pravilo na stranici za detalje uređaja.

  2. Više uređaja: Idite na Uređaji. Izaberite uređaje za koje želite da dodate pravilo i kliknite na Uredi. U bočnom panelu kliknite na Novo upozorenje.

  3. Svi uređaji: Idite na Centri za upozorenje i kliknite na Upravljanje. Kliknite na Kreiraj pravilo.

2

Iz opcije Servis izaberite Uređaji. Zatim izaberite Tip i nivo Ozbiljnosti.

Možete da dodate Naslov za upozorenje tako da ga lakše prepoznate. Ako izaberete prostor Webex aplikacije kao metod za dostavu naslov se koristi kao ime za taj prostor.3

Izaberite uređaje sa kojih želite da primate obaveštenja.

  • Ručno sabite do 30 uređaja tako što ćete upakujete ime uređaja u polje za pretragu.

  • Da biste nadgledali sve uređaje, izaberite sve uređaje

  • Koristite sačuvane pretrage kao dinamički cilj. Dinamički cilj automatski dodaje i uklanja uređaje tako da odgovaraju sačuvanoj pretrazi. Imajte na kraju da svi administratori mogu da vide sve sačuvane pretrage i upravljaju njima.

Ako ste izabrali jedan ili više uređaja sa stranice Uređaji, imena uređaja koja se ovde prikazuju biće automatska.

4

Ako postavljate obaveštenje za otkrivene ili rešene događaje, možete odabrati da prigušite obaveštenja koja ne želite da primate. Kliknite na ikonu minus (-) pored imena na listi aktivnih problema da biste problem premestili na listu privremeno privremeno odgušenih problema.

Da biste problem vratili na listu aktivnih problema , kliknite na ikonu plus (+) pored problema sa liste privremeno privremeno.

5

Izaberite kanal za dostavu koji želite da koristite za dobijanje upozorenja. Izaberite e-poštu, Webex App prostor, Webhook ili kombinaciju.

Za upotrebu opcije za Webex prostor, morate da omogućite botove.

Za upotrebu opcije webhook, morate da omogućite webhooks za upozorenja.

6

Kliknite na Sačuvaj da biste kreirali pravilo.

Možete da pronađete pravila koja ste kreirali na kartici Upravljanje. Ako želite da obrišete pravilo koje ste kreirali, izaberite pravilo i kliknite na Obriši pravilo.

Obaveštenja za uređaje koji rade pod sistemom RoomOS

Sadržaj obaveštenja zavisi od toga kako ste odabrali da primate obaveštenja. U tabelama u ovom članku pokrivamo sve tipove sadržaja.

  • Kontrolno čvorište: Primate tip i poruku.

  • Webhooks: Primate tip i kôd.

Nalog

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Nedostaje nalog konstatujući Nije moguće pronaći vlasnika ovog uređaja Korisnik ili mesto sa kojima je ovaj uređaj povezan više nije u vašoj organizaciji. Izvršite fabričko resetovanje na samom uređaju. Zatim ga možete aktivirati za drugog korisnika ili mesto. Druga mogućnost je da izbrišete uređaj da biste ga uklonili iz ove organizacije.
Važeće lozinke validpasswords Ranjivost fraze za prolaz Neki korisnički nalozi na ovom uređaju nemaju skup fraza za prolaz. Prijavite se u lokalne kontrole uređaja i uverite se da svi korisnički nalozi imaju fraze za prolaz.

AirPlay

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Signal airplaybeacon AirPlay far zahteva Bluetooth AirPlay je podešen da emituje svetionik, ali Bluetooth nije omogućen.
Konfiguracija airplaykonfiguracija AirPlay zahteva RoomOS 11 AirPlay je omogućen, ali neće biti dostupan dok se takođe ne omogući RoomOS 11 GUI iskustvo.
Obezbeđivanje airplayprovisioning Kvar na obezbeđivanju airplay programa Nije moguće pokrenuti AirPlay. Uverite se da ste povezani sa Internetom.
Obezbeđivanje certifikata airplayprovisioningcertificates Kvar na obezbeđivanju airplay programa Došlo je do problema prilikom provere valjanosti certifikata hardverskog modula. Onemogućite AirPlay i/ili se obratite predstavniku tehničke podrške za Cisco.

Pojačalo

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Otkrivanje pojačavanje Zvučno pojačalo nije pronađeno Pojačalo je obavezno, ali nije otkriveno. Korisnicima možda nedostaje zvuk. Proverite da li pojačalo ima napajanje i proverite vezu između pojačala i uređaja.
Status ventilatora pojačalofanstatus Sistemski ventilator ne radi Jedan ili više ventilatora sistema ne radi. Kamera se moћe naиiti. Obratite se predstavniku tehničke podrške kompanije Cisco.

Audio

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Unutrašnji zvučnik je onemogućen audiointernalspeakerdisabled Unutrašnji zvučnik je onemogućen Unutrašnji zvučnik je onemogućen. Moguće je ponovo omogućiti u "Svim konfiguracijama".
Uparivanje smetnji audiopairinginterferencija Smetnje signala sa drugih uređaja Audio uparivanje - Smetnje iz drugih izvora ultrazvuka. Ako ste sprečeni da uparite ovaj uređaj i telefone ili laptop računare, pokušajte da isključite ultrazvuk na ometajućim uređajima, na primer, drugim video uređajima.
Buka uparivanja audiopairingnoise Smetnje signala sa drugih uređaja U ovoj sobi postoji smetnja u ultrazvučnom signalu sa drugih uređaja (na primer drugih video sistema) koje bi mogle da spreče uparivanje sa telefonom i laptopom. Da biste rešili, pokušajte da isključite ultrazvuk na uređajima za ometanje.
Stopa uparivanja audiopairingrate Nije moguće proveriti ultrazvučni signal Nije moguće proveriti ultrazvučni signal koji omogućava uparivanje sa telefonima i laptop računarima. Do ovoga može doći zbog nedostajućeg ili neispravnog zvučnika, spoljnog zvučnika koji ne podržava ultrazvuk, jačine zvuka na spoljnom zvučniku koji je prenizak, pod-optimalnog postavljenja mikrofona ili smetnji iz drugih ultrazvučnih izvora.
Signal uparivanja sa odnosom buke audiopairingsnr Smetnje u uparivanja zvuka Audio uparivanje - Nizak signal za odnos buke. Da biste rešili, pokušajte da isključite ultrazvuk na uređajima za ometanje.
Dešifrovanje tokena za uparivanje audiopairingtokendecode Audio samo-simbol uparivanja nije dekodiran Audio uparivanje - Self token nije dekodiran. Do ovoga može doći zbog nedostajućeg ili neispravnog zvučnika, spoljnog zvučnika koji ne podržava ultrazvuk, jačine zvuka na spoljnom zvučniku koji je prenizak, pod-optimalnog postavljenja mikrofona ili smetnji iz drugih ultrazvučnih izvora.
Kašnjenje reference na EK ecreferencedelay Odlaganje zvuka Otkriveno je kašnjenje audio petlje najmanje: {{delay}} ms. Izgleda da postoji audio kašnjenje koje je uvela spoljna oprema povezana sa uređajem za saradnju. Ovo može smanjiti kvalitet vašeg iskustva u susretu. Primer: Ako je izlazni TV/monitor povezan, pokušajte da pronađete nizak režim latencije, obično se ovaj režim naziva gejming ili računar. Promenite postavke monitora u odgovarajući režim (na primer režim igre).
Mikrofon preopterećen Napunjen mikrofonom Preopterećenje mikrofona Otkriveno je preopterećenje mikrofonom {{PreopterećeniMicrophone}}. Preopterećenje mikrofona rezultiraće lošim kvalitetom zvuka za ljude koji se jajaju u ovaj sistem i takođe mogu izazvati probleme sa ehom. Smanjite nivo ulaznog signala mikrofona da biste rešili ovaj problem. Da biste rešili, pokušajte da pomerite mikrofon dalje od izvora zvuka i/ili smanjite nivo na bilo kojim spoljno povezanim audio uređajima, kao što su mikseri, DSP-ovi.
Pojačanje mikrofona microphonereinforcement Pojačanje mikrofona pogrešno konfigurisano Pojačanje mikrofona neće funkcionisati sa trenutnom konfiguracijom. Da biste to popravili, idite na opciju "Konfiguracije uređaja > Audio" i proverite da li je omogućeno lokalno pojačanje i na traženim unosima i na izlazima. U suprotnom, onemogućite postavku.
Mikrofon je povezan Mikrofoni povezani Mikrofoni nisu povezani Nijedan mikrofon nije povezan sa ovim uređajem.

Baterija

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Stylus baterija stylusbattery Baterije olovke na izmaku Zamenite baterije uskoro.

Protokol pozivanja

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Kompatibilnost Ip stek platforme callprotocolipstackplatformcompatibility Nekompatibilan protokol poziva Uređaj je konfigurisan da zove pomoću {{CallProtocolIPStack}}, ali je dostupan samo {{IPStack}}}} Prijavite se u lokalne kontrole uređaja i proverite da li je podudaranje poziva za konferenciju 1 i mrežni IPStack ili IPStack mreže postavljeno na dual.
Vcovi koji obeležili kompatibilnost pozivprotocolvciprovizvodikompatibilnost Nekompatibilan VCS protokol Uređaj je konfigurisan da poziva preko {{CallProtocolIPStack}} koji nije kompatibilan sa {{prov}} adresom VCS-a. Prijavite se u lokalne kontrole uređaja i proverite da li se konferencijski pozivProtocolIPStack podudara sa tipom adrese obezbeđivanja spoljne adrese.
Podrazumevano registrovan defaultcallprotocolregistered Pogrešno konfigurisan protokol poziva Uređaj možda neće moći da prima ili upućuje pozive pošto nije registrovan na podrazumevanom protokolu poziva. Registrujte uređaj sa izabranim podrazumevanim protokolom poziva ili se prijavite u lokalne kontrole uređaja i promenite podrazumevani.
Nevažeći poverenik za transport gutljaja invalidsiptransportconfig Unified CM bezbednosnog režima Bezbednosni režim koji je Unified CM nije podržan ili nije kompatibilan sa konfigurisanim SIP prenosom. Proverite konfiguraciju Unified CM bezbednosnog režima. Prijavite se na lokalne kontrole uređaja i za više detalja pogledajte stranicu Dijagnostika.
Sip šifrovanje sipenkripcija Šifrovani SIP nije dostupan Uređaj ne podržava šifrovanje. Postavljanje SIP transporta na TLS neće funkcionisati.
Sip led i anat konflikt sipiceandanatconflict SIP ICE i ANAT nekompatibilni SiP ICE i Tipovi alternativnih mrežnih adresa (ANAT) su omogućeni. U tom trenutku možete da omogućite samo jedan. Prijavite se u lokalne kontrole uređaja i onemogućite SIP ICE ili ANAT.
Gutljaj osluškuj port i registraciju siplistenportandregistration Potencijalno visoko opterećenje veze Možda postoji veliki broj veza na ovom uređaju jer je SIP ListenPort na programu.
Gutljaj ili h323 ali nisu oba omogućena siporh323butnotbothenabled Dvojna registracija nije podržana Ovaj uređaj ima omogućene i H.323 i SIP, ali ih nije moguće kombinovati. Uvek će koristiti SIP. Postavite SIP režim ili H323 režim na isključen.
Registracija Sip profila sipprofileregistracije Registracija SIP-a nije uspela Registracija SIP-a nije uspela. Proverite vezu sa SIP proxy serverom i proverite putem lokalnih kontrola uređaja da li je SIP konfiguracija ispravna. Prijavite se na lokalne kontrole uređaja i za više detalja pogledajte stranicu Dijagnostika.
Tip sip profila sipprofiletype Nepodudaranje TIPA SIP-a Ovaj uređaj može imati problema sa pozivanjem jer je SIP Tip {{profile}} i dobavljač je {{vendor}}. Prijavite se u lokalne kontrole uređaja i promenite SIP tip konfiguracije u Cisco ako je registrovan na CUCM, a na standardni ako ne.
Srkni vezu wxcsipconnection SIP nije registrovan Webex povezane usluge SIP nije registrovan, Webex povezane usluge.
Webex veza wxcwebexconnection SIP registrovan Webex usluge nisu povezane SIP registrovan, Webex nisu povezane.
WebRTC poziv webrtccalling Pridruživanje WebRTC pozivima neće uspeti Organizacija je obezbeđena da koristi WebRTC za pridruživanje sastancima, ali ovaj uređaj ima isključen WebEngine režim i ne može da se pridruži sastancima pomoću WebRTC-a. Uključite režim Web mašine u konfiguracijama uređaja.

Kamera

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Uparivanja camerapairing Izgubljena veza sa fotoaparatom Sistem ne može da se poveže sa kamerom. Proverite kablovsku vezu ili preuzmite evidencije uređaja i ispitajte camera.log datoteku.

Režim pratioca

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Lokalna nekompatibilnost pratilacmodeinkompatibilnostlokalno Uređaj nije kompatibilan sa režimom pratioca Možda postoji neočekivano ponašanje sa ovim uređajem jer je konfigurisan za režim pratioca, ali ga ne podržava. Proverite da li je ovo jedini uređaj koji je aktiviran na tom mestu ili zamenite uređaj onim koji je kompatibilan sa režimom pratioca.
Daljinski upravljač za nekompatibilnost pratilacmodeinkompatibilnostremote Nekompatibilan uređaj pratioca Možda postoji neočekivano ponašanje sa ovim uređajem jer je konfigurisan za režim pratioca, ali uređaj pratioca ga ne podržava. Proverite da li je ovo jedini uređaj koji je aktiviran na tom mestu ili zamenite drugi uređaj onim koji je kompatibilan sa režimom pratioca.

Konfiguracija

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Konfigurisan za automatizaciju testiranja konfigurisanjefortestautomacija Konfigurisan za automatizaciju testiranja To utiče na metriku i izveštavanje evidencije.
Konfigurisanje cucm i oblaka cucmandcloudkonfiguracija Konfiguracije u oblaku mogu biti zamenjene Ovaj uređaj ima podešen režim kontrole Unified CM na Unified CM. Ako je u kontrolnom čvorištu ikada onemogućeno upravljanje kontrolnim čvorištem, Unified CM sve promene konfiguracije izvršene u kontrolnom čvorištu.
Datoteka konfiguracije cucm dobavljača Cucmvendorfiguraciona datoteka Unified CM konfiguracije dobavljača Unified CM nije mogao da obradi datoteku za konfiguraciju dobavljača. Pogledajte Unified CM dokumentaciju.

Prikazivanje

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Nedostaje ekran nedostajedisplay Prikaz nije pronađen Neki od potrebnih ekrana nisu otkriveni. Korisnici možda neće videti udaljene učesnike ili deljeni sadržaj. Proverite veze sa svim ekranima.
Nedostaje treći ekran nedostajethirddisplay Treći prikaz nije pronađen Treći ekran nije povezan. Korisnici možda neće videti deljeni sadržaj. Proverite vezu sa ekranom.
Odlaganje nadgledanja monitordelay Nadgledanje kašnjenja zvuka Monitor povezan sa ovim uređajem dodaje kašnjenje zvuku. Promenite postavke monitora u odgovarajući režim (na primer režim igre).

Makro

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Greška je evidentirana macroserrorlogged Evidentirane greške makroa Neki makroi uređaja imaju evidentirane greške. Za detalje pogledajte uređivač makroa u prozoru "Kontrole lokalnih uređaja" ili prozoru "Makroi" na stranici sa detaljima o uređaju u kontrolnom čvorištu.
Status obezbeđivanja makrosprovisioningstatus Obezbeđivanje makroa nije uspelo Uređaj nije uspeo da primeni jedan ili više obezbeđenih makroa. Ovo je obično uzrokovano šifrom izvora makroa koja sadrži nevažeći JavaScript. Pogledajte stranicu sa obezbeđivanjem makroa u kontrolnom čvorištu i evidenciju uređaja za više detalja, a zatim koristite kontrolno čvorište da biste ispravili problematični makro.
Padovi u izvršavanju makrosruntimehashadcrash Pad izvršavanja makroa Izvršavanje makroa je prijavilo neke padove. Neki makroi uređaja se možda neće ponašati na očekivani način. Više detalja potražite u evidencijama uređaja.
Odziv u izvršavanju makrosruntimeresponsivnost Izvršavanje makroa koje ne reaguje Izvršavanje makroa ne reaguje ili njegov status ne može da se pročita. Makroi uređaja možda nisu pokrenuti. Više detalja potražite u evidencijama uređaja.

Media

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Otkriveno blokiranje mediablockingdetected Mrežni portovi su blokirani Zaštitni zid možda blokira medije na UDP i TCP. Na kvalitet poziva može uticati. Za informacije o zahtevima mrežnog porta pogledajte članak Mrežni zahtevi za Cisco Webex usluge.
Protokol mediaprotocol Mrežni portovi su blokirani Zaštitni zid možda blokira medije na UDP. Na kvalitet poziva može uticati. Za informacije o zahtevima mrežnog porta pogledajte članak Mrežni zahtevi za Cisco Webex usluge.
Tcp media fallback tcpmediafallback Mrežni portovi su blokirani Zaštitni zid možda blokira medije na UDP. Na kvalitet poziva može uticati. Za informacije o zahtevima mrežnog porta pogledajte članak Mrežni zahtevi za Cisco Webex usluge.

Mrežne

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Trenutni kvalitet mreže aktuelnonetworkquality Smanjen kvalitet zvuka i video zapisa Problemi sa mrežom mogu dovesti do toga da učesnici iskuse smanjeni kvalitet zvuka i video zapisa.
Status H320 mrežnog prolaza h320gatewaystatus ISDN veze nije uspelo Uparivanje ISDN veze nije uspelo ili je ISDN veza u stanju greške. Prijavite se u lokalne kontrole uređaja i za više detalja ISDN H.320 status mrežnog prolaza.
H320 status čuvara kapije h323gatekeeperstatus Registracija H.323 nije uspela Registracija H.323 nije uspela. Proverite vezu sa čuvarom kapije H.323 i proverite da li je konfiguracija H.323 ispravna.
Isdn link ip stek isdnlinkipstack Pogrešan IP stek za ISDN vezu Uređaj ne može da se poveže sa ISDN veza jer je konfiguracija IPStack podešena na IPv4. IPv6 je potreban za vezu ISDN veza.
Itl instalacija itlinstalacija ITL verifikacija nije uspela Nije moguće instalirati početnu listu pouzdanosti jer njen potpis nije uspeo da se verifikuje. Prijavite se na lokalne kontrole uređaja i za više detalja pogledajte stranicu Dijagnostika.
Kvalitet mrežnaquality Otkriven je gubitak paketa Tokom poslednjeg poziva otkrili smo nivo gubitka paketa koji je možda uticao na kvalitet poziva. Gubitak paketa je obično uzrokovan zagušenjem mreže.
Promeni konfiguraciju networkswitchconfiguration Ethernet prekidači pogrešno konfigurisani Uređaj ima više Ethernet prekidača za periferne uređaje konfigurisane nego što je otkriveno. Proverite konfiguraciju Peripherals Profile NetworkSwitches.
Status hiljadu očiju thousandeyesstatus Greška u konfiguraciji programa ThousandEyes Obratite se administratoru thousandEyes.
Tls verifikuj potrebne certifikate tlsverifyrequiredcerts SIP šifrovanju nedostaje CA certifikat Šifrovani SIP je omogućen, ali nije instaliran CA certifikat. Prijavite se u lokalne kontrole uređaja i dodajte BEZBEDNOSNE certifikate CA da biste popravili TLS verifikaciju ili onemogućite proveru TLS u SIP konfiguraciji za nešifrovan SIP saobraćaj.
Vcovi anatonvci VCS proxy ne podržava ANAT Uređaj ima omogućene tipove alternativnih mrežnih adresa, ali je registrovan kod VCS proxy servera koji ne podržava ANAT. Onemogućite ANAT na uređaju.
Konfiguracija filtera zatvaraka capfoperationstate Registracija SIP-a blokirana Operacija Certificate Authority proxy servera je još uvek na čekanju. Ovo mora biti dovršeno pre nego što SIP registracija uspe.
Stanje operacije filtera zatvaraka capsetfilterkonfiguracija Mogući problemi sa podešavanjem medija Konfiguracija filtera kapseta je postavljena. To utiče na to o čemu se pregovara o medijskim kodecima na SIP/H.323 pozivima i može dovesti do problema sa podešavanjem medija. Koristi ovo samo u dogovoru sa Cisco-om. Ako naići na probleme sa podešavanjem medija, obrišite konfigurisanu vrednost xConfiguration Conference CapsetFilter.
Isteka certifikata certificateexpiry Rok važenja certifikata Certifikat je istekao ili samo što nije istekao. Ažurirajte certifikat. Prijavite se na lokalne kontrole uređaja i za više detalja pogledajte stranicu Dijagnostika.
Ctl instalacija ctlinstalacija CTL provera nije uspela Nije Certificate Trust List instalirati jer njen potpis nije uspeo da se verifikuje. Prijavite se na lokalne kontrole uređaja i za više detalja pogledajte stranicu Dijagnostika.

Obezbeđivanje

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Opcije za projektante obezbeđivanjerazvijeneopropcije Zamena nadogradnje softvera Inženjer je konfigurisao ovaj uređaj tako da ga inženjer ne nadograđuje automatski. Proverite da li je ovo namerno jer zastareli softver može da izazove probleme. Ova konfiguracija je dostupna za promenu u xAPI kao {{xconfigpath}}.
Režim i status obezbeđivanjemodeandstatus Obezbeđivanje nije uspelo Obezbeđivanje ovog uređaja nije uspelo. Prijavite se na lokalne kontrole uređaja i za više detalja pogledajte stranicu Dijagnostika.
Webex vebeksa omogućena provisioningstatus Greška u obezbeđivanju Aktivacija uređaja nije uspela zbog greške u obezbeđivanju. Prijavite se na lokalne kontrole uređaja i za više detalja pogledajte stranicu Dijagnostika.

Zakazivanje sobe

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Konfiguracija roomschedulingkonfiguracija Hibridni kalendar nije omogućen Sistem je konfigurisan za planiranje soba, ali hibridni kalendar nije omogućen.

Potpiši

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Loše obaveštenje o video formatu signagebadvideoformatalert Reprodukcija video zapisa sa potpisom nije uspela Video konfigurisan u znaku nije mogao biti uigran jer format nije podržan. Proverite sve video zapise konfigurisane u znaku uređaja su mp4 datoteke sa maksimalnom rezolucijom od 1920×1080.
Učitavanje nije uspelo signagefailedtoload Učitavanje znaka nije uspelo Nije moguće učitati Web lokaciju koja se koristi kao znak. Proverite da li je URL adresa ispravna i da li radi. Potpisivanje je privremeno onemogućeno i prikazuje se standardno stanje polu-buđenja dok se ovaj problem ne reši.
Neočekivano prekinuto signageterminatedunexpectedly Potpisivanje je neočekivano prekinuto Veb lokacija koja se koristi kao znak prouzrokovala je neočekivano prekidanje rada Veb mašine. Web lokacija možda koristi previše resursa. Potpisivanje je privremeno onemogućeno i prikazuje se standardno stanje polu-buđenja dok se ovaj problem ne reši.

Softver

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Zao zakašnjenje softwareoutofdate Softver je zaseo Ako ovaj problem potraje, pokrenite ispravku iz korisničkog interfejsa uređaja ili se obratite podršci za Cisco. Zastareli softver je bezbednosna obaveza.
Dostupnost nadogradnje softwareupgradeavailability Softver nije dostupan za ovaj proizvod Trenutnom kanalu ne postoji dostupan softver za ovaj proizvod. Uređaj se neće automatski nadograditi. Dodelite uređaj kanalu sa podržanim softverom.
Kompatibilnost nadogradnje softwareupgradecompatibility RoomOS oslobađa nekompatibilnost Microsoft Teams Rooms je podržan samo na softverskim kanalima sa RoomOS martom 2023 ili novijim izdanjima. Ovaj uređaj se automatski podešava tako da podržava najnovije kompatibilno izdanje izabranog kanala. Promenite kanal za nadogradnju softvera ili nadogradite RoomOS izdanje izabranog kanala da bi ovaj uređaj koristio kompatibilnu verziju.
Nadogradnja i dalje otkazuje softwareupgradekeepsfailing Preuzimanje novog softvera nije uspelo Uređaj više puta nije uspeo da preuzme novi softver. Proverite da li uređaj ima radnu mrežnu vezu, da DNS konfigurisan i da ga zaštitni zidovi ili proksije ne blokiraju.
Ažuriranje dostupno webexsoftwareupdateavailable Dostupna softverska ispravka Dostupna je softverska ispravka za ovaj uređaj. Primenite ga da biste bili u toku sa našim najnovijim funkcijama i bezbednosnim zakrpama. Pročitaj više

Sistem

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Datoteka za konfiguraciju Datoteka konfiguracije Konfiguracija nije uspela Datoteka za konfiguraciju primljena do krajnje tačke je pogrešno uobličena ili njen potpis nije uspeo da se verifikuje. Prijavite se na lokalne kontrole uređaja i za više detalja pogledajte stranicu Dijagnostika.
Prvi put čarobnjak nije dovršen Prvi putwizardnotcompleted Prvi put čarobnjak nije dovršen Prvi put je čarobnjak još uvek aktivan. Zaustavite ga pokretanjem komande "SystemUnit FirstTimeWizard Stop".
HDMI cec mode nema zvuka hdmicecmodenosound HDMI REŽIM CIK-a isključen CEC režim je isključen na video zapisu u HDMI 1. To neće rezultirati zvukom sa unutrašnjeg zvučnika. Da biste rešili ovaj problem, vratite CIK režim na "Dalje".
Uskoro će biti deaktiviran uskoroodeljeno Akreditivi uređaja će uskoro isteći Uređaj koji je van mreže godinu dana izgubiće Webex registraciju. Uverite se da se uređaj nalazi na mreži u roku od {{expireInDays}} dana da biste izbegli da ga ponovo registrujete.
Veza kontrolastemkonekcija Nijedan kontrolni sistem nije povezan Uređaj je konfigurisan da ima povezan kontrolni sistem, ali trenutno nije otkriven nijedan. Proverite da li je kontrolni sistem povezan i da li veza radi kako bi trebalo.
Nedostaje ključ za šifrovanje nedostajekrpciptionkey Nedostaje ključ opcije šifrovanja Dodajte šifru opcije šifrovanja.
Ntp status ntpstatus Vremenski server nije hvaljiv Nije moguće uspostaviti vezu sa NTP serverom. Vreme prikazano na vašoj krajnje tački može biti pogrešno.

Temperatura

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Proverite Proveravanje temperature Visoka temperatura Temperatura uređaja je previsoka.

Tabla osetljiva na dodir

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Veza touchpanelconnection Potrebna je tabla osetljiva na dodir Ne postoji tabla osetljiva na dodir povezana sa uređajem. Proverite kabl koji povezuje tablu osetljivu na dodir sa uređajem.

Ultrazvuk

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Postavke konfiga ultrazvučno-figsettings Ultrazvučno uparivanje može da ne uspe Automatsko uparivanje sa ovim uređajem putem ultrazvuka možda neće funkcionisati. Prijavite se na lokalne kontrole uređaja i povećajte zapreminu ultrazvuka na uređaju.
Dostupnost zvučnika ultrazvukspeakeravailability Nema ugrađenog ultrazvučnog zvučnika Automatsko uparivanje sa ovim uređajem putem ultrazvuka neće raditi jer uređaj nema ugrađen ultrazvučni zvučnik.

Video

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Osd video izlaz osdvideooutput Glavni ekran nije otkriven Proverite da li je glavni ekran uključen i povezan sa ispravnim izlazom prikaza na video uređaju.

Web prikaz

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Učitavanje nije uspelo embeddedwebviewfailedtoload WebApps stranica nije uspela Web stranica koju je prikazao WebApp nije mogla biti učitana. Prijavite se u lokalne kontrole uređaja, pogledajte WebApp konfiguraciju i proverite da li su konfigurisane Web stranice dostupne.
Neočekivano prekinuto embeddedwebviewterminatedunexpectedly WebApps stranica je prekinuta Web stranica koju prikazuje WebApps je neočekivano prekinuta.

Webex Edge za uređaje

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Status provmodewebexandwebexedgeenabled Obezbeđivanje neusaglašenosti Uređaj je konfigurisan i za Webex za Webex Edge, koje se ne mogu kombinovati. Provera konfiguracije za režim obezbeđivanja je auto, CUCM, Edge, Off, TMS ili VCS, a zatim podesite obezbeđivanje WebexEdge na "On"
Nalog plus ivica webexa omogućeni webexaccountpluswebexedgeenabled Nekompatibilna Webex aktivacija Uređaj je konfigurisan za Webex Edge, ali koristi Webex nalog. Ponovo aktivirajte sa novim Webex Edge aktivacionim kodom za uređaj u prostorijama ili konfigurišite obezbeđivanje WebexEdge režima isključivanja i obezbeđivanja Webex za registraciju u oblaku.
Režim obezbeđivanja naloga plus obezbeđivanje webexedgeaccountplusprovmodewebex Nekompatibilna Webex Edge aktivacija Uređaj je konfigurisan za Webex, ali koristi Webex Edge nalog. Ponovo aktivirajte sa novim Webex aktivacionog koda za registraciju u oblaku ili promenite režim obezbeđivanja i konfigurišite obezbeđivanje WebexEdge na on za on-premise uređaj.
Mora da nadogradi softver webexmustupgradecesoftware Potrebna je nadogradnja softvera Trenutni softver nije podržan za Webex Edge za uređaje. Nadogradite softver da biste vratili Webex Edge funkcionalnost. Pročitaj više
Trebalo bi da nadogradi softver webexshouldupgradecesoftware Preporučena nadogradnja softvera Webex Edge za uređaje zahteva autilan softver da bi se održala maksimalna funkcionalnost. Trenutni softver na ovom uređaju je stariji od preporučenog; postoji šansa da neki Webex Edge za funkcionalnost uređaja prestanu da rade u budućnosti ako se ne preduzmu nikakve radnje. Pročitaj više

xAPI

Ime prikaza Kod Tip Poruka
Pristup je odbijen internalxapiaccessdenied Unutrašnji xAPI pristup nije zabranjen Interni xAPI pristup je zatražen i odbijen. Kontaktirajte accessmodeinternal@cisco.com da biste saznali više.
Korišćenje internaxapiusage Unutrašnja xAPI upotreba Zahtevan je unutrašnji xAPI pristup. Ova funkcija je zastarela i biće uklonjena u budućim izdanjima softvera.