Stare alerty, które były dostępne na stronie Szczegóły urządzenia, będą nadal działać do dnia 31 marca 2023. Stare reguły alertów nie zostaną zmigrowane. Jeśli chcesz zachować te same alerty, musisz stworzyć nowe reguły.

Możesz skonfigurować alerty, które będą dostarczane przez e-mail, webhooks lub w przestrzeni aplikacji Webex. Niezależnie od skonfigurowanego kanału dostarczania, wszystkie alerty będą zawsze wyświetlane w Control Hub. Więcej o Centrum alarmowym i powiadomieniach.

Dla urządzeń można utworzyć reguły, które pozwolą na otrzymywanie alertów:

  • Zdarzenia offline i online

  • Problemy, które zostały wykryte lub rozwiązane Wydarzenia

1

Zaloguj się do Control Hub na stronie https://admin.webex.com i wybierz, z której opcji chcesz korzystać.

  1. Pojedyncze urządzenie: Idź do Urządzenia. Wybierz jedno z urządzeń i kliknij Utwórz regułę na stronie szczegółów urządzenia.

  2. Kilka urządzeń: Idź do Urządzenia. Wybierz urządzenia, dla których chcesz dodać regułę i kliknij Edytuj. W panelu bocznym kliknij Nowy alert.

  3. Wszystkie urządzenia: Idź do Centrum powiadomień i wybierz Zarządzaj. Kliknij Utwórz regułę.

2

Z menu Usługi wybierz Urządzenia. Następnie wybierz Typ i Ważność.

Możesz nadać alertowi Tytuł, aby ułatwić jego rozpoznanie. Jeśli wybierzesz przestrzeń aplikacji Webex jako metodę dostarczania, tytuł zostanie użyty jako nazwa tej przestrzeni.3

Wprowadź nazwy urządzeń, do których ma być stosowana reguła, lub wybierz Wszystkie urządzenia.

Jeśli wybrałeś jedno lub więcej urządzeń na stronie Urządzenia, ich nazwy pojawią się tutaj automatycznie.

4

Wybierz kanał dostarczania, który ma być używany do otrzymywania powiadomień. Wybierz pomiędzy E-mail, Przestrzeń aplikacji Webex, Webhook lub jakiegoś połączenia tychże.

Aby korzystać z opcji przestrzeni Webex, musisz włączyć boty.

Aby używać opcji webhook, musisz włączyć webhooks dla alertów.

5

Wybierz Zapisz, aby utworzyć regułę.

Reguły, które utworzyłeś, możesz znaleźć na karcie Zarządzaj. Jeśli chcesz usunąć utworzoną przez siebie regułę, zaznacz ją i kliknij Usuń regułę.