Du kan konfigurera varningar via e-post, webbkrokar eller i Webex-appen. Oavsett vilken leveranskanal som har konfigurerats kommer alla aviseringar alltid att visas i Control Hub. Läs mer om varningscentret och varningar.

För enheter kan du skapa regler för att få varningar för:

  • Händelser offline och online

  • Problem som upptäcks eller löses


De gamla varningarna som fanns på sidan med enhetsdetaljer fortsätter att fungera till och med 31 mars 2023. Dina gamla varningsregler kommer inte att migreras. Om du vill behålla samma varningar måste du skapa nya regler.

1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com och välj vilket alternativ som ska följas.

  1. En enhet: Gå till Enheter. Välj en av enheterna och klicka på Skapa regel på sidan med enhetsinformation.

  2. Flera enheter: Gå till Enheter. Välj de enheter som du vill lägga till en regel för och klicka på Redigera. Klicka på Ny varning i sidopanelen.

  3. Alla enheter: Gå till Varningscenter och klicka på Hantera. Klicka på Skapa regel.

2

Från Tjänst väljer du Enheter. Välj sedan Typ och Allvarlighetsgrad.

Du kan ge varningen en Titel för att göra den lättare att känna igen. Om du väljer ett Webex-apputrymme som leveransmetod används titeln som namn för det utrymmet.3

Ange namn på de specifika enheter som du vill att regeln ska gälla för, eller välj Alla enheter.

Om du har valt en eller flera enheter från sidan Enheter visas enhetsnamnen automatiskt här.

4

Välj den leveranskanal som du vill använda för att få varningar. Välj mellan E-post, Webex-apputrymme, Webbkrok eller en kombination av dessa.

För att använda alternativet Webex-apputrymme måste du aktivera robotar.

Om du vill använda alternativet Webbkrok måste du aktivera webbkrokar för varningar.

5

Klicka på Spara för att skapa regeln.

Du hittar reglerna som du har skapat på fliken Hantera. Om du vill ta bort en regel som du har skapat markerar du regeln och klickar på Ta bort regel.