U kunt meldingen configureren voor bezorging via e-mail, webhooks of in een Webex App-ruimte. Ongeacht het geconfigureerde bezorgingskanaal worden alle meldingen altijd weergegeven in Control Hub. Meer informatie over het meldingencentrum en meldingen.

Voor apparaten kunt u regels maken om meldingen te krijgen voor:

  • Offline en online gebeurtenissen

  • Problemen die zijn waargenomen of opgeloste gebeurtenissen


De oude meldingen die beschikbaar waren op de detailpagina van het apparaat, blijven actief tot en met 31 maart 2023. Uw oude waarschuwingsregels worden niet gemigreerd. Als u dezelfde meldingen wilt behouden, moet u nieuwe regels maken.

1

Meld u aan bij Control Hub op https://admin.webex.com en selecteer de gewenste optie.

  1. Eén apparaat: ga naar Apparaten. Selecteer een van de apparaten en klik op Regel maken op de detailpagina van het apparaat.

  2. Verschillende apparaten: ga naar Apparaten. Selecteer de apparaten waarvoor u een regel wilt toevoegen en klik op Bewerken. Klik in het paneel aan de zijkant op Nieuwe melding.

  3. Alle apparaten: ga naar Meldingencentrum en klik op Beheren. Klik op Regel maken.

2

Selecteer vanuit Service de optie Apparaten. Selecteer vervolgens het Type en het niveau van de Ernst.

U kunt de waarschuwing een Titel geven om deze beter te kunnen herkennen. Als u een Webex App-ruimte kiest als bezorgingsmethode, wordt de titel als de naam van die ruimte gebruikt.3

Voer de namen in van de specifieke apparaten waarop u de regel wilt toepassen of selecteer Alle apparaten.

Als u een of meer apparaten hebt geselecteerd op de pagina Apparaten, worden de namen van de apparaten hier automatisch weergegeven.

4

Kies het bezorgingskanaal dat u wilt gebruiken om de meldingen te ontvangen. Maak een keuze uit E-mail, Webex App-ruimte, Webhook of een combinatie hiervan.

Als u de optie Webex-ruimte wilt gebruiken, moet u bots inschakelen.

Als u de optie Webhook wilt gebruiken, moet u webhooks voor meldingen inschakelen.

5

Klik op Opslaan om de regel te maken.

U vindt de regels die u op het tabblad Beheren hebt gemaakt. Als u een door u gemaakte regel wilt verwijderen, selecteert u de regel en klikt u op Regel verwijderen.