U kunt meldingen configureren voor bezorging via e-mail, webhooks of in een Webex App-ruimte. Ongeacht het geconfigureerde bezorgingskanaal worden alle meldingen altijd weergegeven in Control Hub. Meer informatie over het meldingencentrum en meldingen.

Voor apparaten kunt u regels maken om meldingen te krijgen voor:

  • Offline- en onlinegebeurtenissen. Een gebeurtenis wordt geregistreerd nadat een apparaat 10 minuten offline is of 10 minuten geleden weer online is gekomen.

  • Problemen die zijn gedetecteerd of opgeloste gebeurtenissen. U kunt opgeven of u alle meldingen wilt ontvangen of de meldingen die u niet wilt ontvangen, wilt dempen.

1

Meld u aan bij Control Hub op https://admin.webex.com en selecteer de gewenste optie.

  1. Eén apparaat: ga naar Apparaten. Selecteer een van de apparaten en klik op Regel maken op de detailpagina van het apparaat.

  2. Verschillende apparaten: ga naar Apparaten. Selecteer de apparaten waarvoor u een regel wilt toevoegen en klik op Bewerken. Klik in het paneel aan de zijkant op Nieuwe melding.

  3. Alle apparaten: ga naar Meldingencentrum en klik op Beheren. Klik op Regel maken.

2

Selecteer vanuit Service de optie Apparaten. Selecteer vervolgens het Type en het niveau van de Ernst.

U kunt de waarschuwing een Titel geven om deze beter te kunnen herkennen. Als u een Webex App-ruimte kiest als bezorgingsmethode, wordt de titel als de naam van die ruimte gebruikt.3

Selecteer de apparaten waar u meldingen van wilt ontvangen.

  • Voeg 30 apparaten handmatig toe door de apparaatnaam in het zoekveld te schrijven.

  • Als u voor alle apparaten wilt controleren, selecteert u Alle apparaten

  • Gebruik opgeslagen zoekopdrachten als dynamisch doel. Apparaten worden door het dynamische doel automatisch toegevoegd en verwijderd om overeen te komen met de opgeslagen zoekopdracht. Alle beheerders kunnen alle opgeslagen zoekopdrachten zien en beheren.

Als u een of meer apparaten hebt geselecteerd op de pagina Apparaten, worden de namen van de apparaten hier automatisch weergegeven.

4

Als u de melding instelt voor gedetecteerde of opgeloste gebeurtenissen, kunt u ervoor kiezen om meldingen die u niet wilt ontvangen, te dempen. Klik op het minpictogram (-) naast de naam in de lijst Actieve problemen om het probleem te verplaatsen naar de lijst met gedempte problemen .

Als u een probleem weer naar de lijst met actieve problemen wilt verplaatsen, klikt u op het pluspictogram (+) naast het probleem in de lijst Problemen met dempen .

5

Kies het bezorgingskanaal dat u wilt gebruiken om de meldingen te ontvangen. Maak een keuze uit E-mail, Webex App-ruimte, Webhook of een combinatie hiervan.

Als u de optie Webex-ruimte wilt gebruiken, moet u bots inschakelen.

Als u de optie Webhook wilt gebruiken, moet u webhooks voor meldingen inschakelen.

6

Klik op Opslaan om de regel te maken.

U vindt de regels die u op het tabblad Beheren hebt gemaakt. Als u een door u gemaakte regel wilt verwijderen, selecteert u de regel en klikt u op Regel verwijderen.

Meldingen voor apparaten met RoomOS

De inhoud van de melding hangt af van de wijze waarop u hebt gekozen om de meldingen te ontvangen. In de tabellen in dit artikel behandelen we alle typen inhoud.

  • Control Hub: u ontvangt type en bericht.

  • Webhooks: U ontvangt type en code.

Account

Displayname Code Type Bericht.
Account ontbreekt accountmissing Kan de eigenaar van dit apparaat niet vinden De gebruiker of plaats waaraan dit apparaat is gekoppeld, bevindt zich niet meer in uw organisatie. Stel de fabriek opnieuw in op het apparaat. U kunt deze vervolgens voor een andere gebruiker of plaats activeren. U kunt het apparaat ook verwijderen om het uit deze organisatie te verwijderen.
Geldige wachtwoorden geldigepaswoorden Zwakke plek in het wachtwoord Er is geen wachtwoordset voor één of meer gebruikersaccounts op dit apparaat. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en zorg ervoor dat voor alle gebruikersaccounts wachtwoordzinnen worden ingevoerd.

AirPlay

Displayname Code Type Bericht.
Beacon airplaybeacon AirPlay-baken vereist Bluetooth AirPlay is ingesteld op het uitzenden van een baken, maar Bluetooth is niet ingeschakeld.
Configuratie airplayconfiguratie AirPlay vereist RoomOS 11 AirPlay is ingeschakeld, maar is pas beschikbaar totdat de RoomOS 11-gebruikersinterface ook is ingeschakeld.
Inrichting airplayvisioning AirPlay-inrichtingsfout Kan AirPlay niet starten. Zorg dat u bent verbonden met internet.
Inrichtingscertificaten airplayprovisioningcertificates AirPlay-inrichtingsfout Probleem tijdens het valideren van de hardwaremodulecertificaten. Schakel AirPlay uit en/of neem contact op met de medewerker van de technische ondersteuning van Cisco.

Versterker

Displayname Code Type Bericht.
Detectie versterkerdection Audioversterker niet gevonden De versterker is vereist maar is niet gedetecteerd. Gebruikers kunnen geen geluid horen. Controleer of de versterker voeding heeft en controleer de aansluiting tussen de versterker en het apparaat.
Fanstatus amplifierfanstatus Systeemventilator werkt niet Een of meer systeemfans werken niet. De camera kan oververhit raken. Neem contact op met de medewerker van de technische ondersteuning van Cisco.

Audio

Displayname Code Type Bericht.
Interne luidspreker uitgeschakeld audiointernalspeakerdisabled Interne luidspreker uitgeschakeld De interne luidspreker is uitgeschakeld. Het is mogelijk deze opnieuw in te schakelen in 'Alle configuraties'.
Koppelingsstoring audioverlInterference Signaalinterferenis door andere apparaten Audiopaaring - Storing door andere echografiebronnen. Als u geen koppeling kunt maken tussen dit apparaat en telefoons of laptops, probeert u de echografie dan uit te schakelen op storende apparaten, bijvoorbeeld andere videoapparaten.
Koppelingsgeluid audioairingnoise Signaalinterferenis door andere apparaten Er is een echografie signaalingestoord door andere apparaten (bijvoorbeeld andere videosystemen) waardoor koppeling met telefoon en laptop niet mogelijk is. Om dit op te lossen, probeert u de echografie uit te schakelen op storende apparaten.
Koppelingsfrequentie geluidssnelheid Kan het echografiesignaal niet verifiëren Kan het echografiesignaal niet controleren, waardoor koppeling met telefoons en laptops mogelijk is. Dit kan worden veroorzaakt door een ontbrekende of defecte luidspreker, een externe luidspreker die geen echografie ondersteunt, omdat het volume van een externe luidspreker te laag is, de suboptimale microfoonplaatsing is of dat er storingen zijn door andere echografiebronnen.
Verhouding signaal-geluid koppelen audiopairingsnr Storing audiokoppelen Audio koppelen - Verhouding signaal-lawaai laag. Om dit op te lossen, probeert u de echografie uit te schakelen op storende apparaten.
Koppelingstokencode audiopairingtokendecode Audiokoppelen zelftoken niet gecodeerd Audio koppelen - Zelftoken niet gecodeerd. Dit kan worden veroorzaakt door een ontbrekende of defecte luidspreker, een externe luidspreker die geen echografie ondersteunt, omdat het volume van een externe luidspreker te laag is, de suboptimale microfoonplaatsing is of dat er storingen zijn door andere echografiebronnen.
Ec-referentievertraging ecreferencedelay Audiovertraging De gedetecteerde audioloopvertraging is ten minste: {{delay}} ms. Er lijkt een geluidsvertraging te zijn ingevoerd door de externe apparatuur die is aangesloten op het samenwerkingsapparaat. Hierdoor kan de kwaliteit van uw vergaderervaring minder worden. Bijvoorbeeld: als een tv/monitor is aangesloten, probeer dan een modus met een lage latentie te vinden. Meestal wordt deze modus gaming of PC genoemd. Wijzig de monitorinstellingen in een geschikte modus (bijvoorbeeld de Spelmodus).
Microfoon is overladen Microfoon overladen Microfoon te veel Er is een overbelasting gedetecteerd op microfoon {{OverloadedMicrophone}}. Als er veel te veel microfoons zijn, is de geluidskwaliteit slecht voor mensen die inbellen bij dit systeem. Dit kan ook echoproblemen veroorzaken. Verlaag het invoerniveau van de microfoon om dit probleem op te lossen. Om dit probleem op te lossen, kunt u proberen de microfoon verder van de geluidsbron te verplaatsen en/of het niveau te verlagen van audioapparaten die extern zijn aangesloten, zoals mixers en DSP's.
Microfoonversterking microfoonherkracht Onjuist geconfigureerde microfoonversterking Microfoonversterking werkt niet met de huidige configuratie. Ga naar Apparaatconfiguraties > Audio en controleer of lokale versterking is ingeschakeld op zowel de gewenste ingangen als uitgangen. Anders schakelt u de instelling uit.
Microfoon aangesloten microfoonsconnected Geen microfoons aangesloten Er zijn geen microfoons op dit apparaat aangesloten.

Accu

Displayname Code Type Bericht.
De batterij van Een van Den Opa opaer Pen batterijen laag Vervang de batterijen snel.

Oproepprotocol

Displayname Code Type Bericht.
Compatibiliteit van IP Stack platform Oproepprotocolip aanplatformcompatibiliteit Niet-compatibel oproepprotocol Het apparaat is geconfigureerd om te bellen met behulp van {{CallProtocolIP En}}, maar alleen {{IP Aan de ene knop} is beschikbaar. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en controleer of de Conferentie 1 OproepProtocol Stack en Netwerk IP Een en Dezelfde stapel komen overeen of Netwerk IP Een en ANDER is ingesteld op Dual.
Compatibiliteit van Vcs-inrichting callprotocolvcsprovisioningcompatibiliteit Niet compatibel VCS-protocol Het apparaat is geconfigureerd om een oproep te plaatsen via {{CallProtocolIP En}} die niet compatibel is met het {{prov}} adres van de VCS. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en controleer of de vergaderingsgesprekProtocol IP Aan het adrestype van Het ExternManager-adres is toegewezen.
Standaard geregistreerd standaardoproepprotocolgeregistreerd Oproepprotocol niet geconfigureerd Mogelijk kan het apparaat geen gesprekken ontvangen of tot stand komen omdat het niet is geregistreerd bij het standaardgespreksprotocol. Registreer het apparaat met het geselecteerde standaardgespreksprotocol of meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en wijzig de standaardinstelling.
Ongeldige configuratie sip-transport invalidsiptransportconfig Unified CM onjuiste configuratie beveiligingsmodus De beveiligingsmodus die door Unified CM wordt geconfigureerd, is niet-ondersteund of niet compatibel met het geconfigureerde SIP-transport. Controleer de Unified CM configuratie van de Beveiligingsmodus. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en raadpleeg de pagina Diagnostiek voor meer informatie.
Sip-codering sipencryptie Gecodeerde SIP niet beschikbaar Het apparaat ondersteunt geen codering. Het instellen van SIP-transport naar TLS werkt niet.
Slok ijs en anat conflict Sipice aan de binnen lijn SIP ICE en ANAT ZIJN NIET COMPATIBEL SIP ICE en Alternatieve netwerkadrestypen (ANAT) zijn beide ingeschakeld. U kunt slechts één exemplaar tegelijk ingeschakeld hebben. Meld u aan bij lokale apparaatknoppen en schakel SIP ICE of ANAT uit.
Sip-luisterpoort en -registratie siplistenportandregistratie Mogelijke hoge verbindingsbelasting Er kan een hoge verbindingsbelasting van dit apparaat zijn omdat de SIP ListenPort is ingeschakeld.
Sip of h323, maar beide niet ingeschakeld siporh323butnotbothenabled Dubbele registratie niet ondersteund Op dit apparaat zijn zowel H.323 als SIP ingeschakeld, maar deze kunnen niet worden gecombineerd. Deze zal altijd SIP gebruiken. Stel de SIP-modus of H323 in op Uit.
Sip-profielregistratie sipprofileregistration SIP-registratie mislukt SIP-registratie mislukt. Controleer de verbinding met de SIP-proxy en controleer via Local Device Controls of de SIP-configuratie juist is. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en raadpleeg de pagina Diagnostiek voor meer informatie.
Profieltype sip sipprofiletype SIP-type komt niet overeen Dit apparaat kan problemen hebben met bellen, omdat SIP-type {{profile}} is en de leverancier {{vendor}} is. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en wijzig de SIP-configuratietype bij Cisco als u bent aangemeld bij een CUCM, en bij Standaard als dit niet het type is.
Sip-verbinding wxcsipconnectie SIP niet geregistreerd Webex verbonden SIP niet geregistreerd, Webex verbonden.
Webex verbinding wxcwebexconnectie SIP-geregistreerde Webex geen verbinding SIP-geregistreerd, Webex services niet verbonden.
WebRTC-oproepen webrtccalling Samenvoegen met WebRTC-gesprekken mislukt De organisatie is ingesteld om WebRTC te gebruiken om deel te nemen aan vergaderingen, maar op dit apparaat is WebEngine-modus uitgeschakeld en deze kan niet deelnemen aan vergaderingen met WebRTC. Schakel de modus webprogramma in in apparaatconfiguraties.

Camera

Displayname Code Type Bericht.
Koppelen cameraairing Verbinding met camera verbroken Het systeem kan niet worden aangesloten op de camera. Controleer de kabelaansluiting of download logboeken met apparaten en bekijk het camera.log bestand.

Reisgezelmodus

Displayname Code Type Bericht.
Land met ongelijkheid companionmodeincompatibilitylocal Apparaat dat niet compatibel is met de bijbehorende modus Er kan onverwacht gedrag optreden met dit apparaat omdat het is geconfigureerd voor de reisgezelmodus, maar het apparaat wordt niet ondersteund. Controleer of dit het enige apparaat is dat is geactiveerd op de plaats, of vervang het apparaat door een apparaat dat compatibel is met de companionmodus.
Onvergelijkbaarheid op afstand Companionmodeincompatibiliteit en bedoening op Niet-compatibel met samengezel apparaat Er kan onverwacht gedrag zijn met dit apparaat omdat het is geconfigureerd voor de reisgezelmodus, maar het bijbehorende apparaat ondersteunt dit niet. Controleer of dit het enige apparaat is dat is geactiveerd op de plaats, of vervang het andere apparaat door een apparaat dat compatibel is met de Companion-modus.

Configuratie

Displayname Code Type Bericht.
Geconfigureerd voor testautomatisering geconfigureerdefortestautomatie Geconfigureerd voor testautomatisering Dit is van invloed op de meetwaarden en logbestandrapportage.
Cucm- en cloud geconfigureerd cucmandcloudconfigurability Cloudconfiguraties kunnen worden overschreven De besturingsmodus op dit apparaat is ingesteld op Unified CM op het Unified CM. Als Control Hub toestaan om configuraties te beheren in Control Hub ooit is uitgeschakeld, worden alle wijzigingen in de configuratie van Control Hub ongedaan gemaakt door Unified CM.
Bestand met configuratie van Cucm-leverancier cucmvendorconfigurationfile Unified CM fout in configuratie van leverancier Unified CM het configuratiebestand van de leverancier niet kan verwerken. Raadpleeg Unified CM documentatie.

Beeldscherm

Displayname Code Type Bericht.
Weergave ontbreekt Ontbrekende display Beeldscherm niet gevonden Een of meer van de vereiste weergaven zijn niet gedetecteerd. Gebruikers mogen externe deelnemers of de gedeelde inhoud niet zien. Controleer de verbindingen met alle schermen.
Derde weergave ontbreekt ontbrekendethirddisplay Derde weergave niet gevonden Het derde scherm is niet verbonden. Gebruikers kunnen de gedeelde inhoud niet zien. Controleer de verbinding met het scherm.
Monitor vertraging monitordelay Audiovertraging volgen De monitor die op dit apparaat is aangesloten, voegt een vertraging aan het geluid toe. Wijzig de monitorinstellingen in een geschikte modus (bijvoorbeeld de Spelmodus).

Macro

Displayname Code Type Bericht.
Fout tijdens aanmelding. macroserrorlogged Macrofouten geregistreerd Een of meer van de macro's van het apparaat hebben fouten vastgelegd. Raadpleeg de Macro-editor in lokale apparaatknoppen of het venster Macro's op de pagina met apparaatdetails in Control Hub voor meer informatie.
Inrichtingsstatus macrosprovisioningstatus Macro-inrichting mislukt Het apparaat kan een of meer van de ingericht macro's niet toepassen. Dit wordt meestal veroorzaakt door de macrobroncode die ongeldig JavaScript bevat. Zie de macro-inrichtingspagina in Control Hub en de apparaatlogboeken voor meer informatie en gebruik Control Hub om de problematische macro te verhelpen.
Runtime loopt uit macrosruntimehashadcrash Macro-runtime loopt vast De macro-runtime heeft een of meer vastlopen gemeld. Sommige macro's van het apparaat werken mogelijk anders dan verwacht. Zie de apparaatlogboeken voor meer informatie.
Respons bij runtime macrosruntimeresponsiviteit Niet-reagerende macro runtime De macro runtime reageert niet of de status kan niet worden gelezen. Mogelijk zijn de macro's van het apparaat niet actief. Zie de apparaatlogboeken voor meer informatie.

Media

Displayname Code Type Bericht.
Er is een blokkering gedetecteerd mediablockingdetected Netwerkpoorten geblokkeerd Firewall kan media op UDP en TCP blokkeren. Dit kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit. Voor meer informatie over de vereisten voor de netwerkpoort, zie het artikel Netwerkvereisten voor Cisco Webex-services.
Protocol mediaprotocol Netwerkpoorten geblokkeerd Firewall blokkeert mogelijk media op UDP. Dit kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit. Voor meer informatie over de vereisten voor de netwerkpoort, zie het artikel Netwerkvereisten voor Cisco Webex-services.
Tcp-media terugval tcpmediafallback Netwerkpoorten geblokkeerd Firewall blokkeert mogelijk media op UDP. Dit kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit. Voor meer informatie over de vereisten voor de netwerkpoort, zie het artikel Netwerkvereisten voor Cisco Webex-services.

Netwerk

Displayname Code Type Bericht.
Huidige netwerkkwaliteit huidigenetwerkkwaliteit Minder audio- en videokwaliteit Netwerkproblemen kunnen ertoe leiden dat deelnemers minder audio- en videokwaliteit krijgen.
H320-gatewaystatus h320gatewaystatus ISDN koppeling is mislukt De ISDN koppeling is mislukt of de ISDN koppeling heeft een foutstatus. Meld u aan bij Local Device Controls (lokale apparaatknoppen) en zie ISDN Koppeling en H.320-gatewaystatus voor meer informatie.
Status H320 poortwachter h323gatekeeperstatus H.323-registratie mislukt H.323-registratie is mislukt. Controleer de verbinding met de H.323-gatekeeper en controleer of de H.323-configuratie juist is.
Isdn link ip stack Isdnlinkip aan de wil van Isdnlink aan Verkeerde IP stack voor ISDN koppeling Het apparaat kan niet worden verbonden met ISDN Link omdat DE IP- configuratie is ingesteld op IPv4. IPv6 is vereist voor een ISDN-koppelingsverbinding.
Itl installatie itlinstallatie ITL-verificatie is mislukt De eerste vertrouwenslijst kan niet worden geïnstalleerd omdat verificatie van de handtekening is mislukt. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en raadpleeg de pagina Diagnostiek voor meer informatie.
Kwaliteit netwerkkwaliteit Pakketverlies gedetecteerd Tijdens de laatste oproep hebben we een niveau van pakketverlies gedetecteerd dat mogelijk van invloed is geweest op de kwaliteit van het gesprek. Pakketverlies wordt meestal veroorzaakt door netwerkverstopping.
Configuratie wisselen netwerkswitchconfiguratie Ethernet-switches niet geconfigureerd Het apparaat heeft meer Ethernet-switches voor randapparaten geconfigureerd dan gedetecteerd. Controleer de configuratie netwerkswitches randapparaten profiel.
Status duizend ogen thousandeyesstatus ThousandEyes-configuratiefout Neem contact op met uw ThousandEyes beheerder.
Vereiste certificaten tls controleren tlsverifyrequiredcerts SIP-codering ontbreekt CA-certificaat Gecodeerde SIP is ingeschakeld, maar er is geen CA-certificaat geïnstalleerd. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en voeg Beveiligingscertificaten CA toe om TLS verificatie te repareren, of schakel TLS verificatie uit in de SIP-configuratie voor niet-gecodeerd SIP-verkeer.
Vcs anatonvcs VCS-proxy ondersteunt ANAT niet Alternatieve netwerkadrestypen voor het apparaat zijn ingeschakeld, maar is geregistreerd bij een VCS-proxy die ANAT niet ondersteunt. Schakel ANAT uit op het apparaat.
Filterkap configureren capfoperationstate SIP-registratie geblokkeerd Er is nog een bewerking van Certificate Authority proxyfunctie in behandeling. Dit moet zijn voltooid voordat de SIP-registratie zal slagen.
Status bewerking capfilter capsetfilterconfiguratie Mogelijke problemen met media-instellingen De configuratie van het capsetfilter is ingesteld. Dit is van invloed op welke media codecs worden afgehandeld bij SIP/H.323-gesprekken en waardoor media-instellingenproblemen kunnen ontstaan. Gebruik deze optie alleen in overleg met Cisco. Als u problemen met de mediainstellingen ondervindt, wist u de geconfigureerde waarde voor xConfiguration Conference CapsetFilter.
Verlopen van certificaat certificaatexpiry Vervaldatum certificaat Een certificaat is verlopen of staat op het punt te verlopen. Werk het certificaat bij. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en raadpleeg de pagina Diagnostiek voor meer informatie.
Ctl-installatie ctlinstallatie CTL verificatie is mislukt. De Certificate Trust List kan niet worden geïnstalleerd omdat verificatie van de handtekening is mislukt. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en raadpleeg de pagina Diagnostiek voor meer informatie.

Inrichting

Displayname Code Type Bericht.
Opties voor ontwikkelaars provisioningOntwikkelaars Software-upgrade vervangen Dit apparaat is geconfigureerd om niet automatisch te worden bijgewerkt door een technicus. Controleer of dit opzettelijk is, want verouderde software kan problemen veroorzaken. Deze configuratie is beschikbaar voor wijziging in de xAPI als {{xconfigpath}}.
Modus en status provisioningmodeenstatus Inrichting mislukt Het inrichten van dit apparaat is mislukt. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en raadpleeg de pagina Diagnostiek voor meer informatie.
Webex en WebEx Edge ingeschakeld inrichtingsstatus Inrichtingsfout Het activeren van het apparaat is mislukt vanwege een inrichtingsfout. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en raadpleeg de pagina Diagnostiek voor meer informatie.

Ruimteplanning

Displayname Code Type Bericht.
Configuratie Configuratie ruimtescheduling Hybride agenda niet ingeschakeld Het systeem is geconfigureerd voor het plannen van zalen, maar een hybride kalender is niet ingeschakeld.

Signage

Displayname Code Type Bericht.
Melding slecht video-indeling signagebadvideoformatalert Kan geen narrowcastingsvideo afspelen Een video met narrowcasting kan niet worden afgespeeld omdat de indeling niet wordt ondersteund. Controleer of alle video's die in Device Signage zijn geconfigureerd, mp4-bestanden zijn met een maximale resolutie van 1920×1080.
Kan niet laden narrowcastingfailedtoload Kan informatie niet laden De als signalisatie gebruikte website kon niet worden geladen. Controleer of de URL juist is en werkt. Narrowcasting is tijdelijk uitgeschakeld en de standaardstatus wordt weergegeven totdat dit probleem is opgelost.
Onverwacht beëindigd Narrowcastingterminateduneverwacht wordt Narrowcasting onverwacht beëindigd De als bewegwijzering gebruikte website zorgde ervoor dat de web engine onverwacht werd beëindigd. De website gebruikt mogelijk te veel bronnen. Narrowcasting is tijdelijk uitgeschakeld en de standaardstatus wordt weergegeven totdat dit probleem is opgelost.

Software

Displayname Code Type Bericht.
Datum verlopen softwareoutofdate Software is verlopen Als dit probleem zich blijft voordoen, start u de update via de gebruikersinterface van het apparaat of neemt u contact op met Cisco-ondersteuning. Verouderde software is een aansprakelijkheid voor de beveiliging.
Beschikbaarheid bijwerken Softwarebeschikbaarheid verhogen Er is geen software beschikbaar voor dit product In het huidige kanaal is geen software voor dit product beschikbaar. De upgrade van het apparaat wordt niet automatisch uitgevoerd. Wijs het apparaat toe aan een kanaal met ondersteunde software.
Upgradecompatibiliteit softwareupgradecompatibility RoomOS versie incompatibiliteit Microsoft Teams Rooms wordt alleen ondersteund via softwarekanalen met RoomOS march 2023 of nieuwere releases. Dit apparaat wordt automatisch aangepast om de recentste compatibele versie voor het geselecteerde kanaal te ondersteunen. Wijzig het software-upgradekanaal of werk de RoomOS-versie van het geselecteerde kanaal bij zodat dit apparaat een compatibele versie gebruikt.
Upgrade mislukt steeds softwareupgradekeepsfailing Kan nieuwe software niet downloaden Het downloaden van nieuwe software op het apparaat is bij herhaling mislukt. Controleer of het apparaat een werkende netwerkverbinding heeft, of DNS is geconfigureerd en niet is geblokkeerd door firewalls of proxy's.
Update beschikbaar webexsoftwareupdatebeschikbaar Software-update beschikbaar Er is een software-update beschikbaar voor dit apparaat. Pas het toe om op de hoogte te blijven van onze nieuwste functies en beveiligingspatches. Lees meer

Systeem

Displayname Code Type Bericht.
Configuratiebestand configuratiefile Configuratie mislukt Het configuratiebestand dat op het eindpunt is ontvangen, is onjuist gevormd of de verificatie van de handtekening is mislukt. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en raadpleeg de pagina Diagnostiek voor meer informatie.
Wizard eerste keer niet voltooid eerste keerwizardnietcompleted Wizard eerste keer niet voltooid De wizard voor de eerste keer is nog actief. Stop het door het te stoppen met de opdracht SystemUnit FirstTimeWizard Stop.
HDMI cec-modus geen geluid hdmicecmodenosound HDMI CEC-modus uit CEC-modus is uitgeschakeld voor video in HDMI 1. De interne luidspreker zal hierdoor geen geluid opleveren. Schakel CEC-modus opnieuw in op Aan om dit probleem op te lossen.
Binnenkort gedeactiveerd soontobedeactiveerd Apparaatreferenties verlopen binnenkort Als een apparaat een jaar offline is geweest, gaat de Webex-registratie verloren. Zorg ervoor dat het apparaat binnen {{expireInDays}} dagen online is om te voorkomen dat u het opnieuw moet registreren.
Verbinding controlsystemconnection Geen controlesysteem aangesloten Het apparaat is zo geconfigureerd dat er een besturingssysteem is aangesloten, maar er worden op dit moment geen enkele gedetecteerd. Controleer of er een besturingssysteem is aangesloten en of de verbinding naar behoren werkt.
Codeersleutel ontbreekt missingencryptionkey Optietoets voor codering ontbreekt Voeg een optiesleutel voor codering toe.
Ntp-status ntpstatus Tijdserver niet bereikbaar Kan geen verbinding met een NTP-server tot stand gebracht worden. De weergegeven tijd op het eindpunt kan verkeerd zijn.

Temperatuur

Displayname Code Type Bericht.
Controleren temperatuurcontrole Hoge temperaturen De apparaattemperatuur is te hoog.

Drukvenster

Displayname Code Type Bericht.
Verbinding touch aan de binnenzijde Druktoetsenscherm vereist Er is geen druktoetsenpaneel aangesloten op het apparaat. Controleer de kabel die wordt aangesloten op het toetsenpaneel van het apparaat.

Ultrasoon geluid

Displayname Code Type Bericht.
Configuratie-instellingen echografieconfiguraties Echografie koppelen mislukt mogelijk Automatisch koppelen met dit apparaat via echografie werkt mogelijk niet. Meld u aan bij Lokale apparaatknoppen en verhoog het echografievolume op het apparaat.
Beschikbaarheid van luidsprekers echografieënpeakbaarheid Geen ingebouwde echografie luidspreker Automatisch koppelen met dit apparaat via echografie werkt niet omdat het apparaat geen ingesloten echografie luidspreker heeft.

Video

Displayname Code Type Bericht.
Osd-video-uitvoer osdvideooutput Hoofdweergave niet gedetecteerd Controleer of het hoofdscherm is ingeschakeld en aangesloten op de juiste videoweergave van het videoapparaat.

Webweergave

Displayname Code Type Bericht.
Kan niet laden embeddedwebviewfailedtoload WebApps-pagina mislukt De webpagina die door WebApps wordt weergegeven, kan niet worden geladen. Aanmelden bij Lokale apparaatknoppen, raadpleeg configuratie WebApps en controleer of de geconfigureerde webpagina's toegankelijk zijn.
Onverwacht beëindigd embeddedwebviewterminateduneverwacht wordt WebApps-pagina beëindigd Een door WebApps weergegeven webpagina is onverwacht beëindigd.

Webex Edge voor apparaten

Displayname Code Type Bericht.
Status provmodewebexandwebexedgeenabled Inrichtingsconflict Het apparaat is geconfigureerd voor zowel Webex- als Webex Edge-verbindingen die niet kunnen worden gecombineerd. Controleer de configuratie voor de Inrichtingsmodus als Auto, CUCM, Edge, Uit, TMS of VCS en stel WebexEdge inrichten in op Aan
Account plus webex edge ingeschakeld webexaccountpluswebexedgeenabled Niet-compatibele WebEx-activering Het apparaat is geconfigureerd voor Webex Edge, maar gebruikt een Webex-account. Opnieuw activeren met een nieuwe Webex Edge-activeringscode voor een apparaat op locatie of webexEdge inrichten configureren voor uit en provisioningsmodus naar Webex voor cloudregistratie.
Account plus inrichtingsmodus webexedgeaccountplusprovmodewebex Niet-compatibele activering van Webex Edge Het apparaat is geconfigureerd voor Webex, maar gebruikt een Webex Edge-account. Opnieuw activeren met een nieuwe Webex-activeringscode voor cloudregistratie, of de inrichtingsmodus wijzigen en WebexEdge inrichten configureren naar Aan voor een on-premises apparaat.
Moet de software bijwerken webexmustupgradecesoftware Software-upgrade vereist De huidige software wordt niet ondersteund voor Webex Edge voor apparaten. Upgrade de software om de functionaliteit van Webex Edge te herstellen. Lees meer
Moet de software bijwerken webexshouldupgradecesoftware Aanbevolen software-upgrade Webex Edge voor apparaten vereist actuele software om de maximale functionaliteit te behouden. De huidige software op dit apparaat is ouder dan wordt aanbevolen. de kans bestaat dat bepaalde functionaliteit van Webex Edge voor apparaten in de toekomst niet meer werkt als er geen actie wordt ondernomen. Lees meer

xAPI

Displayname Code Type Bericht.
Toegang geweigerd internalxapiaccessdenied Interne xAPI-toegang geweigerd Interne xAPI-toegang is aangevraagd en geweigerd. Neem contact op met accessmodeinternal@cisco.com voor meer informatie.
Gebruik internexapius Intern xAPI-gebruik Er is gevraagd om interne xAPI-toegang. Deze functie is afgeschreven en zal worden verwijderd bij toekomstige softwareversies.