1.7.0.11

Prosince 8, 2021

Odkaz ke stažení

Nové funkce
 • Propojení existující schůzky – možnost propojení minulé schůzky s objektem služby Salesforce

 • Robot oznámení Webex – podpora pro aktualizace hromadných záznamů

Opravy chyb
 • Opraveny problémy s příchozími a odchozími hovory

 • Opraveny problémy s funkcí Volání

 • Opraveny problémy s robotem oznámení Webex – vyhledávací pole lze přidat do oznamovací zprávy

 • Opraveny problémy s časovým pásmem pro funkci Propojení a existující schůzky

 • Opraven problém s odpojením/zrušením schůzky Webex, který neodstranil přidruženou událost Salesforce

 • Propojení existující schůzky – Seznam dostupných schůzek je nyní filtrován podle data zahájení schůzky.

 • Opraveny drobné problémy s uživatelským rozhraním

1.6.1

Listopadu 4, 2021

Odkaz ke stažení

Nové funkce
 • Podpora videohovorů / audio hovorů uživatele Webex na webex

 • Vysílání aktualizací objektů Salesforce do souvisejících prostorů Webex

 • Přepracovaná obrazovka správce Webex

 • Vylepšené prostředí chatu

Opravy chyb
 • Opraveny problémy s příchozími a odchozími hovory

 • Vylepšení nastavení sdílení a zabezpečení objektů služby Salesforce

1.5.1

Října 13, 2021

Odkaz ke stažení

Nové funkce
 • Automatické vyplnění prostoru Webex podrobnostmi o případu

 • Vytvoření nového případu souvisejícího s hovorem a přidání uživatelů (uživatelů a kontaktů služby Salesforce)

 • Naplánování schůzky se členy případu

Opravy chyb
 • Opraven problém při pokusu o aktualizaci z předchozí verze balíčku. Pokud jste úspěšně nainstalovali verzi 1.5, nepotřebujete ji instalovat verzi 1.5.1.

Obecná vylepšení
 • Karta Aktivita – Zobrazuje předchozí hovory s konkrétním číslem.

 • Karta Další informace – Zobrazuje záznamy související s konkrétním kontaktem.

 • Vylepšení příchozích hovorů – Pokud je stav ve Webexu nastaven na Nerušit, příchozí hovory neupozorní tohoto uživatele ve službě Salesforce.

1.4

Srpna 19, 2021

Odkaz ke stažení

 • Žádné poznámky k verzi pro tuto verzi údržby.

1.3.0-16

Srpna 3, 2021

Odkaz ke stažení

Nové funkce
 • Možnost uložit schůzku jako událost Salesforce

 • Možnost zahájit okamžitou schůzku přímo ze Salesforce

 • Kontrola dostupnosti kalendáře při plánování schůzky

 • Příjem oznámení o příchozích hovorech ve službě Salesforce (pomocí místní aplikace Webex)

 • Provádění odchozích volání ze služby Salesforce (prostřednictvím místní aplikace Webex)

 • Protokolování příchozích hovorů jako úlohy Služby Salesforce

 • Protokolování odchozích hovorů jako úlohy služby Salesforce

Opravy chyb
 • Optimalizace vyhledávání

 • Opravy struktury databáze

 • Oprava struktury databázového dotazu

 • Zarovnání uživatelského rozhraní

 • Vyhledávání v rozhraní API Webex

Obecná vylepšení
 • Vylepšené prostředí chatu

 • Vylepšení back-endu

 • Podpora pro organizace Salesforce, které mají aktivované šifrování Salesforce

 • Optimalizace vyhledávání Salesforce

 • Vylepšení obrazovky Správce Webexu