1.4

januar 2021 kl.

Last ned kobling

 • Ingen produktmerknader for denne vedlikeholdsutgivelsen.

1.3.0-16

januar 2021 kl.

Last ned kobling

Ny funksjonalitet
 • Mulighet til å lagre et møte som en Salesforce-hendelse

 • Mulighet til å starte et øyeblikkelig møte direkte fra Salesforce

 • Kontrollere tilgjengeligheten i kalenderen når du planlegger et møte

 • Motta innkommende anropsvarsler i Salesforce (ved hjelp av lokal Webex-app)

 • Utfør utgående samtaler fra Salesforce (via lokal Webex-app)

 • Logg inn innkommende samtaler som en Salesforce-oppgave

 • Logg Utgående samtaler som en Salesforce-oppgave

Feilrettinger
 • Optimalisering av søk

 • Reparasjoner av databasestruktur

 • Korrigering av spørringsstruktur for database

 • Justeringer av brukergrensesnitt

 • Webex API-søk

Generelle forbedringer
 • Forbedret chatopplevelse

 • Forbedringer i bakend

 • Støtte for Salesforce-organisasjoner som har salesforce-kryptering aktivert

 • Optimalisering av Salesforce-søk

 • Forbedringer på webex-administratorskjerm