Klikněte na svůj profilový obrázek a přejděte na Nápověda > Kontrola stavu a klikněte na Diagnostika v dolní části okna.


 

Dostaňte se tam trochu rychleji s klávesovou zkratkou: Ctrl + Shift + Alt + D

Pokud vaše aplikace zjistí nějaké problémy s připojením, zobrazí se problém zvýrazněný červeně. Další informace získáte kliknutím na Informace podle problému.

V panelu nabídek přejděte na Nápověda > Kontrola stavu a klikněte na Diagnostics ve spodní části okna.


 

Dostaňte se tam trochu rychleji s klávesovou zkratkou: Ctrl + Shift + Opce + D

Pokud vaše aplikace zjistí nějaké problémy s připojením, zobrazí se problém zvýrazněný červeně. Další informace získáte kliknutím na Informace podle problému.

  • Obecné – zobrazuje obecné informace o účtu a aktuální využití.

  • Konfigurace – zobrazí aktuální nastavení konfigurace pro schůzky v prostoru, volání a připojená zařízení.

  • Statistiky – poskytuje aktuální diagnostické informace pro nejnovější aktivitu zvuku, videa a sdílení obsahu.

  • Export všech dat – vytvoří soubor ZIP s informacemi užitečnými pro řešení problémů, včetně dat prostředí volání, souborů trasování aplikace Webex, souborů výpisu paměti aplikace Webex a diagnostických dat. Soubor je uložen lokálně.


     
    Zpráva obsahuje důvěrné informace o vaší síti.