Klicka på profilbild och gå sedan till Hjälp om > Hälsokontroll och klicka på Diagnostik längst neri fönstret.


 

Kom igång lite snabbare med kortkommandot: Ctrl + Skift + Alt + D

I menyfältet går du till Hjälp > hälsokontroll och klickar på Diagnostik längst ner i fönstret.


 

Kom igång lite snabbare med kortkommandot: Ctrl + Skift + Alternativ + D

  • Allmänt – Visar den allmänna kontoinformationen och aktuell användning.

  • Konfiguration – Visar de aktuella konfigurationsinställningarna för Möten i ett utrymme, Samtal och dina anslutna enheter .

  • Statistik – Ger aktuell diagnostisk information om senaste ljud, video och delningav innehåll.

  • Exportera alla data – Skapar en . ZIP-fil med information som är användbar för felsökning, inklusive samtalsmiljödata, Webex-appspårningsfiler, minnesdumpfiler för Webex-appen och diagnostikdata. Filen sparas lokalt.


    Rapporten innehåller konfidentiell information om ditt nätverk.