Agenter i en opkaldskø kan tilknyttes en supervisor, der lydløst kan overvåge, instruere, bryde ind eller overtage opkald, som deres tildelte agenter i øjeblikket håndterer.

Supervisorfunktioner for opkaldskø til Webex Calling

Lydløs overvågning – overvåg en agents opkald, uden at agenten eller opkalderen ved det. Brug denne funktion til at sikre, at undervisningen fungerer, eller til at finde ud af, hvad agenterne kan gøre bedre.

Hvis du vil overvåge et opkald lydløst, skal du indtaste #82 efterfulgt af agentens lokal- eller telefonnummer.

Instruktion – bryd ind i en agents opkald, og kommuniker med agenten. Agenten er den eneste, der kan høre dig. Brug denne funktion til at uddanne nye medarbejdere.

Hvis du vil instruere i et opkald, skal du indtaste #85 efterfulgt af agentens lokal- eller telefonnummer.

Bryd ind – bryd ind i en agents opkald. Det er både agenten og opkalderen, der kan høre dig. Denne funktion er nyttig, når du skal deltage i opkaldet og hjælpe med at løse problemer.

Hvis du vil bryde ind i et opkald, skal du indtaste *33 efterfulgt af agentens lokal- eller telefonnummer.

Overtag – overtag et opkald fra en agent. Brug denne funktion, når du er nødt til at overtage opkaldet for en agent.

Hvis du vil overtage et opkald, skal du indtaste #86 efterfulgt af agentens lokal- eller telefonnummer.


Mens du aktiverer supervisorfunktioner, afspilles en advarselstone til en agent, mens han overvåger, træner eller bryder ind, og der afspilles en meddelelse om overtagelsesfunktionen.

Tilføj eller slet en supervisor

Du kan tilføje eller slette supervisorer. Brugere kan tildeles til flere opkaldskøer som agenter.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø.

3

Vælg fanen Supervisor.

4

Klik på Tilføj supervisor.

5

Vælg en bruger, der skal tilføjes som supervisor, i rullemenuen.

6

Klik på Næste for at tildele agenter til supervisoren.

7

Vælg agenter, der skal tildeles til supervisoren, i rullemenuen.

8

Klik på Næste for at gennemgå den supervisor, der er valgt, og de tildelte agenter.

9

Klik på Tilføj supervisor for at tilføje supervisoren og agenterne.

Når en supervisor er tilføjet, kan du tildele agenter til supervisoren.

10

For at fjerne en supervisor skal du klikke på ikonet Fjern supervisor, der er tilknyttet supervisoren.

Tildel eller fjern tildeling af agenter til en supervisor

Tildel agenter til en supervisor, så supervisoren kan overvåge opkald lydløst, instruere, bryde ind og overtage.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø.

3

Vælg fanen Supervisor.

4

Vælg en bruger, der skal tilføjes som supervisor, i rullemenuen.

5

Klik på Næste for at tildele agenter til supervisoren.

6

Vælg agenter, der skal tildeles til supervisoren, i rullemenuen.

7

Klik på Næste for at gennemgå den supervisor, der er valgt, og de tildelte agenter.

8

Klik på Tilføj supervisor for at tilføje supervisoren og agenterne.

Når en supervisor er tilføjet, kan du tildele agenter til supervisoren.

Når agenter er tildelt til en supervisor, kan en supervisor bruge funktionsadgangskoder (FAC'er) til at overvåge, instruere, bryde ind og overtage opkald. Du kan læse mere i Supervisorfunktioner for opkaldskø til Webex Calling.

9

Hvis du vil fjern tildeling af agenter, skal du udvide den supervisor, som agenten er tilknyttet, og klikke på ikonet Fjern tildeling af agenter for den pågældende agent.


 
Når du fjerner tildelingen af den sidste agent fra en supervisor, bliver supervisoren også fjernet.

Vis opkaldskø for brugere

Du kan se en liste over, hvilke opkaldskøer en bruger er tildelt til som en agent.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

På sidepanelet ved siden af Agenter skal du klikke på Administrer.

4

Rediger de brugere, arbejdsområder eller virtuelle linjer, der er tildelt som agenter til denne opkaldskø.

5

Klik på Gem.

Klik på Fjern alle hvis du vil fjerne alle brugere, arbejdsområder eller virtuelle linjer fra denne opkaldskø.