Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du kan definere CSV-filen (kommaseparerede værdier), mens du bruger funktionen Massehandlinger i Webex kontaktcenter.

Bemærk følgende:

 • Den første række i CSV filen er overskriften.

 • Et komma adskiller feltværdier i CSV filen.

 • Der kan maksimalt være 5000 rækker i CSV filen. Webex Contact Center afviser CSV filer, der indeholder mere end 5000 rækker.

 • Den maksimale størrelsesgrænse for en CSV fil er 10 MB.

 • Alle værdier er obligatoriske, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Funktionen Massehandlinger gør det muligt at oprette, redigere eller slette felter for følgende objekter:

 1. indgangspunkt

 2. Indgangspunkt for udgående opkald

 3. Kø til indgående opkald

 4. Sted

 5. Team

 6. Bruger

 7. Brugerprofil

 8. Arbejdstype

 9. Ekstra kode

 10. Desktop Profil

 11. Adressebog

 12. Udgående opkald – ANI

 13. Færdighedsdefinition

 14. Færdighedsprofil

 15. Tilknytninger af indgangspunkter

 16. Lydfil

 17. Globale variabler

 18. Multimedieprofiler

 19. Skrivebordslayout

 20. Opkaldsplaner

 21. Opkaldsoptagelsesplaner

 22. Grænseværdiregler

 23. Tilsidesætter

 24. Ferielister

 25. Arbejdstid

indgangspunkt

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til indgangspunktet.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Giv en kort beskrivelse af indgangspunktet.

Alfanumerisk streng

Serv.niv.tærskel

Angiv den maksimale varighed i sekunder, som en kundeanmodning kan være i kø, før systemet markerer den som uden for serviceniveauet. Hvis agenten fuldfører en kundeserviceanmodning inden for dette tidsinterval, betragter systemet den som værende inden for serviceniveauet.

En heltalsværdi

TidszoneAngiv den tidszone, som distributionsstrategier bruger til dette indgangspunkt.

En tidszone som angivet i artiklen Liste over tidszoner for Webex kontaktcenter.

Kanaltype

Angiv kanaltype for indgangspunktet.


 

Kanaltypen SOCIAL KANAL gælder kun for organisationer, der bruger Webex Connect-tjenesten.

Angiv en af følgende værdier:

 • CHAT

 • E-MAIL

 • SOCIAL KANAL

 • TELEFONI

Social kanaltype

Angiv social kanaltype for indgangspunktet.


 

Denne kolonne gælder kun, hvis du indstiller kanaltypen til SOCIAL KANAL.

Angiv en af følgende værdier:

 • FACEBOOK MESSENGER

 • Sms

 • WHATSAPP

Aktivnavn

Angiv navnet på aktivet.


 

Denne parameter gælder kun, hvis kanaltypen er enten CHAT eller EMAIL, og du har integreret Webex kontaktcenter med imiconnect.

Alfanumerisk streng

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til køen.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Giv en kort beskrivelse af køen.

Alfanumerisk streng

Kanaltype

Angiv kanaltype for køen.

Angiv en af følgende værdier:

 • TELEFONI

 • E-MAIL

 • CHAT

Maks. tid i køAngiv den maksimale varighed i sekunder, som en kontakt kan vente på en agent i køen. Efter denne varighed slipper Webex kontaktcenter kontakten fra køen.

En heltalsværdi

Serv.niv.tærskel

Angiv varigheden i sekunder, som en kundeanmodning kan være i kø, før systemet markerer den som uden for serviceniveauet. Hvis agenten fuldfører en kundeserviceanmodning inden for dette tidsinterval, betragter systemet den som værende inden for serviceniveauet.

En heltalsværdi

Tidszone

Angiv en tidszone, som supportkøen opererer i.

En tidszone som angivet i artiklen Liste over tidszoner for Webex kontaktcenter.

Overvågning af tilladelserAktivér eller deaktiver opkaldsovervågningsfunktion for køer.

 

Denne indstilling gælder kun for kanaltypen Telefoni.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér opkaldsovervågning for køen.

 • FR: Deaktiver opkaldsovervågning for køen.

Tillad optagelse

Aktivér eller deaktiver opkaldsoptagelse for køen.


 

Hvis du aktiverer opkaldsoptagelse på lejerniveau, er opdateringer af denne indstilling ikke tilgængelige. Denne indstilling gælder kun for kanaltypen Telefoni.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér opkaldsoptagelse for køen.

 • FR: Deaktiver opkaldsoptagelse for køen.

Optag alle opkald

Aktivér denne funktion for at registrere alle opkald, der opretter forbindelse til køen.


 

Hvis du aktiverer indstillingen Optag alle opkald på lejerniveau, er opdateringer af denne indstilling ikke tilgængelige. Denne indstilling gælder kun for kanaltypen Telefoni.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Optag alle opkald i kø.

 • FR: Optag ikke opkald i kø.

Pause eller Genoptag aktiveret

Tillad agenter at sætte opkaldsoptagelser for en kø på pause eller genoptage dem. Agenter kan f.eks. sætte opkaldsoptagelser på pause, mens de diskuterer følsomme oplysninger fra kunden, f.eks. kreditkortoplysninger.


 

Du kan aktivere Privacy Shield-funktionen på Control Hub. Du kan finde oplysninger om funktionen Privacy Shield i artiklen Sikkerhedsindstillinger for Webex kontaktcenter .

Denne indstilling er kun tilgængelig for kanaltypen Telefoni.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Giv agenter mulighed for at afbryde og genoptage en opkaldsoptagelse for en kø.

 • FRFRA: Deaktiver agenter til at afbryde og genoptage en opkaldsoptagelse for en kø.

Varighed af optagelsespause

Denne indstilling angiver varigheden i sekunder, hvorefter en optagelse, der er sat på pause, automatisk genoptages.

Denne indstilling gælder kun, hvis du aktiverer Privacy Shield-funktionen på Control Hub.


 

Denne indstilling gælder kun for kanaltypen Telefoni.

En heltalsværdi

Standardmusik i kø

Angiv navnet på den lydfil (.wav), der skal afspilles, når opkald ankommer eller venter i køen. Denne fil er standardlydfilen.


 

Sørg for at overføre lydfilen til Webex kontaktcenter.

Alfanumerisk streng

Distributionstype

Angiv en distributionstype.


 

Denne indstilling gælder kun for kanaltypen Telefoni.

Systemet indstiller distributionstypen, når du opretter en kø. Du kan ikke opdatere distributionstypen senere.

Angiv en af følgende værdier:

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter distribuerer opkald til den agent, der er tilgængelig i længst tid, på tværs af alle de teams, der er tildelt køen.

 • SKILLS_BASED: Webex kontaktcenter distribuerer opkald til agenter baseret på kvalifikationskrav, som du konfigurerer i det flow, der er knyttet til køen.

  Den SKILLS_BASED distributionstype er kun tilgængelig, hvis du klargør køen med kanaltypen Telefoni.

  Når du angiver SKILLS_BASED som distributionstype, skal du også angive yderligere to indstillinger for distribution af opkald, når mere end én agent med de krævede færdigheder er tilgængelig.

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter distribuerer opkald til den agent, der er tilgængelig i længst tid, på tværs af alle de teams, der er tildelt køen.

 • BEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter distribuerer opkald til agenten med den højeste færdighed på tværs af alle kontaktens færdigheder. Denne indstilling gælder, hvis mindst én af færdighederne på listen over kvalifikationskrav er af typen Færdigheder.

Færdighedsbaseret agentvalg

Angiv en værdi for at distribuere opkald til agenter baseret på kvalifikationskrav.

Denne indstilling gælder kun, hvis distributionstypen er Skills_Based.

Angiv en af følgende værdier:

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter distribuerer opkald til den agent, der er tilgængelig i længst tid, på tværs af alle de teams, der er tildelt køen.

 • BEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter distribuerer opkaldet til agenten med den højeste færdighed på tværs af alle kontaktens færdigheder.

Distributionsgruppe

Angiv et distributionsgruppenavn. Distributionsgrupper tilknytter et eller flere teams til en kø. Tilføj flere grupper for at distribuere opkald til flere teams, efterhånden som tiden går i køen.

Alfanumerisk streng

Distributionsgruppe Seq

Angiv prioritetsrækkefølgen for opkaldsdistributionsgruppen i forhold til alle andre distributionsgrupper, der er defineret for køen. Hvis der f.eks. er tre distributionsgrupper for en kø, angives en værdi fra 1-3.

En heltalsværdi

Gruppefallbacktid

Angiv varigheden i køen, i sekunder, hvor kontakten venter på en agent i denne distributionsgruppe, før vedkommende forsøger at oprette forbindelse til agenter i den næste distributionsgruppe.

En heltalsværdi

Gruppeteams

Angiv de teams, der er del af en distributionsgruppe.

Hvis der er flere teams med samme navn til forskellige steder, skal du bruge formatet teamnavn: webstedsnavn til at definere teamnavnet.

Du kan finde flere oplysninger under Eksempel på kø.

Eksempel på kø

Rækker, der definerer en kø, og rækker, der definerer opkaldsfordeling for køen, har en overordnet underordnet relation. I CSV filen er køen til stede i den overordnede række, og opkaldsfordelingen er til stede i efterfølgende underordnede rækker. De underordnede rækker kræver følgende kolonner:

 • Navn

 • Distributionsgruppe Seq

 • Gruppefallbacktid

 • Gruppeteams

Dette afsnit indeholder en skematisk definition af den CSV fil med opkaldsdistributionsgruppe. Den første række indeholder oplysninger om alle andre køkolonner end Oplysninger om opkaldsfordeling, mens anden og tredje række indeholder kønavn og oplysninger om opkaldsfordeling.

Navn

...

Distributionsgruppe

Distributionsgruppe Seq

Gruppefallbacktid

Gruppeteams

TestQ

Kolonner til kødefinition

Kolonner, der definerer andre køegenskaber end dem, der er relateret til distributionsgrupper.

TestQ

Kolonner til kødefinition

Gentag ikke værdier for disse, når du definerer opkaldsdistributionsgrupper.

Gruppe1

1

Hold1|Hold 2

TestQ

Kolonner til kødefinition

Angiv ikke værdier for disse, når du definerer opkaldsdistributionsgrupper.

Gruppe2

2

60

Team3|Hold4


 

Når du opdaterer en kø eller redigerer opkaldsdistributionsgrupper i en kø, skal du angive hele kødefinitionen med alle opkaldsdistributionsgrupper i overordnet/underordnet-formatet. Kødefinitionen i CSV filen overskriver den eksisterende kødefinition.

Indgangspunkt for udgående opkald

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til det udgående indgangspunkt.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Giv en kort beskrivelse af det udgående indgangspunkt.

Alfanumerisk streng

Serv.niv.tærskel

Angiv den maksimale varighed i sekunder, som en kundeanmodning kan vente i kø, før systemet markerer den for overtrædelse af serviceniveauet. Hvis agenten fuldfører en kundeserviceanmodning inden for dette tidsinterval, betragter systemet den som værende inden for serviceniveauet.

En heltalsværdi

Tidszone

Angiv den tidszone, der er konfigureret for din organisation.

En tidszone som angivet i artiklen Liste over tidszoner for Webex kontaktcenter.

Kanaltype

Angiv kanaltypen.

Udgående indgangspunkter gælder kun for kanaltypen Telefoni.

TELEFONI

Kø til indgående opkald

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til opkaldskøen.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Angiv en kort beskrivelse af opkaldskøen.

Alfanumerisk streng

Maks. tid i kø

Angiv den maksimale varighed i sekunder, som en kontakt kan vente på en agent i en udgående kø. Efter denne varighed slipper Webex kontaktcenter kontakten fra køen.

En heltalsværdi

Serv.niv.tærskel

Angiv varigheden i sekunder, som en kundeanmodning kan være i en udgående kø, før systemet markerer den for overtrædelse af serviceniveauet. Hvis agenten fuldfører en kundeserviceanmodning inden for dette tidsinterval, betragter systemet den som værende inden for serviceniveauet.

En heltalsværdi

Tidszone

Angiv den tidszone, der er konfigureret for din organisation.

En tidszone som angivet i artiklen Liste over tidszoner for Webex kontaktcenter.

Overvågning af tilladelserAktivér eller deaktiver opkaldsovervågningsfunktion for udgående køer.

 

Denne indstilling gælder kun for kanaltypen Telefoni.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér opkaldsovervågning for en udgående kø.

 • FR: Deaktiver opkaldsovervågning for en udgående kø.

Tillad optagelse

Aktivér eller deaktiver opkaldsoptagelse for udgående køer.


 

Hvis du aktiverer Opkaldsoptagelse på lejerniveau, er opdateringer af denne indstilling ikke tilgængelige. Denne indstilling gælder kun for kanaltypen Telefoni.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér opkaldsoptagelse for en udgående kø.

 • FRA: Deaktiver opkaldsoptagelse for en udgående kø.

Optag alle opkald

Aktivér denne funktion for at registrere alle opkald, der opretter forbindelse til udgående kø.


 

Hvis du aktiverer indstillingen Optag alle opkald på lejerniveau, er opdateringer af denne indstilling ikke tilgængelige. Denne indstilling gælder kun for kanaltypen Telefoni.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér alle opkaldsoptagelser for en udgående kø.

 • FR: Deaktiver alle opkaldsoptagelser for en udgående kø.

Pause eller Genoptag aktiveret

Tillad agenter at afbryde eller genoptage opkaldsoptagelser for en udgående kø. Agenter kan f.eks. sætte opkaldsoptagelser på pause, mens de diskuterer følsomme oplysninger fra kunden, f.eks. kreditkortoplysninger.


 

Du kan aktivere Privacy Shield-funktionen på Control Hub. Du kan finde oplysninger om funktionen Privacy Shield i artiklen Sikkerhedsindstillinger for Webex kontaktcenter .

Denne indstilling er kun tilgængelig for kanaltypen Telefoni.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for agenter at afbryde og genoptage en opkaldsoptagelse for en udgående kø.

 • FRFRA: Deaktiver agenter for at afbryde og genoptage en opkaldsoptagelse for en udgående kø.

Varighed af optagelsespause

Denne indstilling angiver varigheden i sekunder, hvorefter en optagelse, der er sat på pause, automatisk genoptages.

Denne indstilling gælder kun, hvis du aktiverer Privacy Shield-funktionen på Control Hub.


 

Denne indstilling gælder kun for kanaltypen Telefoni.

En heltalsværdi

Standardmusik i kø

Angiv navnet på den lydfil (.wav), der skal afspilles, når opkald ankommer eller venter i udgående kø. Denne fil er standardlydfilen.


 

Sørg for at overføre lydfilen til Webex kontaktcenter.

Alfanumerisk streng

Udgående kampagne aktiveret

Aktivér kampagne eller webtilbagekaldsfunktion for udgående kø. De resterende konfigurationer gælder ikke, hvis du deaktiverer kampagnefunktionen for en udgående kø.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér kampagne- eller webtilbagekaldsfunktion for udgående kø.

 • FRA: Deaktiver kampagne- eller webtilbagekaldsfunktion for udgående kø.

Distributionstype

Angiv en distributionstype.


 

Denne indstilling gælder kun for kanaltypen Telefoni.

Systemet indstiller distributionstypen, når du opretter en udgående kø. Du kan ikke opdatere distributionstypen senere.

LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex kontaktcenter distribuerer opkald til den agent, der har været tilgængelig i længst tid, på tværs af alle de teams, der er tildelt til udgående kø.

Færdighedsbaseret agentvalg

Ikke tilgængelig

Ikke tilgængelig

Distributionsgruppe

Angiv et distributionsgruppenavn. Distributionsgrupper tilknytter et eller flere teams til en udgående kø. Tilføj flere grupper for at distribuere opkald til flere teams med tiden i den udgående kø.

Alfanumerisk streng

Distributionsgruppe Seq

Angiv prioritetssekvensen for opkaldsdistributionsgruppen i forhold til alle andre distributionsgrupper, der er defineret for den udgående kø. Hvis der f.eks. er tre distributionsgrupper for en udgående kø, angives værdier fra 1 til 3.

En heltalsværdi

Gruppefallbacktid

Angiv tid i udgående kø i sekunder, hvor en kontakt venter på en agent i denne distributionsgruppe, før vedkommende forsøger at oprette forbindelse til agenter i den næste distributionsgruppe.

En heltalsværdi

GruppeteamsAngiv de teams, der er del af en distributionsgruppe.

Hvis der er flere teams med samme navn til forskellige steder, skal du bruge formatet teamnavn: webstedsnavn til at definere teamnavnet.

Rækker, der definerer en udgående kø, og rækker, der definerer opkaldsfordeling for den udgående kø, har en overordnet-underordnet relation. I CSV filen er køen til stede som den overordnede række, og opkaldsfordelingen er til stede i efterfølgende underordnede rækker. De underordnede rækker kræver følgende kolonner:

 • Navn

 • Distributionsgruppe Seq

 • Gruppefallbacktid

 • Gruppeteams

Du kan se et eksempel på udgående kø under Eksempel på kø.

Sted

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til webstedet.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Multimedieprofil

Angiv en multimedieprofil til webstedet.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Team

Webex kontaktcenter giver dig mulighed for at oprette to typer teams:

 • Agentbaserede teams: Brug agentbaserede teams til at forbinde kundeanmodninger med agenter på skrivebordet.

 • Kapacitetsbaserede teams: Brug kapacitetsbaserede teams til at forbinde kundeanmodninger med agenter eller voicemailløsninger uden for Webex kontaktcenter.

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Gælder for agentbaserede teams

Gælder for kapacitetsbaserede teams

Navn

Angiv et navn til teamet.

Alfanumerisk streng

Gældende

Gældende

Sted

Angiv et stednavn for teamet. Du kan ikke redigere webstedet senere.

Alfanumerisk streng

Gældende

Gældende

Type

Angiv teamtypen.

Agentbaserede teams kommunikerer med kunder fra Contact Center Desktop.

Kapacitetsbaserede teams distribuerer kontakter til eksterne voicemailbokse, PBX-numre eller kontaktcentre. Dette gælder kun for telefonkanalen.


 

Du kan ikke ændre teamtypen senere.

Angiv en af følgende værdier:

 • AGENT: Opret et agentbaseret team.

 • KAPACITET: Opret et kapacitetsbaseret team.

Gældende

Gældende

Multimedieprofil

(Valgfrit) Angiv en multimedieprofil til dette team.

Denne profil tilsidesætter den multimedieprofil, du tildeler til dette teams websted.

Alfanumerisk streng

Gældende

Ikke relevant.

Lad kolonnen være tom.

Færdighedsprofil

(Valgfrit) Angiv en færdighedsprofil, hvis du bruger færdighedsbaseret fordeling for dette team.

Alfanumerisk streng

Gældende

Ikke relevant.

Lad kolonnen være tom.

DN

Angiv opkaldsnummeret, hvor systemet distribuerer opkald til dette team.

En heltalsværdi

Ikke relevant.

Lad kolonnen være tom.

Gældende

Kapacitet

Denne kolonne bruges ikke nu. Cisco aktiverer denne kolonne på et senere tidspunkt for at administrere den maksimale teamkapacitet.

En heltalsværdi

Ikke relevant.

Lad kolonnen være tom.

Angiv en dummy-værdi.

Desktoplayout

(Valgfrit) Angiv et skrivebordslayout til agentbaserede teams.

Alfanumerisk streng

Gældende

Ikke relevant.

Lad kolonnen være tom.

Bruger

Brug massehandlinger til at opdatere kontaktcenterspecifikke attributter for brugere, der er tildelt kontaktcenterrettigheder. For at tilføje brugere til Control Hub og tildele Contact Center-licens, se artiklen Måder at tilføje brugere til Webex Contact Center.

CSV-kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

E-mail

Angiv brugerens e-mail-adresse.

Alfanumerisk streng

Brugerprofil

Angiv en brugerprofil for brugeren.

Som standard tilknytter systemet standardbrugerprofiler, når du opretter en bruger. Du kan tildele brugeren i denne kolonne en brugerdefineret brugerprofil.

Alfanumerisk streng

Aktiveret i kontaktcentret

Hjælper administratorer med at aktivere kontaktcenterfunktioner for en bruger.

Alfanumerisk streng

 • Til: Brugeren kan logge på agentskrivebordet.

 • Fra: Brugeren kan ikke logge på agentskrivebordet.

Sted

Angiv et websted til brugeren.

(Valgfrit) Denne kolonne gælder kun for brugere, der har adgang til skrivebordet. Giv ikke værdi for brugere, der ikke har adgang til skrivebordet.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Teams

Angiv et teamnavn, hvis du tildeler et websted til brugeren.

Denne kolonne gælder kun for brugere, der har adgang til skrivebordet. Giv ikke værdi for brugere, der ikke har adgang til skrivebordet.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Hvis du vil angive flere værdier, skal du angive rørseparerede værdier.

Færdighedsprofil

(Valgfrit) Angiv færdighedsprofilen for brugeren, hvis du bruger færdighedsbaseret distribution.

Alfanumerisk streng

Desktop Profil

Hvis du tildeler et websted og et team, skal du angive skrivebordsprofilen for brugeren.

Alfanumerisk streng

Multimedieprofil

(Valgfrit) Et gyldigt multimedieprofilnavn. Dette gør det muligt for autoriserede brugere at vælge en multimedieprofil til brugeren, der omfatter alle typer medier, f.eks. tale, chat og e-mail.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Eksternt id

Angiv agentens identifikationsoplysninger, f.eks. medarbejdernummeret.

Alfanumerisk streng

Standard-DN

(Valgfrit) Du kan tildele et opkaldsnummer til brugere for at sikre, at de bruger DN, når de logger på skrivebordet.

En heltalsværdi

Brugerprofil

CSV-kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til brugerprofilen.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Giv en kort beskrivelse af brugerprofilen.

Alfanumerisk streng

Profilnavn

Angiv en type for at bestemme privilegieniveauet for denne profil.

Webex Contact Center klassificerer privilegier i brugerprofiler i moduler. Nogle moduler indeholder flere rettigheder, der kaldes funktioner.

Du kan ikke redigere profiltypen senere.

Angiv en af følgende værdier:

 • STANDARD_AGENT: Giv adgang til modulet Agent Desktop.

 • PREMIUM_AGENT: Giv adgang til agentskrivebords- og multimediemodulet.

 • SUPERVISOR: Giv adgang til alle moduler undtagen funktionen Administrer lejer i klargøringsmodulet.

 • ADMINISTRATOR: Giv adgang til alle moduler.

 • ADMINISTRATOR_ KUN: Giv adgang til modulerne Provisionering, Routingstrategi og Opkaldsoptagelse.

Modulindstilling

Giv tilladelser til forskellige moduler i Webex Contact Center. Du bruger brugerprofiler til at kontrollere adgangen til Webex Contact Center.


 

For profiltypen STANDARD_AGENT er det kun modulet Desktop, der er gældende. Du kan konfigurere adgangsrettigheder.

For profiltypen PREMIUM_ AGENT er det kun modulerne Desktop og Multimedia, der gælder. Du kan konfigurere adgangsrettigheder.

Angiv en af følgende værdier:

 • ALLE: Giv fuld administrativ adgang til alle funktioner for profiltypen ADMINISTRATOR. Giv ikke tilladelser til andre moduler eller funktioner i CSV-filen.

 • SPECIFIK: Definer tilladelser på modul- og funktionsniveau.

Agent Desktop

Giver bruger adgang til agentskrivebordet.


 

For STANDARD_AGENT af profiltypengælder Agent Desktop og de parametre, der kun er relateret til adgangsrettigheder. Opdateringer til andre indstillinger er ikke relevante.

I forbindelse med profiltypen PREMIUM_ AGENT gælder Agentcomputer, multimedie og parametre, der kun er relateret til adgangsrettigheder. Opdateringer til andre indstillinger er ikke relevante.

Angiv en af følgende værdier:

 • Rediger: Giv adgang til Agent Desktop.

  INGEN: Afvis adgang til Agent Desktop.

Rapportering og analyse

Giver adgang til Webex Contact Center-rapporterings- og analysemodulet. Med modulet Rapportering og analyse kan du segmentere, profilere og visualisere data i kontaktcentersystemer.

Angiv en af følgende værdier:

 • INGEN: En bruger med denne indstilling har ikke adgang til modulet Rapportering og analyse.

 • VIS: En bruger med denne indstilling kan kun få vist modulet Rapportering og analyse.

 • REDIGER: En bruger med denne indstilling har adgang til modulet Rapportering og analyse.

Forretningsregler

Forretningsregler giver dig mulighed for at inkorporere kundedata i Webex Contact Center-miljøet til brugerdefineret routing og anden generisk implementering. Du kan give brugeren adgang til forretningsregler, hvis du aktiverer tilladelserne Vis eller Rediger for modulet Rapportering og analyse.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Giv brugeren adgang til forretningsregler.

 • FR: Deaktiver brugeradgang til forretningsregler.

Opkaldsovervågning

Gør det muligt at overvåge kvaliteten af den service, der er tilgængelig for kunder på tværs af kontaktcentre med flere kilder. Du kan overvåge en valgt kø, et team, et sted eller en agent, hvis du aktiverer opkaldsovervågning for brugeren.

Angiv en af følgende værdier:

 • INGEN: En bruger med denne indstilling har ikke adgang til modulet Opkaldsovervågning.

 • VIS: En bruger med denne indstilling kan kun få vist tidsplanerne for opkaldsovervågning, men kan ikke redigere tidsplanerne for opkaldsovervågning.

 • REDIGER: En bruger med denne indstilling har adgang til opkaldsovervågningsplanerne.

Bryd ind

Gør det muligt at deltage i ethvert opkald, du overvåger, og deltage i samtalen mellem agenten og kunden.

Du kan give brugeren adgang til Bryd ind, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for modulet Opkaldsovervågning.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Giv brugeren adgang til samtaler mellem agenten og kunden.

 • FR: Deaktiver brugeradgang til samtaler mellem agenten og kunden.

Overvågning midt i opkald

Angiv værdi for at angive, om brugeren kan overvåge igangværende opkald.

Du kan give brugeren adgang til Overvågning midt i opkald, hvis du aktiverer tilladelsen Vis eller Rediger for modulet Opkaldsovervågning.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér brugeradgang for at overvåge igangværende opkald.

 • FRA: Deaktiver brugeradgang for at overvåge igangværende opkald.

Hvisketræner

Gør det muligt for den bruger, der overvåger opkaldet, at tale med den agent, der behandler opkaldet, uden at kunden hører samtalen.

Du kan give brugeren adgang til Whisper Coach, hvis du aktiverer tilladelsen Vis eller Rediger for modulet Opkaldsovervågning.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér brugeradgang for at overvåge opkald.

 • FRA: Deaktiver brugeradgang for at overvåge opkald.

Kun begrænset skærm

Angiv værdi for at forhindre brugeren i at få vist og redigere de overvågningsplaner, som brugeren ikke har oprettet.

Du kan give brugeren adgang til Kun begrænset overvågning, hvis du aktiverer tilladelsen Vis eller Rediger for modulet Opkaldsovervågning.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Deaktiver brugeren fra at se og redigere overvågningsplaner, som brugeren ikke har oprettet.

 • FR: Gør det muligt for brugeren at få vist og redigere overvågningsplaner, som brugeren ikke har oprettet.

Vis anmodninger om blind overvågning

Angiv værdi for at give en bruger mulighed for at få vist blinde overvågningsanmodninger fra andre brugere.

Du kan give brugeren adgang til Vis anmodninger om blind overvågning, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for modulet Opkaldsovervågning.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for brugeren at få vist blinde overvågningsanmodninger fra andre brugere.

 • FRA: Deaktiver bruger fra at få vist blinde overvågningsanmodninger fra andre brugere.

Opkaldsoptagelse

Giver dig mulighed for at optage ethvert aktivt Webex Contact Center-opkald. Du kan vælge opkaldet fra en kø, et team, et sted eller en agent og angive varigheden af opkaldsoptagelsen.

Angiv en af følgende værdier:

 • INGEN: En bruger med denne indstilling har ikke adgang til modulet Opkaldsoptagelse.

 • VIS: En bruger med denne indstilling kan kun få vist optagelsesplanerne, men kan ikke redigere optagelsesplanerne.

 • REDIGER: En bruger med denne indstilling har adgang til modulet Opkaldsoptagelse.

Log af-agenter

Giver adgang til dashboardet Agenttilstandsdata - realtid for en administrator eller supervisor.


 

Hvis du vil have vist agentstatusdetaljer for et team eller et websted, skal administratoren eller supervisoren have adgangsrettigheder til teamet eller webstedet.

Angiv en af følgende værdier:

 • INGEN: En bruger med denne indstilling kan ikke få vist dashboardet Agenttilstandsdata - Realtid.

 • VIS: En bruger med denne indstilling kan få vist dashboardet Agenttilstandsdata - Realtid og kan ikke logge agenter af.

 • REDIGER: En bruger med denne indstilling kan få vist dashboardet Agenttilstandsdata - realtid og logge agenter af , som er i tilstanden Tilgængelig, Inaktiv eller Svarer ikke på tværs af alle mediekanaler.

Multimedie

Giver autoriserede brugere mulighed for at vælge en multimedieprofil til brugeren. Hvis du ikke har aktiveret denne indstilling, når du redigerer brugerens detaljer, viser kolonnen Multimedieprofil kun standardtelefoniprofilen.

Angiv en af følgende værdier:

 • INGEN: En bruger med denne indstilling kan ikke modtage digitale kanalkontakter på Agent Desktop.

 • Rediger: En bruger med denne indstilling kan modtage digitale kanalkontakter på Agent Desktop.

Workforce-optimering

Giver administratorer adgang til programmet Workforce Optimization.

Angiv en af følgende værdier:

 • INGEN: Deaktiver brugeradgang til administrationsindstillinger for Workforce Optimization på Management Portal.

 • EDIT: Aktivér brugeradgang til administrationsindstillinger for Workforce Optimization på Management Portal.

Kampagne Mgr

Aktiverer tredjepartssoftwaren List and Campaign Manager (LCM)-modulet for en lejer. LCM administrerer upload, udvælgelse og omlægning af kontakter. Det indeholder også rapporter fra kampagneadministratorer.

Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af din licens. Kontakt organisationens administrator for at få flere oplysninger.

Angiv en af følgende værdier:

 • INGEN: En bruger med denne indstilling har ikke adgang til LCM-modulet.

 • REDIGER: En bruger med denne indstilling har adgang til LCM-modulet.

Klargøring

Giver brugeren adgang til klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • INGEN: En bruger med denne indstilling har ikke adgang til klargøringsmodulet.

 • VIS: En bruger med denne indstilling kan kun få vist konfigurationsobjekterne, men kan ikke redigere konfigurationsobjekterne.

 • REDIGER: En bruger med denne indstilling kan udføre klargøringsaktiviteter for enterprise.

Administrer EP-køerGiver brugeren adgang til at administrere EP-køer, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Giv brugeradgang til at administrere EP-køer.

 • FR: Deaktiver brugeradgang for at administrere EP-køer.

Administrer webstederGiver brugeren adgang til Administrer steder, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér brugeradgang for at administrere websteder.

 • FRA: Deaktiver brugeradgang for at administrere websteder.

Administrer teamsGiver brugeren adgang til Administrer teams, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér brugeradgang for at administrere teams.

 • FR: Deaktiver brugeradgang for at administrere teams.

Administrer brugerprofiler

Giver brugeren adgang til Administrer brugerprofiler, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér brugeradgang for at administrere brugerprofiler.

 • FR: Deaktiver brugeradgang for at administrere brugerprofiler.

Administrer brugere

Giver brugeren adgang til Administrer brugere, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for brugeradgang at administrere brugere.

 • FRA: Deaktiver brugeradgang for at administrere brugere.

Tilknytning af EP'er

Giver brugeren adgang til at knytte DN'er til EP'er, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for brugere at knytte DN'er til EP'er.

 • FRA: Deaktiver brugeradgang for at knytte DN'er til EP'er.

Administrer opkaldsplaner

Giver brugeren adgang til opkaldsplaner, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Give brugeren adgang til opkaldsplaner.

 • FRA: Deaktiver brugeradgang til opkaldsplaner.

Revisionsspor

Giver brugeren adgang til grænsefladen Revisionsspor. Denne grænseflade giver brugerne mulighed for at få vist detaljer om provisioneringsændringer for enterprise.

Giver brugeren adgang til revisionssporet, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Giv brugeren adgang til grænsefladen Revisionsspor.

 • FRA: Deaktiver brugeradgang til grænsefladen Revisionsspor.

Branding

Giver brugeren adgang til indstillingerne for Brugerdefineret tema på Management Portal-landingssiden. Du kan tilpasse bannerfarven og -billederne på Management Portal-siderne.

Giver brugeren adgang til branding, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Giv brugeren adgang til indstillingerne for Brugerdefineret tema på Management Portal-landingssiden.

 • FR: Deaktiver brugeradgang til indstillingerne for Brugerdefineret tema på Management Portal-landingssiden.

Administrer lejere

Giver brugeren mulighed for at redigere nogle af lejerindstillingerne i klargøringsmodulet.

Giver brugeren adgang til Administrer lejere, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Dette gælder kun for profiltyperne ADMINISTRATOR og ADMINISTRATOR_ONLY.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Giv brugeren mulighed for at redigere nogle af lejerindstillingerne i klargøringsmodulet.

 • FRFRA: Deaktiver brugeren for at redigere nogle af lejerindstillingerne i klargøringsmodulet.

Tilbagekald API-nøgle

Fjerner tilknytningen af API nøglen med en brugerprofil.

Giver brugeren adgang til at tilbagekalde API nøgle, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for klargøringsmodulet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for brugeren at tilbagekalde API nøglen.

 • FRA: Deaktiver brugeren for at tilbagekalde API-nøglen.

Styring af optagelser

Gør det muligt for brugeren at søge efter og afspille lydfiler, der er optaget via funktionen Opkaldsoptagelse i modulet Optagelsesstyring.

Angiv en af følgende værdier:

 • INGEN: En bruger med denne indstilling kan ikke søge i opkaldsoptagelser.

 • VIS: En bruger med denne indstilling kan søge efter opkaldsoptagelser og se de brugerdefinerede attributter og mærker, men kan ikke redigere de brugerdefinerede attributter og mærker.

 • REDIGER: En bruger med denne indstilling kan søge i opkaldsoptagelser, se og redigere de brugerdefinerede attributter og mærker.

Administrer optagelser

Gør det muligt at slette og gendanne optagelser.

Giver brugeren adgang til at administrere optagelser, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for modulet Optagelsesstyring.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for brugeren at slette og gendanne optagelser.

 • FRA: Deaktiver brugeren for at slette og gendanne optagelser.

Tags

Giver dig mulighed for at se, oprette og redigere mærker, der kan tildeles lydfiler. Du kan bruge disse lydfiler som søgekriterium i modulet Optagelsesstyring.

Giver brugeren adgang til mærker, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for modulet Optagelsesstyring.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for brugeren at se, oprette og redigere mærker, som du tildeler lydfiler, der kan bruges som søgekriterier.

 • FRFRA: Deaktiver brugeren til at se, oprette og redigere mærker, som du tildeler lydfiler som søgekriterier.

Tilpassede attributter

Giver dig mulighed for at oprette og ændre brugerdefinerede attributter. Du kan gemme værdierne af disse brugerdefinerede attributter sammen med optagelserne og søge i dem i modulet Optagelsesstyring.

Giver brugeren adgang til brugerdefinerede attributter, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for modulet Optagelsesstyring.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for brugeren at oprette og ændre brugerdefinerede attributter.

 • FRFRA: Deaktiver brugeren for at oprette og redigere tilpassede attributter.

Sikkerhedsnøgler

Gør det muligt at se og ændre tidsplanen for generering af sikkerhedsnøglepar i modulet Optagelsesstyring.

Giver brugeren adgang til sikkerhedstaster, hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstilladelser for modulet Optagelsesstyring.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for brugeren at få vist og ændre tidsplanen for generering af sikkerhedsnøglepar i modulet Optagelsesstyring.

 • FRA: Deaktiver brugeren til at se og ændre tidsplanen for generering af sikkerhedsnøglepar i modulet Optagelsesstyring.

Routing strategi

Giver brugeren adgang til den webbaserede brugergrænseflade for at administrere og konfigurere opkaldshåndteringsstrategier.

Angiv en af følgende værdier:

 • INGEN: En bruger med denne indstilling kan ikke få adgang til brugergrænsefladen for at administrere og konfigurere opkaldshåndteringsstrategier.

 • REDIGER: En bruger med denne indstilling kan få adgang til brugergrænsefladen for at administrere og konfigurere opkaldshåndteringsstrategier.

Administrer flowscripts

Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere adgang til flowkontrolmodulet.

Giver brugeren adgang til at administrere flowscripts, hvis du aktiverer tilladelsen Vis eller Rediger for modulet Distributionsstrategi.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktivér brugeradgang til flowkontrolmodulet.

 • FRA: Deaktiver brugeradgang til flowkontrolmodulet.

Administrer mediefiler

Gør det muligt at overføre og opdatere medieressourcer, f.eks. filer med lyd, der er på hold, til brug i distributionsstrategier. Systemet understøtter ressourcefiler med .wav, .ulaw, .au, .php og .xml udvidelser sammen med andre formater, afhængigt af lejersystemets konfiguration.

Giver brugeren adgang til at administrere mediefiler, hvis du aktiverer tilladelsen Vis eller Rediger for modulet Distributionsstrategi.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for brugere at uploade og opdatere medieressourcer for brugere i distributionsstrategier.

 • FR: Deaktiver brugere til at uploade og opdatere medieressourcer for brugere i distributionsstrategier.

Adgangspunkter

Angiv de indgangspunkter, som brugeren har adgang til.

Angiv en af følgende værdier:

 • ALLE: Giv brugeren adgang til alle indgangspunkter.

 • Flere værdier adskilt af | Symbol

Få adgang til køer

Angiv de køer, som brugeren har adgang til.

Angiv en af følgende værdier:

 • ALLE: Giv brugeren adgang til alle køer.

 • Flere værdier adskilt af | Symbol

Adgang til websteder

Angiv de websteder, som brugeren kan få adgang til.

Angiv en af følgende værdier:

 • ALLE: Giv brugeradgang til alle websteder.

 • Flere værdier adskilt af | Symbol

Få adgang til teams

Angiv de teams, som brugeren kan få adgang til.

Angiv en af følgende værdier:

 • ALLE: Giv brugeradgang til alle teams.

 • Brug formatet teamName:siteName , hvis der er flere teams med samme navn og forskellige websteder.

Arbejdstype

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navnet på arbejdstypen.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Giv en kort beskrivelse af arbejdstypen.

Alfanumerisk streng

Type

Angiv den type hjælpekode, som du kan knytte arbejdstypen til.

Angiv en af følgende værdier:

 • IDLE_CODE: Gør det muligt for agenter at vælge inaktive koder i Agent Desktop for at angive, at de ikke er tilgængelige, eller at kundekontakterne er utilgængelige.

 • WRAP_UP_CODE: Giv agenter mulighed for at vælge afslutningskoder i Agent Desktop for at angive, at de ikke er tilgængelige, eller at kundekontakterne er utilgængelige.

Ekstra kode

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navnet på hjælpekoden.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Giv en kort beskrivelse af koden.

Alfanumerisk streng

Standard

Angiv en hjælpekode som standard for lejeren.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Angiv hjælpekoden som standardkode for inaktivitet eller afslutningskode for lejeren.

 • FRA: Nulstil standardstatus for hjælpekoden.

Arbejdstype

Angiv den arbejdstype, du knytter til denne afslutningskode.

Alfanumerisk streng

Desktop Profil

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til skrivebordsprofilen.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Giv en kort beskrivelse af desktopprofilen.

Alfanumerisk streng

Overordnet websted

(Valgfrit)

Definer et overordnet websted for skrivebordsprofilen. Lad kolonnen være tom for at angive den overordnede type som lejer.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Pop op-vinduer på skærmen

Angiv, om eksterne pop op-skærme skal tillades.


 

Denne kolonne udfases og fjernes snart.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Aktiverer eksterne pop op-skærme.

 • FRA: Deaktiverer eksterne pop op-skærme.

Sidste agentdistribution

Når en agent vælger denne indstilling under afslutningen, distribuerer systemet opkaldene til agenten, næste gang kunden ringer om det samme problem.


 

Denne kolonne udfases og fjernes snart.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Vis indstillingen Sidste agentdistribution på Agent Desktop under afslutningen.

 • FR.: Vis ikke indstillingen Sidste agentdistribution på Agent Desktop under afslutningen.

Afslutningstype

Systemet bruger standardafslutningskoden, når agentens profil angiver Automatisk afslutning. Sådanne agenter angiver ikke afslutningskoder. I stedet skifter de automatisk til tilstanden Tilgængelig efter at have fuldført et indgående opkald og til tilstanden Inaktiv efter at have foretaget et udgående opkald.

Angiv en af følgende værdier:

 • MANUEL: Webex Contact Center aktiverer manuel afslutning for den agent, der er knyttet til denne skrivebordsprofil.

 • AUTO: Webex Contact Center aktiverer Automatisk afslutning for den agent, der er knyttet til denne skrivebordsprofil.

Automatisk afslutningstidAngiver varigheden i sekunder, som en agent bruger i tilstanden Afslut efter håndtering af opkaldet.

En heltalsværdi

Agent tilgængelig efter udgående opkald

Angiver, om agenten skal gå i tilstanden Tilgængelig efter at have fuldført og afsluttet et udgående opkald.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Agenten skifter til tilstanden Tilgængelig efter at have fuldført og afsluttet et udgående opkald.

 • FRIK: Agenten skifter til tilstanden Inaktiv efter at have fuldført og afsluttet et udgående opkald.

Tillad automatisk afslutningsudvidelse

Angiver, om agenter kan annullere Automatisk afslutning og skifte til Manuel afslutning.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Agenter kan annullere automatisk afslutningstid og forlænge afslutningstiden.

 • FR: Agenter får ikke indstillingerne for Annuller automatisk afslutning.

Indstillinger for afslutning

Administrer de afslutningskoder, som agenter kan få adgang til.

Angiv en af følgende værdier:

 • ALLE: Alle afslutningskoder er tilgængelige.

 • SPECIFIK: Kun specifikke afslutningskoder er tilgængelige.

Afslutningskoder

Hvis du angiver SPECIFIC i kolonnen Afslutningsindstillinger , skal du angive afslutningskoderne, som agenten skal vælge i Agent Desktop.

(Valgfrit) Systemet bruger standardkoden, når du aktiverer Automatisk afslutning i skrivebordsprofilen. Disse agenter angiver ikke afslutningskoder.

Flere værdier adskilt af | Symbol.

Inaktive indstillinger

Administrer de inaktive koder, som agenter kan få adgang til.

Flere værdier adskilt af | Symbol.

Inaktive koder

(Valgfrit) Hvis du angiver SPECIFIC i kolonnen Idle Settings , skal du angive de Idle Codes, der er tilgængelige for agenten i Agent Desktop.

Flere værdier adskilt af | Symbol.

Indstillinger for omstilling

Administrer de overførselsdestinationer, der er tilgængelige for agenter.

Flere værdier adskilt af | Symbol.

Overfør mål

(Valgfrit) Denne parameter gælder kun, hvis du angiver SPECIFIK i kolonnen Indstillinger for omstilling . Angiv overførselsdestinationerne for agenten i Agent Desktop.

Listen over navne på indgangspunkter eller kønavne.

Mulighed for Buddy Team

Giver indstillingen for teams, der er tilgængelige for agenten i Agent Desktop.

Angiv en af følgende værdier:

 • ALLE: Gør alle teams i Agent Desktop tilgængelige for rådgivning, konference og omstilling af opkald.

 • SPECIFIK: Gør specifikke teams tilgængelige for konsultations-, konference- og omstillingsopkald.

 • INGEN: Angiv ikke nogen tilgængelige teams.

Buddy-teams

Hvis du angiver indstillingen SPECIFIK for Buddyteam, skal du angive listen over teams, som agenterne kan bruge som samtale- og overførselsdestinationer.

Angiv en af følgende værdier:

 • Listen over teamnavne

 • Flere værdier adskilt af | Symbol

Kontakt til kø

Denne indstilling giver agenten mulighed for at vælge en kø som mål for konsultation.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Denne funktion er tilgængelig for agenten.

 • FRA: Denne funktion er ikke tilgængelig for agenten.

Udgående opkald aktiveretDenne indstilling giver agenten mulighed for at foretage udgående opkald.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for agenten at starte udgående opkald.

 • FRA: Deaktiver agenten til at starte udgående opkald.

Udgående EP

(Valgfrit) Hvis du indstiller Udgående opkald aktiveret til TIL, skal du angive det udgående indgangspunkt, som agenten kan bruge til at starte udgående opkald.

Alfanumerisk streng

Adressebog

(Valgfrit) Angiv det adressekartotek, der indeholder hurtigopkaldsnumrene. Agenten kan bruge disse hurtigopkaldsnumre til at starte udgående opkald og konsulentopkald.

Hvis du indstiller Udgående opkald aktiveret til FRA og angiver et adressekartotek, kan agenten bruge et navn fra adressekartoteket til konsulentopkald og -overførsler, men kan ikke foretage udgående opkald.

Angiv en af disse værdier:

 • Adressebogens navn som en alfanumerisk streng

 • INGEN: Angiv denne indstilling, hvis agenten ikke skal have adgang til adressekartoteket.

Opkaldsplan aktiveret

Giver agenten mulighed for at foretage udgående ad hoc-opkald.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for agenten at foretage ad hoc-udgående opkald.

 • FR: Deaktiver agenten til at foretage udgående ad hoc-opkald.

Opkaldsplan

(Valgfrit) Denne indstilling gælder, når kolonnen Opkaldsplan aktiveret er indstillet til TIL. Opkaldsplanen styrer de numre, som agenter kan ringe til. Dette sikrer, at kun forretningsrelevante numre kan kontaktes.

Flere værdier adskilt af | Symbol.

Udgående ANI(Valgfrit) Denne indstilling gælder kun, hvis du har angivet Outdial Enabled (Udgående opkald aktiveret) til TIL. Angiv det udgående ANI, som agenten skal have adgang til, når de foretager udgående opkald.

Alfanumerisk streng

DN-valideringsindstilling

Denne parameter hjælper med at administrere de valideringer, der udføres, når agenter logger på skrivebordet.

Angiv en af følgende værdier:

 • UBEGRÆNSET: Giver agenter mulighed for at bruge ethvert DN til at logge på Agent Desktop.

 • PROVISIONERET VÆRDI: Giver agenter mulighed for kun at bruge et forhåndsprovisioneret DN, når de logger på skrivebordet.

 • VALIDERINGSKRITERIER: Reguler login-DN'et til det format, der er angivet i kolonnen Valideringskriterier .

Valideringskriterier

(Valgfrit) Denne parameter gælder kun, hvis DN-valideringsindstilling er indstillet til VALIDATION_CRITERIA. Angiv de opkaldsplaner, der skal bruges som valideringskriterier, når en agent skal angive et DN, mens vedkommende logger på Agent Desktop.

Angiv en af følgende værdier:

 • ALLE: Sørg for, at DN stemmer overens med alle definerede opkaldsplaner

 • Flere opkaldsplannavne adskilt af | Symbol

Agentstatistik

Giver agenter mulighed for at se deres effektivitetsstatistikker på agentskrivebordet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Agenter kan få vist deres præstationsstatistikker i Agent Desktop.

 • FR: Agenter kan ikke få vist deres præstationsstatistikker på agentskrivebordet.

Mulighed for køstatistik

Denne parameter bruges til at definere de køer, der tages i betragtning ved generering af rapporter om agentpræstationsstatistik.

Angiv en af følgende værdier:

 • ALLE: Viser statistik for alle køer.

 • SPECIFIK: Viser statistik for specifikke køer.

 • INGEN: Viser ikke køstatistikker.

Valgte køer(Valgfrit) Denne kolonne gælder kun, hvis værdien for indstillingen Køstatistik er SPECIFIK. Angiv en "|" adskilt liste over køer, som der vises statistikker for agentpræstation for.

Flere værdier, der adskilles af | Symbol

Logget på-teamstatistik

Giver agenter mulighed for at se statistik for teamet.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Gør det muligt for en agent at få vist teamets statistikker.

 • FR: Deaktiver en agent for at få vist teamets statistikker.

Indstillingen Teamstatistik

Denne parameter bruges til at styre de teams, der tages i betragtning, mens der genereres rapporter over agentpræstationsstatistik.

Angiv en af følgende værdier:

 • ALLE: Viser statistik for alle teams.

 • SPECIFIK: Viser statistik for bestemte teams.

 • INGEN: Viser ikke statistikker over teampræstationer.

Udvalgte teams(Valgfrit) Denne kolonne gælder kun, hvis værdien for indstillingen Teamstatistik er SPECIFIK. Angiv en "|" adskilt liste over køer, som der vises statistikker for agentpræstation for.

Flere værdier, der adskilles af | Symbol

Beskeder om agenttærskel aktiveret

Angiver, om agenten og supervisoren skal modtage beskeder, når agenten overtræder angivne tærskelregler.


 

Denne kolonne udfases og fjernes snart.

Angiv en af følgende værdier:

 • TIL: Agenten og supervisoren modtager beskeder, når agenten overtræder angivne tærskelregler.

 • FR: Agenten og supervisoren modtager ikke beskeder, når agenten overtræder angivne tærskelregler.

Beskeder om agenttærskel

(Valgfrit) Angiver de tærskelpåmindelser, som agenter modtager beskeder om.

Flere værdier adskilt af | Symbol

Adressebog

CSV-kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til adressekartoteket.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Giv en kort beskrivelse af adressekartoteket.

Alfanumerisk streng

Overordnet websted

(Valgfrit)

Definer et overordnet websted for adressekartoteket. Lad kolonnen være tom for at angive den overordnede type som lejer.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Navn på post

Angiv et agentvenligt navn til en post i adressekartoteket.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Telefonnummer

Angiv telefonnummeret til posten i adressekartoteket.

En heltalsværdi

Slet

(Valgfrit)

Slet posten i adressekartoteket.

Ja: Slet posten i adressekartoteket.


 

Rækker, der definerer adressekartoteket, og rækker, der definerer attributterne for adresseindtastning i adressekartoteket, har et overordnet-underordnet forhold. I CSV-filen findes adressekartoteket som den overordnede række, og der findes individuelle adresseposter i efterfølgende underordnede rækker.

Adresseposter, der ikke nævnes som en del af en opdatering af adressekartoteket, påvirkes ikke af opdateringen og anvendes fortsat i adressekartoteket.

Eksempel på adressekartotek

Dette er et eksempel på en CSV-fil til poster i adressekartoteket.

Navn

Beskrivelse

Overordnet websted

Navn på post

Telefonnummer

Adresse m 1

Adresse 1 Desc

Adresse m 1

Hjem

6000009090

Adresse m 2

Adresse 2 Desc

websted1

Adresse m 2

Arbejde

8000009090

Adresse m 2

arbejde2

9090909090

Adresse m 3

Adresse 3 Desc

Adresse m 3

Office Mobile 0

8909000090

Adresse m 3

Office Mobile 1

7090900090

Adresse m 3

Office Mobile 2

7090900090

Adresse m 3

Office Mobile 3

7090900091

Udgående ANI

CSV-kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til den udgående ANI.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Angiv en kort beskrivelse af den udgående ANI.

Alfanumerisk streng

Navn på post

Angiv et agentvenligt navn til en udgående ANI-post.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Indgangsnummer

Angiv et opkaldsnummer for posten Outdial ANI (ANI).


 

Systemet giver dig mulighed for kun at bruge de numre, der er knyttet til indgangspunkter, f.eks. udgående ANI-poster.

En heltalsværdi

Slet

(Valgfrit) Slet posten for udgående ANI.

Ja: Slet posten for udgående ANI.


 

Rækker, der definerer attributterne for udgående ANI og rækker, der definerer attributterne for indtastning af udgående ANI i udgående ANI har en overordnet-underordnet relation. I CSV-filen findes det udgående ANI som den overordnede række, og der findes individuelle udgående ANI i efterfølgende underordnede rækker.

Udgående ANI-poster, der ikke nævnes som en del af en opdatering af udgående ANI, påvirkes ikke af opdateringen og gælder fortsat for udgående ANI.

Eksempel på udgående ANI

Dette er et eksempel på en CSV-fil med udgående ANI.

Navn

Beskrivelse

Navn på post

Indgangsnummer

Udgående ANI 1

Beskrivelse af Outdial ANI 1

Udgående ANI 1

Indgang 1

9090909090

Udgående ANI 2

Beskrivelse af ANI 2 for udgående opkald

Udgående ANI 2

Arbejde

8000009090

Udgående ANI 2

arbejde2

9090909090

Udgående ANI 3

Beskrivelse af Outdial ANI 3

Udgående ANI 3

Indgang 1

8909000090

Udgående ANI 3

Indgang 2

7090900090

Udgående ANI 3

Indgang 3

7090900090

Udgående ANI 3

Indgang 4

7090900091

Færdighedsdefinition

CSV-kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til færdigheden.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Giv en kort beskrivelse af færdigheden.

Alfanumerisk streng

Serv.niv.tærskel

Angiv varigheden i sekunder, hvor et kundeopkald kan være i køen til dette fag, før det markeres som uden for serviceniveauet. Hvis du udfylder en kundeserviceanmodning inden for dette tidsinterval, betragter systemet den som værende inden for serviceniveauet.


 

Hvis du indstiller værdien til nul, gælder tjenestetærskler ikke.

En heltalsværdi

Type

Angiv en færdighedstype. Færdighedstypen bestemmer, hvordan Webex Contact Center tildeler færdigheder til agenter, og hvordan agenter knyttes til kundekontakter for færdighedsbaseret routing.


 

Du kan ikke opdatere færdighedstypen, når du har defineret den.

Angiv en af følgende værdier:

 • TEKST: Angiv en fritekstfærdighed. For tekstfærdigheder kræves et nøjagtigt match for at forbinde en kontakt til en agent.

 • FÆRDIGHED: Vælg agenter med minimumskrav til kvalifikationer for en kontakt.

 • BOOLEAN: Angiv enten sandt eller falsk. Webex Contact Center matcher den booleske værdi af færdigheder til at forbinde en kontakt til en agent.

 • ENUM: Angiv et navngivet sæt foruddefinerede værdier for agentfærdigheder.

Listeværdier for Enum

Hvis færdighedstypen er Enum, skal du angive de værdier, der kan knyttes til denne færdighed.

Definer hver værdi som en alfanumerisk streng.

Flere værdier adskilles af | Symbol.


 

Du kan maksimalt angive 80 tegn, herunder mellemrum pr. optællingsværdi.

Færdighedsprofil

CSV-kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv et navn til færdighedsprofilen.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfrit) Giv en kort beskrivelse af færdighedsprofilen.

Alfanumerisk streng

Fagnavn

Angiv færdighedsnavnet. Webex Contact Center tildeler færdigheden til færdighedsprofilen. Sørg for, at færdighedsdefinitionen findes, før du tildeler den til en fagprofil.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

Færdighedsværdier

Definer en forretningsmæssig værdi for færdigheden i færdighedsprofilen. Tildel fagværdier i henhold til fagtypen.

Angiv en værdi i henhold til fagtypen:

 • TEKST: En alfanumerisk streng på op til 80 tegn

 • FÆRDIGHED: Et heltal 0–10

 • BOOLEAN: Sandt eller falsk

 • ENUM: Angiv alle eller en delmængde af Enum-værdier, der er defineret for denne færdighed. Webex Contact Center aktiverer Enum-værdierne for færdighedsprofilen.

  Flere værdier adskilt af | Symbol

Slet

Slet færdigheden fra fagprofilen.

Ja: Slet færdigheden fra fagprofilen.


 

Rækker, der definerer færdighedsprofilen, og rækker, der definerer færdighedsattributterne i færdighedsprofilen, har en overordnet-underordnet relation. I CSV-filen findes fagprofilen som den overordnede række, og der findes individuelle færdigheder i efterfølgende underordnede rækker.

Færdigheder, der ikke nævnes som en del af en opdatering af en fagprofil, påvirkes ikke af opdateringen og anvendes fortsat på fagprofilen.

Eksempel på fagprofil

Dette er en CSV-eksempelfil til færdighedsprofilposter.

Navn

Beskrivelse

Fagnavn

Færdighedsværdier

Slet

Fagprofil1

Beskrivelse

Fagprofil1

Kinesisk

SANDT

Ja

Fagprofil1

Dansk

SANDT

Fagprofil1

Tjenester

Produkt1|Produkt2

Fagprofil2

Beskrivelse

Fagprofil2

Japansk

SANDT

Fagprofil2

Tjenester

Produkt1|Produkt2

Tilknytninger af indgangspunkter

CSV-kolonnenavnBeskrivelse

Mulige værdier

Nummer, der er ringet op til

Angiv det opkaldsnummer, du vil knytte til et indgangspunkt.

En heltalsværdi

indgangspunkt

Angiv et indgangspunktnavn for tilknytningen.

Alfanumerisk streng

Start navnet med et bogstav. Du kan bruge hvide mellemrum.


 

Du kan maksimalt indtaste 80 tegn.

OmrådeRegion for DN-tilknytningen.

Null


 
Værdien skal stå tom, for at EP-DN-tilknytninger kan knyttes til standard.

Lydfil

Massehandlinger bruger zip-filformatet til at overføre lydfiler. Hvis du vil uploade filer i . WAV-format, skal du gøre et af følgende:

 • Gem alle lydfiler i en mappe, og zip dem.

 • Hvis lydfilerne er gemt i en mappestruktur, skal du zippe mappestrukturen. Massehandlinger har rekursiv adgang til hver mappe og importerer. WAV-filer.

Hvis Massehandlinger finder et eksisterende lydfilnavn, erstatter den nye fil den gamle fil. Den maksimale understøttede størrelse for en ZIP-fil er 50 MB. Hvis du har lydarkiver, der overstiger 50 MB, skal du indsende flere anmodninger inden for hver 50 MB.

Globale variabler

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navn på den globale variabel.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Beskrivelse

Giv en kort beskrivelse af den globale variabel.

Alfanumerisk streng

Redigerbar agent

Denne indstilling bestemmer, om den globale variabel forbliver redigerbar eller ikke-redigerbar.


 

Hvis det gøres redigerbart, modtager flowet de opdateringer, der er foretaget af variablen fra skrivebordet.

Vælg mellem en af følgende værdier:

 • TIL: Angiv TIL for at gøre variablen redigerbar for agenten.

 • FRA: Angiv FRA for at bevare variablen som ikke-redigerbar eller agenten.

Kan ses af agent

Dette gør det muligt at vise variablen på skrivebordet med værdien registreret som en del af flowet.

Vælg mellem en af følgende værdier:

 • TIL: Angiv TIL for at gøre variablen synlig på skrivebordet.

 • FRA: Angiv FRA for at bevare variablen skjult på skrivebordet.

Type af variabel

Angiv en af de variabeltyper, der er angivet i følgende kolonne.


 

Du kan ikke redigere variabeltypen, når variablen er oprettet.

Vælg mellem en af følgende typer:

 • BOOLESK

 • STRENG

 • HELTAL

 • DECIMAL

 • DATO

Standardværdi

Angiv de mulige værdier for den tilsvarende variabeltype.

Angiv en af følgende værdier:

 • Boolesk: Vælg Sandt eller Falsk

 • Streng: Angiv en strengværdi, der kan være på 256 tegn for hver variabel. Strengen understøtter alfanumeriske tegn, specialtegn og mellemrum

 • Heltal: Angiv en heltalsværdi

 • Decimal: Angiv en decimalværdi

 • Dato/klokkeslæt: Angiv en dato i lejertidszonen i følgende supporterformater:

ÅÅÅÅ-MM-DD

ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm

Præsentationspligtige

Aktivér denne indstilling for at få vist variablen i analysatoren til rapportering.

Vælg mellem en af følgende værdier:

 • TIL: Angiv TIL for at gøre variablen rapporterbar i Analzer.

 • FRA: Angiv FRA for at bevare variablen som ikke-rapporterbar i analysatoren.

Etiket på skrivebord

Denne lable vises på skrivebordet på plads for variabelnavnet. Sørg for, at det er nyttigt for agenterne.

Alfanumerisk streng.


 

Du kan kun indtaste op til 50 tegn for Desktop Label.

Multimedieprofiler

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navn til multimedieprofilen.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Beskrivelse

Giv en kort beskrivelse af den globale variabel.

Alfanumerisk streng

Type

Denne indstilling angiver typen af multimedieprofil.

Vælg mellem en af følgende værdier:

 • BLANDET

 • BLENDED_REALTIME

 • EKSKLUSIVE

Stemme

Antal talekanaler, du vil konfigurere.

Kun heltalsværdier:

0 eller 1

Chat

Antal chatkanaler, du vil konfigurere.

Heltalsværdier kun fra 0 til 5

E-mail

Antal e-mail-kanaler, du vil konfigurere.

Heltalsværdier kun fra 0 til 5

Social

Antal sociale kanaler, du vil konfigurere.

Heltalsværdier kun fra 0 til 5

Skrivebordslayout

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navn til skrivebordslayoutet.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Beskrivelser

Giv en kort beskrivelse af den globale variabel.

Alfanumerisk streng

Teamnavne

Angiv det teamnavn, du vil tildele til dette layout.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

JSON-fil

Angiv navnet på filen Standard Desktop Layout.json.

Navnet på JSON-filen.

Zippet JSON-fil

Giv navnet på JSON Layout.zip fil.

Navnet på den zippede JSON-fil.

Opkaldsplaner

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navn til opkaldsplanen.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med en understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Almindelige udtryk

Det regulære udtryk omfatter den gyldige syntaks for opkaldsnumre (DN), som agenten angiver i skrivebordsmiljøet. Hver opkaldsplan kræver et regulært udtryk.

Du kan finde eksempler på standardopkaldsplanernes regulære udtryk i følgende afsnit. Brug eksemplerne i disse afsnit til at formulere regulære udtryk for de opkaldsplaner, du opretter.

Regulært udtryk for den amerikanske standardopkaldsplan

Regulært udtryk for standardopkaldsplanen i ethvert format

Præfiks

Et præfiks, som systemet automatisk føjer til det telefonnummer, som agenten indtaster. Indtast f.eks. cifferet 1 for langdistanceopkald inden for USA.

Systemet tilføjer kun et præfiks, hvis agenten ikke tilføjer det, når der angives et DN i skrivebordsmiljøet.

En heltalsværdi.

Strippet Chars

De tegn, som systemet fjerner fra det DN, som en agent indtaster i skrivebordsmiljøet.

Systemet fjerner automatisk disse tegn fra det nummer, som en agent indtaster: venstre og højre parentes, mellemrum og bindestreg.

Specialtegn eller mellemrum.

Opkaldsoptagelsesplaner

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navnet på tidsplanen for optagelse af opkaldet.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Kønavn

Angiv navn til køen.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Startdato

Angiv startdatoen.

Angiv følgende værdi:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Slutdato

Angiv slutdato for optagelsen

Angiv følgende værdi:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Ugedage

Angiv de dage, hvor du vil aktivere optagelserne

Angiv en af følgende værdier:

SUN

MAN

TUE

ONS

TOR

FRE

LØR


 
For mere end én værdi skrives adskilt af et rørsymbol: SUN | MON | TUE

Starttid

Angiv det tidspunkt, hvor du ikke vil starte optagelsen.

Angiv følgende værdi:

HHMM

Sluttid

Angiv det tidspunkt, hvor du ikke vil afslutte optagelsen.

Angiv følgende værdi:

HHMM

Aktiv

Angiv status for tidsplanen for optagelse af opkaldet.

Angiv en af følgende værdier:

AKTIVE

INAKTIVE

Aktivér pause, genoptag

Angiv den indstilling, der gør det muligt at afbryde optagelsen midlertidigt eller genoptage den.

Vælg mellem en af følgende værdier:

 • JA

 • NEJ

Varighed af pause

Angiv varigheden i sekunder, som du vil sætte optagelsen på pause i.

En heltalsværdi

Procent

Angiv procentdelen af det samlede antal aktuelle opkald, du vil optage for giverkøen.

En heltalsværdi

Filtrer efter steder

Angiv de stednavne, du vil medtage i din optagelsesplan.

ALL eller Webstedsnavn

Filtrer efter teams

Angiv de holdnavne, som du vil medtage i din optagelsesplan.

ALL eller Teamnavn

Filtrer efter agenter

Angiv de agentnavne, du ønsker at inkludere i din optagelsesplan.

ALL eller agentnavn

Stop optagelse for overført

Vælg mellem en af følgende værdier:

 • JA

 • NEJ

Grænseværdiregler

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navn på tærskelreglen.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Beskrivelse

Giv en kort beskrivelse af den globale variabel.

Alfanumerisk streng

Operand

Vælg en værdi fra en af følgende indstillinger:

 • GREATER_THAN

 • GREATER_THAN_EQUAL_TO

 • LESS_THAN

 • LESS_THAN_EQUAL_TO

 • EQUAL_TO

Enhedstype

Angiv den enhedstype, som reglen gælder for.

Vælg en værdi fra en af følgende indstillinger:

 • ENTRY_POINT

 • WEBSTED

 • TEAM

Enhedsnavn

Angiv navnet på den enhedstype, du har angivet i ovenstående indstilling.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Metrisk type

Dette angiver tærskeltypen.

Vælg en værdi fra en af følgende indstillinger:

 • AGENT_THRESHOLD

 • CALL_THRESHOLD

Måletal for grænseværdier

Angiv den metric-værdi, metrikker, der gælder for den angivne enhedstype.

Vælg en værdi fra en af følgende indstillinger:

 • ANTAL

 • VARIGHED

 • PROCENTDEL

Udløsningsinterval

Angiv intervallet i sekunder, hvor systemet kun genererer én besked til kontrol af tærskelregler.

En heltalsværdi

Udløserværdi

Angiv den værdi, der udløser en tærskelbesked. Værditypen (varighed, antal eller procent) er baseret på den valgte metrik.

En heltalsværdi


 
Udløsningsværdien skal være større end 0.

Beskedmodtagere

Angiv e-mail-adressen, hvis du ønsker, at en person skal modtage en e-mail-advarsel i HTML-format.

Gyldigt e-mail-id.

Modtagere af tekstbeskeder

Angiv mailadressen, hvis du ønsker, at en person skal modtage en mailbesked i tekstformat, når tærsklen udløses.

Gyldigt e-mail-id.

Arbejdstid

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navn for arbejdstimerne.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Beskrivelse

Giv en kort beskrivelse af arbejdstiden.

Alfanumerisk streng

Tidszone

Angiv tidszonen for arbejdstimen.

Skriv tidszonen i det format, der bruges i Kontaktcenter

Ferieliste

Angiv den ferieliste, du vil tildele arbejdstiden.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Tilsidesætter

Angiv navnet på den tilsidesættelse, du vil tildele arbejdstiden.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Skiftnavn

Angiv navnet på den tilsidesættelse, du vil tildele arbejdstiden.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Ugedage

Angiv ugens arbejdsdage.

Angiv en af følgende værdier:

SUN

MAN

TUE

ONS

TOR

FRE

LØR


 
For mere end én værdi skriv adskilt af rørsymbol: SUN | MON | TUE

Starttid

Angiv et starttidspunkt for skiftet for denne arbejdstime.

Angiv følgende værdi:

TT:MM

Sluttid

Angiv et sluttidspunkt for skiftet for denne arbejdstime.

Angiv følgende værdi:

TT:MM

Ferielister

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navn til ferielisten.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Beskrivelse

Giv en kort beskrivelse af ferielisten.

Alfanumerisk streng

Ferienavn

Angiv et navn på den helligdag, der skal bruges på denne ferieliste.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Startdato

Angiv en startdato for ferien.

Angiv følgende værdi:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Slutdato

Angiv en slutdato for ferien.

Angiv følgende værdi:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Tilsidesætter

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige værdier

Navn

Angiv navnet på tilsidesættelsen.

Navnet understøtter kun en alfanumerisk streng med en understregning uden mellemrum.


 

Du kan skrive op til 80 tegn. Kun 50 tegn er synlige på skærmen. Fuldt navn (hvis der er mere end 50 tegn) er synligt som et værktøjstip, når du har bevæget markøren over navnet.

Beskrivelse

Angiv en kort beskrivelse af tilsidesættelsen.

Alfanumerisk streng

Tidszone

Angiv tidszonen for denne tilsidesættelse.

Skriv tidszonen i det format, der bruges i Kontaktcenter

Tilsidesæt navn

Angiv et navn på den tilsidesættelse, der skal bruges på denne liste over tilsidesættelser.

Alfanumerisk streng

Startdato

Angiv en startdato for tilsidesættelsen.

Angiv følgende værdi:

ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM

Slutdato

Angiv en slutdato for tilsidesættelsen.

Angiv følgende værdi:

ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM

Aktiveret

Angiv den indstilling, der gør det muligt for dig at administrere status for denne tilsidesættelse.

Vælg mellem en af følgende værdier:

 • SANDT

 • FALSK