Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du kan definere filen med kommadelte verdier (CSV) mens du bruker funksjonen Masseoperasjoner i Webex kontaktsenter.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Den første raden i CSV filen er overskriften.

 • Et komma skiller feltverdiene i den CSV filen.

 • Du kan ha maksimalt 5000 rader i CSV filen. Webex Contact Center avviser CSV filer som inneholder mer enn 5000 rader.

 • Maksimal størrelsesgrense for en CSV fil er 10 MB.

 • Alle verdier er obligatoriske, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Med funksjonen Masseoperasjoner kan du opprette, endre eller slette felt for følgende enheter:

 1. Inngangspunkt

 2. Inngangspunkt for utgående

 3. Utgående kø

 4. Sted

 5. Gruppe

 6. Bruker

 7. Brukerprofil

 8. Arbeidstype

 9. Hjelpekode

 10. Skrivebordsprofil

 11. Adressebok

 12. Utgangsanrop ANI

 13. Definisjon av kompetanse

 14. Kompetanseprofil

 15. Tilordninger til inngangspunkt

 16. Lydfil

 17. Globale variabler

 18. Multimedia Profiler

 19. Skrivebordsoppsett

 20. Oppringingsplaner

 21. Tidsplaner for samtaleopptak

 22. Terskelregler

 23. Overstyrer

 24. Ferie Lister

 25. Arbeidstid

Inngangspunkt

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for inngangspunktet.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av inngangspunktet.

Alfanumerisk streng

Tjenestenivå-terskel

Angi den maksimale varigheten, i sekunder, som en kundeforespørsel kan være i en kø før systemet flagger den som utenfor tjenestenivået. Hvis agenten fullfører en kundeserviceforespørsel innen dette tidsintervallet, anser systemet den som innenfor tjenestenivået.

En heltallsverdi

TidssoneAngi tidssonen som rutestrategiene bruker for dette inngangspunktet.

En tidssone som angitt i artikkelen Liste over tidssoner for Webex kontaktsenter.

Kanaltype

Angi kanaltype for inngangspunktet.


 

Kanaltypen SOCIAL CHANNEL gjelder bare for organisasjoner som bruker Webex Connect-tjenesten.

Angi én av følgende verdier:

 • CHAT

 • EMAIL

 • SOSIAL KANAL

 • TELEFONI

Type sosial kanal

Angi sosial kanaltype for inngangspunktet.


 

Denne kolonnen gjelder bare hvis du setter kanaltypen til SOSIAL KANAL.

Angi én av følgende verdier:

 • FACEBOOK MESSENGER

 • SMS

 • WHATSAPP

Navn på innholdselement

Angi navnet på innholdselementet.


 

Denne parameteren gjelder bare hvis kanaltypen er enten CHAT eller EMAIL og du har integrert Webex kontaktsenter med imiconnect.

Alfanumerisk streng

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Oppgi et navn for køen.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av køen.

Alfanumerisk streng

Kanaltype

Angi kanaltype for køen.

Angi én av følgende verdier:

 • TELEFONI

 • EMAIL

 • CHAT

Maks tid i køAngi maksimal varighet, i sekunder, som en kontakt kan vente på en agent i køen. Etter denne varigheten fjerner Webex Contact Center kontakten fra køen.

En heltallsverdi

Tjenestenivå-terskel

Angi varigheten, i sekunder, som en kundeforespørsel kan være i en kø før systemet flagger den som utenfor tjenestenivået. Hvis agenten fullfører en kundeserviceforespørsel innen dette tidsintervallet, anser systemet den som innenfor tjenestenivået.

En heltallsverdi

Tidssone

Angi en tidssone for når denne støttekøen skal fungere.

En tidssone som angitt i artikkelen Liste over tidssoner for Webex kontaktsenter.

Tillat overvåkingAktiver eller deaktiver samtaleovervåkingsfunksjonen for køer.

 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonikanaltypen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver samtaleovervåking for køen.

 • AV: Deaktiver samtaleovervåking for køen.

Tillat opptak

Aktiver eller deaktiver samtaleopptak for køen.


 

Hvis du aktiverer samtaleopptak på leiernivå, gjelder ikke oppdateringer for denne innstillingen. Denne innstillingen gjelder bare for telefonikanaltypen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver samtaleopptak for køen.

 • AV: Deaktiver samtaleopptak for køen.

Ta opp alle samtaler

Aktiver denne funksjonen for å ta opp alle anrop som kobles til køen.


 

Hvis du aktiverer innstillingen Ta opp alle anrop på leiernivå, gjelder ikke oppdateringer av denne innstillingen. Denne innstillingen gjelder bare for telefonikanaltypen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Ta opp alle anrop i kø.

 • AV: Ikke ta opp samtaler i kø.

Pause eller Gjenoppta aktivert

Tillat agenter å pause eller gjenoppta samtaleopptak for en kø. Agenter kan for eksempel sette samtaleopptak på pause mens de diskuterer sensitiv informasjon fra kunden, for eksempel kredittkortdetaljer.


 

Du kan aktivere Privacy Shield-funksjonen i Control Hub. Hvis du vil ha informasjon om Privacy Shield-funksjonen, kan du se artikkelen Sikkerhetsinnstillinger for Webex kontaktsenter .

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for kanaltypen Telefoni.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for agenter å pause og gjenoppta et samtaleopptak for en kø.

 • AV: Deaktiver agenter til å pause og gjenoppta et samtaleopptak for en kø.

Varighet for innspilling pause

Denne innstillingen angir varigheten i sekunder, hvoretter et midlertidig stanset opptak gjenopptas automatisk.

Denne innstillingen gjelder bare hvis du aktiverer Privacy Shield-funksjonen i Control Hub.


 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonikanaltypen.

En heltallsverdi

Standard musikk i kø

Angi navnet på lydfilen (.wav) som skal spilles av når anrop ankommer eller venter i køen. Denne filen er standard lydfil.


 

Kontroller at du laster opp lydfilen til Webex Contact Center.

Alfanumerisk streng

Rutingtype

Angi en rutingstype.


 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonikanaltypen.

Systemet angir rutingstypen når du oppretter en kø. Du kan ikke oppdatere rutingstypen senere.

Angi én av følgende verdier:

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex Contact Center ruter anrop til agenten som er tilgjengelig lengst, på tvers av alle teamene som er tilordnet køen.

 • SKILLS_BASED: Webex kontaktsenter ruter anrop til agenter basert på ferdighetskrav som du konfigurerer i flyten som er knyttet til køen.

  Den SKILLS_BASED rutingstypen er bare tilgjengelig hvis du klargjør køen med kanaltypen Telefoni.

  Når du angir SKILLS_BASED som rutingtype, må du også angi ytterligere to alternativer for å rute et anrop når mer enn én agent med det nødvendige ferdighetssettet er tilgjengelig.

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex Contact Center ruter anrop til agenten som er tilgjengelig lengst, på tvers av alle teamene som er tilordnet køen.

 • BEST_AVAILABLE_AGENT: Webex Contact Center ruter anrop til agenten med høyest kompetanse på tvers av alle ferdigheter for kontakten. Denne innstillingen gjelder hvis minst én av kompetansene i kompetansekravlisten er av typen Kompetanse.

Ferdighetsbasert agentvalg

Angi en verdi for å rute anrop til agenter basert på kompetansekrav.

Denne innstillingen gjelder bare hvis rutingstypen er Skills_Based.

Angi én av følgende verdier:

 • LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex Contact Center ruter anrop til agenten som er tilgjengelig lengst, på tvers av alle teamene som er tilordnet køen.

 • BEST_AVAILABLE_AGENT: Webex Contact Center ruter anropet til agenten med høyest kompetanse på tvers av alle ferdigheter for kontakten.

Distribusjonsgruppe

Angi et navn på distribusjonsgruppen. Distribusjonsgrupper knytter ett eller flere team til en kø. Legg til flere grupper for å distribuere anrop til flere team etter hvert som tiden har gått i køen.

Alfanumerisk streng

Distribusjonsgruppe Seq

Angi prioritetsrekkefølgen for anropsdistribusjonsgruppen i forhold til alle andre distribusjonsgrupper som er definert for køen. Hvis det for eksempel er tre distribusjonsgrupper for en kø, oppgir du en verdi fra 1–3.

En heltallsverdi

Fallback-tid for gruppe

Angi varigheten i køen i sekunder som kontakten venter på en agent i denne distribusjonsgruppen før den prøver å koble til agenter i neste distribusjonsgruppe.

En heltallsverdi

Gruppeteam

Tilby teamene som er en del av en distribusjonsgruppe.

Hvis det er flere grupper med samme navn for forskjellige steder, bruker du formatet teamnavn: områdenavn til å definere gruppenavnet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksempel på kø.

Eksempel på kø

Rader som definerer en kø, og rader som definerer anropsdistribusjon for køen, har en overordnet underordnet relasjon. I den CSV filen finnes køen i den overordnede raden, og anropsdistribusjonen finnes i etterfølgende underordnede rader. De underordnede radene krever følgende kolonner:

 • Navn

 • Distribusjonsgruppe Seq

 • Fallback-tid for gruppe

 • Gruppeteam

Denne delen gir en skjematisk definisjon av CSV filen med anropsdistribusjonsgruppe. Den første raden inneholder informasjon om alle køkolonner bortsett fra Anropsdistribusjonsdetaljer, mens den andre og tredje raden inneholder kønavnet og detaljer for samtaledistribusjon.

Navn

...

Distribusjonsgruppe

Distribusjonsgruppe Seq

Fallback-tid for gruppe

Gruppeteam

TestQ

Definisjonskolonner for kø

Kolonner som definerer køegenskaper annet enn de som er relatert til distribusjonsgrupper.

TestQ

Definisjonskolonner for kø

Ikke gjenta verdier for disse når du definerer anropsdistribusjonsgrupper.

Gruppe1

1

Team1|Team2

TestQ

Definisjonskolonner for kø

Ikke angi verdier for disse når du definerer anropsdistribusjonsgrupper.

Gruppe2

2

60

Team3|Team4


 

Når du oppdaterer en kø eller redigerer anropsdistribusjonsgrupper i en kø, må du angi alle anropsdistribusjonsgrupper i overordnet/underordnet-format for hele kødefinisjonen. Kødefinisjonen i CSV filen overskriver den eksisterende kødefinisjonen.

Inngangspunkt for utgående

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for inngangspunktet for den eksterne innringingen.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av inngangspunktet for utegående.

Alfanumerisk streng

Tjenestenivå-terskel

Angi den maksimale varigheten, i sekunder, som en kundeforespørsel kan vente i kø før systemet flagger den for brudd på tjenestenivået. Hvis agenten fullfører en kundeserviceforespørsel innen dette tidsintervallet, anser systemet den som innenfor tjenestenivået.

En heltallsverdi

Tidssone

Angi tidssonen som er konfigurert for organisasjonen.

En tidssone som angitt i artikkelen Liste over tidssoner for Webex kontaktsenter.

Kanaltype

Oppgi kanaltypen.

Utgangspunkter gjelder bare for telefonikanaltypen.

TELEFONI

Utgående kø

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for utringingskøen.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av utringingskøen.

Alfanumerisk streng

Maks tid i kø

Angi den maksimale varigheten, i sekunder, som en kontakt kan vente på en agent i en utringingskø. Etter denne varigheten fjerner Webex Contact Center kontakten fra køen.

En heltallsverdi

Tjenestenivå-terskel

Angi varigheten, i sekunder, som en kundeforespørsel kan være i en utgående kø før systemet flagger den for brudd på tjenestenivået. Hvis agenten fullfører en kundeserviceforespørsel innen dette tidsintervallet, anser systemet den som innenfor tjenestenivået.

En heltallsverdi

Tidssone

Angi tidssonen som er konfigurert for organisasjonen.

En tidssone som angitt i artikkelen Liste over tidssoner for Webex kontaktsenter.

Tillat overvåkingAktiver eller deaktiver samtaleovervåkingsfunksjonen for utgående køer.

 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonikanaltypen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver samtaleovervåking for en utgående kø.

 • AV: Deaktiver samtaleovervåking for en utgående kø.

Tillat opptak

Aktiver eller deaktiver samtaleopptak for utestående køer.


 

Hvis du aktiverer samtaleopptak på leiernivå, gjelder ikke oppdateringer for denne innstillingen. Denne innstillingen gjelder bare for telefonikanaltypen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver samtaleopptak for en utgående kø.

 • AV: Deaktiver samtaleopptak for en utgående kø.

Ta opp alle samtaler

Aktiver denne funksjonen for å ta opp alle anrop som kobles til utringingskøen.


 

Hvis du aktiverer innstillingen Ta opp alle anrop på leiernivå, gjelder ikke oppdateringer av denne innstillingen. Denne innstillingen gjelder bare for telefonikanaltypen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver alle samtaleopptak for en utgående kø.

 • AV: Deaktiver alle samtaleopptak for en utgående kø.

Pause eller gjenoppta aktivert

Tillat agenter å pause eller gjenoppta samtaleopptak for en utgående kø. Agenter kan for eksempel sette samtaleopptak på pause mens de diskuterer sensitiv informasjon fra kunden, for eksempel kredittkortdetaljer.


 

Du kan aktivere Privacy Shield-funksjonen i Control Hub. Hvis du vil ha informasjon om Privacy Shield-funksjonen, kan du se artikkelen Sikkerhetsinnstillinger for Webex kontaktsenter .

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for kanaltypen Telefoni.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for agenter å pause og gjenoppta et samtaleopptak for en utgående kø.

 • AV: Deaktiver agenter til å pause og gjenoppta et samtaleopptak for en utgående kø.

Varighet for innspilling pause

Denne innstillingen angir varigheten i sekunder, hvoretter et midlertidig stanset opptak gjenopptas automatisk.

Denne innstillingen gjelder bare hvis du aktiverer Privacy Shield-funksjonen i Control Hub.


 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonikanaltypen.

En heltallsverdi

Standard musikk i kø

Angi navnet på lydfilen (.wav) som skal spilles av når anrop ankommer eller venter i utringingskøen. Denne filen er standard lydfil.


 

Kontroller at du laster opp lydfilen til Webex Contact Center.

Alfanumerisk streng

Utgående kampanje aktivert

Aktiver kampanje- eller netttilbakeringingsfunksjonen for utringingskøen. De øvrige konfigurasjonene gjelder ikke hvis du deaktiverer kampanjefunksjonen for en utgående kø.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver kampanje- eller nettilbakeringingsfunksjonen for utestengingskøen.

 • AV: Deaktiver kampanje- eller nettilbakeringingsfunksjonen for utringingskøen.

Rutingtype

Angi en rutingstype.


 

Denne innstillingen gjelder bare for telefonikanaltypen.

Systemet angir rutingstype når du oppretter en utgående kø. Du kan ikke oppdatere rutingstypen senere.

LONGEST_AVAILABLE_AGENT: Webex Contact Center ruter anrop til agenten som er tilgjengelig lengst, på tvers av alle teamene som er tilordnet til utringingskøen.

Ferdighetsbasert agentvalg

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Distribusjonsgruppe

Angi et navn på distribusjonsgruppen. Distribusjonsgrupper knytter ett eller flere team til en utringingskø. Legg til flere grupper for å distribuere anrop til flere team med tiden i utringingskøen.

Alfanumerisk streng

Distribusjonsgruppe Seq

Angi prioritetsrekkefølgen for anropsdistribusjonsgruppen i forhold til alle andre distribusjonsgrupper som er definert for utringingskøen. Hvis det for eksempel er tre distribusjonsgrupper for en utgående kø, oppgir du en verdi fra 1 til 3.

En heltallsverdi

Fallback-tid for gruppe

Angi tid i utringingskøen, i sekunder, som en kontakt venter på en agent i denne distribusjonsgruppen før han prøver å koble til agenter i neste distribusjonsgruppe.

En heltallsverdi

GruppeteamTilby teamene som er en del av en distribusjonsgruppe.

Hvis det er flere grupper med samme navn for forskjellige steder, bruker du formatet teamnavn: områdenavn til å definere gruppenavnet.

Rader som definerer en utgående kø, og rader som definerer anropsdistribusjon for utringingskøen, har en overordnet/underordnet-relasjon. I den CSV filen er køen til stede som den overordnede raden, og anropsdistribusjonen finnes i etterfølgende underordnede rader. De underordnede radene krever følgende kolonner:

 • Navn

 • Distribusjonsgruppe Seq

 • Fallback-tid for gruppe

 • Gruppeteam

Hvis du vil ha et eksempel på utgående kø, kan du se Eksempel på kø.

Sted

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for området.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Multimedia Profil

Angi en multimedieprofil for området.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Gruppe

Webex Contact Center kan du opprette to typer team:

 • Agentbaserte team: Bruk agentbaserte team til å koble kundeforespørsler til agenter på skrivebordet.

 • Kapasitetsbaserte team: Bruk kapasitetsbaserte team til å koble kundeforespørsler til agenter eller talemeldingsløsninger utenfor Webex kontaktsenter.

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Gjelder agentbaserte team

Gjelder kapasitetsbaserte team

Navn

Oppgi et navn for teamet.

Alfanumerisk streng

Gjeldende

Gjeldende

Sted

Angi et områdenavn for gruppen. Du kan ikke redigere nettstedet senere.

Alfanumerisk streng

Gjeldende

Gjeldende

Type

Oppgi teamtypen.

Agentbaserte team kommuniserer med kunder fra Contact Center Desktop.

Kapasitetsbaserte team ruter kontakter til eksterne talepostbokser, PBX-numre eller kontaktsentre. Dette gjelder bare for telefonikanalen.


 

Du kan ikke endre teamtypen senere.

Angi én av følgende verdier:

 • AGENT: Opprett et agentbasert team.

 • KAPASITET: Opprett et kapasitetsbasert team.

Gjeldende

Gjeldende

Multimedia Profil

(Valgfritt) Angi en multimedieprofil for dette teamet.

Denne profilen overstyrer multimedieprofilen du tilordner området til denne gruppen.

Alfanumerisk streng

Gjeldende

Ikke aktuelt.

La denne kolonnen stå tom.

Kompetanseprofil

(Valgfritt) Angi en kompetanseprofil hvis du bruker ferdighetsbasert ruting for dette teamet.

Alfanumerisk streng

Gjeldende

Ikke aktuelt.

La denne kolonnen stå tom.

DN

Angi oppringingsnummeret som systemet distribuerer anropene for dette teamet.

En heltallsverdi

Ikke aktuelt.

La denne kolonnen stå tom.

Gjeldende

Kapasitet

Denne kolonnen brukes ikke nå. Cisco vil aktivere denne kolonnen på et senere tidspunkt for å administrere maksimal teamkapasitet.

En heltallsverdi

Ikke aktuelt.

La denne kolonnen stå tom.

Angi en dummy-verdi.

Skrivebordsoppsett

(Valgfritt) Tilby et skrivebordsoppsett for agentbaserte team.

Alfanumerisk streng

Gjeldende

Ikke aktuelt.

La denne kolonnen stå tom.

Bruker

Bruk masseoperasjoner til å oppdatere kontaktsenterspesifikke attributter for brukere som er tilordnet kontaktsenterrettigheter. Hvis du vil legge til brukere i Control Hub og tilordne Contact Center-lisens, kan du se artikkelen Ways to Add Users for Webex Contact Center.

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

E-post

Oppgi brukerens e-postadresse.

Alfanumerisk streng

Brukerprofil

Angi en brukerprofil for brukeren.

Som standard tilordnes standard brukerprofiler når du oppretter en bruker. Du kan tilordne en egendefinert brukerprofil til brukeren i denne kolonnen.

Alfanumerisk streng

Kontaktsenter aktivert

Hjelper administratorer med å aktivere kontaktsenterfunksjoner for en bruker.

Alfanumerisk streng

 • På: Brukeren kan logge på Agent Desktop.

 • Av: Brukeren kan ikke logge på Agent Desktop.

Sted

Tilby et nettsted for brukeren.

(Valgfritt) Denne kolonnen gjelder bare for brukere som har tilgang til skrivebordet. Ikke gi verdi til brukere som ikke har tilgang til skrivebordet.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Team

Angi et gruppenavn hvis du tilordner et område til brukeren.

Denne kolonnen gjelder bare for brukere som har tilgang til skrivebordet. Ikke gi verdi til brukere som ikke har tilgang til skrivebordet.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Hvis du vil angi flere verdier, angir du rørseparerte verdier.

Kompetanseprofil

(Valgfritt) Angi kompetanseprofilen for brukeren hvis du bruker ferdighetsbasert ruting.

Alfanumerisk streng

Skrivebordsprofil

Hvis du tilordner et område og en gruppe, angir du skrivebordsprofilen for brukeren.

Alfanumerisk streng

Multimedia Profil

(Valgfritt) Et gyldig navn på multimedieprofil. Dette gjør det mulig for autoriserte brukere å velge en multimedieprofil for brukeren, som inkluderer alle typer medier som tale, chat og e-post.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Ekstern ID

Oppgi agentidentifikasjonsdetaljer, for eksempel ansattnummer.

Alfanumerisk streng

Standard DN

(Valgfritt) Du kan tilordne et oppringingsnummer til brukere for å sikre at de bruker DN når de logger på skrivebordet.

En heltallsverdi

Brukerprofil

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for brukerprofilen.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av brukerprofilen.

Alfanumerisk streng

Type profil

Angi en type for å bestemme rettighetsnivået for denne profilen.

Webex Contact Center klassifiserer rettigheter i brukerprofiler i moduler. Noen moduler inneholder flere privilegier som kalles funksjoner.

Du kan ikke redigere profiltypen senere.

Angi én av følgende verdier:

 • STANDARD_AGENT: Gi tilgang til Agent Desktop modulen.

 • PREMIUM_AGENT: Gi tilgang til Agent Desktop- og multimediemodulen.

 • LEDER: Gi tilgang til alle moduler unntatt funksjonen Behandle leier i klargjøringsmodulen.

 • ADMINISTRATOR: Gi tilgang til alle moduler.

 • ADMINISTRATOR_ ONLY: Gi tilgang til modulene Provisioning, Routing Strategy og Call Recording.

Modul alternativ

Gi tillatelser til forskjellige moduler i Webex Contact Center. Du kan bruke brukerprofiler til å styre tilgangen til Webex Contact Center.


 

For profiltype STANDARD_AGENT gjelder bare modulskrivebordet. Du kan konfigurere tilgangsrettigheter.

For profiltypen PREMIUM_ AGENT gjelder bare modulene Skrivebord og Multimedie. Du kan konfigurere tilgangsrettigheter.

Angi én av følgende verdier:

 • ALLE: Gi full administrativ tilgang til alle funksjoner for profiltypen ADMINISTRATOR. Ikke gi tillatelser for andre moduler eller funksjoner i CSV filen.

 • SPESIFIKK: Definer tillatelser på modul- og funksjonsnivå.

Agent Desktop

Gir brukertilgang til Agent Desktop.


 

For profiltype STANDARD_AGENT gjelder Agent Desktop og parametere som bare er knyttet til tilgangsrettigheter. Oppdateringer av andre alternativer gjelder ikke.

For profiltypen PREMIUM_ AGENT gjelder Agent Desktop, multimedia og parametere som bare er knyttet til tilgangsrettigheter. Oppdateringer av andre alternativer gjelder ikke.

Angi én av følgende verdier:

 • EDIT: Gi tilgang til Agent Desktop.

  INGEN: Nekt tilgang til Agent Desktop.

Rapportering og Analytics

Gir tilgang til modulen Webex Contact Center Reporting and Analytics. Modulen Rapportering og analyse lar deg segmentere, profilere og visualisere dataene i kontaktsentersystemer.

Angi én av følgende verdier:

 • INGEN: En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til modulen Rapportering og analyse.

 • VIS: En bruker med denne innstillingen kan bare vise modulen Rapportering og analyse.

 • REDIGER: En bruker med denne innstillingen har tilgang til modulen Rapportering og analyse.

Forretningsregler

Med forretningsregler kan du innlemme kundedata i Webex Contact Center-miljøet for tilpasset ruting og annen generell implementering. Du kan gi brukeren tilgang til forretningsregler hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelsene for modulen Rapportering og analyse.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktivere brukertilgang til forretningsregler.

 • AV: Deaktiver brukertilgang til forretningsregler.

Overvåking av samtaler

Gjør det mulig å overvåke kvaliteten på tjenesten som er tilgjengelig for kunder på tvers av kontaktsentre med flere kilder. Du kan overvåke en valgt kø, et valgt team, et sted eller en valgt agent hvis du aktiverer samtaleovervåking for brukeren.

Angi én av følgende verdier:

 • INGEN: En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til modulen Samtaleovervåking.

 • VIS: En bruker med denne innstillingen kan bare vise tidsplanene for samtaleovervåking, men kan ikke redigere tidsplanene for samtaleovervåking.

 • EDIT: En bruker med denne innstillingen har tilgang til tidsplanene for samtaleovervåking.

Bryt inn

Lar deg delta i en samtale du overvåker, og delta i samtalen mellom agenten og kunden.

Du kan gi brukeren tilgang til Bryt inn hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for modulen Samtaleovervåking.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang til samtaler mellom agenten og kunden.

 • AV: Deaktiver brukertilgang i samtaler mellom agenten og kunden.

Overvåking midt i samtalen

Angi verdi for å angi om brukeren kan overvåke pågående samtaler.

Du kan gi brukeren tilgang til overvåking midt i samtaleovervåking hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for modulen Samtaleovervåking.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang for å overvåke pågående samtaler.

 • AV: Deaktiver brukertilgang for å overvåke pågående samtaler.

Hviske trener

Tillater at brukeren som overvåker samtalen, snakker med agenten som behandler anropet, uten at kunden hører samtalen.

Du kan gi brukeren tilgang til Whisper Coach hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for modulen Samtaleovervåking.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang for å overvåke samtaler.

 • AV: Deaktiver brukertilgang for å overvåke samtaler.

Begrenset skjerm bare

Angi verdi for å hindre at brukeren viser og redigerer overvåkingsplanene som brukeren ikke opprettet.

Du kan gi brukeren tilgang til bare begrenset overvåking hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for modulen Samtaleovervåking.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Deaktiver brukeren fra å vise og redigere overvåkingsplaner som brukeren ikke opprettet.

 • AV: Gjør det mulig for brukeren å vise og redigere overvåkingsplaner som brukeren ikke opprettet.

Vis blindskjermforespørsler

Gi verdi for å tillate en bruker å vise blinde overvåkingsforespørsler fra andre brukere.

Du kan gi brukeren tilgang til Vis blindovervåking-forespørsler hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for modulen Samtaleovervåking.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for brukeren å se blindovervåkingsforespørsler fra andre brukere.

 • AV: Deaktiver brukeren fra å vise blindovervåkingsforespørsler fra andre brukere.

Call Recording (Innspilling av samtale)

Lar deg ta opp alle aktive Webex kontaktsentersamtaler. Du kan velge samtalen fra en kø, et team, et nettsted eller en agent og angi varigheten på samtaleopptaket.

Angi én av følgende verdier:

 • INGEN: En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til samtaleopptaksmodulen.

 • VIS: En bruker med denne innstillingen kan bare vise opptaksplanene, men kan ikke redigere opptaksplanene.

 • EDIT: En bruker med denne innstillingen har tilgang til samtaleopptaksmodulen.

Logg av agenter

Gir tilgang til instrumentbordet Agenttilstandsdata – sanntid for en administrator eller leder.


 

Hvis du vil vise agentstatusdetaljene for en gruppe eller et område, må administratoren eller lederen ha tilgangsrettigheter til gruppen eller området.

Angi én av følgende verdier:

 • INGEN: En bruker med denne innstillingen kan ikke vise instrumentbordet Agenttilstandsdata - Sanntid.

 • VIS: En bruker med denne innstillingen kan vise instrumentbordet Agenttilstandsdata – sanntid, men kan ikke logge av agenter.

 • EDIT: En bruker med denne innstillingen kan vise instrumentbordet Agent State Data - Realtime og logge av agenter som er i tilstanden Tilgjengelig, Inaktiv eller Svarer ikke på tvers av alle mediekanaler.

Multimedia

Gir autoriserte brukere muligheten til å velge en multimedieprofil for brukeren. Hvis du ikke har aktivert dette alternativet når du redigerer brukerens detaljer, viser kolonnen Multimedieprofil bare standard telefoniprofil.

Angi én av følgende verdier:

 • INGEN: En bruker med denne innstillingen kan ikke motta digitale kanalkontakter på Agent Desktop.

 • EDIT: En bruker med denne innstillingen kan motta digitale kanalkontakter på Agent Desktop.

Optimalisering av arbeidsstyrken

Gir administratorer tilgang til programmet Workforce Optimization.

Angi én av følgende verdier:

 • INGEN: Deaktiver brukertilgang til administrasjonsalternativer for Workforce Optimization på administrasjonsportalen.

 • EDIT: Aktiver brukertilgang til administrasjonsalternativer for Workforce Optimization på administrasjonsportalen.

Kampanje Mgr

Aktiverer modulen Liste og Campaign Manager (LCM) for tredjepartsprogramvare for en leier. LCM administrerer opplasting, valg og omplanlegging av kontakter. Den inneholder også kampanjeadministratorrapporter.

Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av lisensen din. Kontakt organisasjonsadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.

Angi én av følgende verdier:

 • INGEN: En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til LCM-modulen.

 • EDIT: En bruker med denne innstillingen har tilgang til LCM-modulen.

Klargjøring

Gir brukeren tilgang til Provisioning-modulen.

Angi én av følgende verdier:

 • INGEN: En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til Klargjøring-modulen.

 • VIS: En bruker med denne innstillingen kan bare vise konfigurasjonsobjektene, men kan ikke redigere konfigurasjonsobjektene.

 • EDIT: En bruker med dette alternativet kan utføre klargjøringsaktiviteter for enterprise.

Administrere EP-køerGir brukeren tilgang til å behandle EP-køer hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for klargjøringsmodulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang for å administrere EP-køer.

 • AV: Deaktiver brukertilgang for å administrere EP-køer.

Behandle områderGir brukeren tilgang til Behandle områder hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for Klargjøring-modulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktivere brukertilgang for å behandle områder.

 • AV: Deaktiver brukertilgang for å behandle nettsteder.

Administrere teamGir brukeren tilgang til Behandle team hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for Klargjøring-modulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang for å administrere team.

 • AV: Deaktiver brukertilgang for å administrere team.

Administrere brukerprofiler

Gir brukeren tilgang til å behandle brukerprofiler hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for klargjøringsmodulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang for å administrere brukerprofiler.

 • AV: Deaktiver brukertilgang for å administrere brukerprofiler.

Administrer brukere

Gir brukeren tilgang til Administrer brukere hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for Klargjøring-modulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang for å administrere brukere.

 • AV: Deaktiver brukertilgang for å administrere brukere.

EP-er Tilordning

Gir brukeren tilgang til å tilordne DN-er til EP-er hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for klargjøringsmodulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang for å tilordne DN-er til EP-er.

 • AV: Deaktiver brukertilgang for å tilordne DN-er til EP-er.

Administrere oppringingsplaner

Gir brukeren tilgang til oppringingsplaner hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for Klargjøring-modulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktivere brukertilgang til oppringingsplaner.

 • AV: Deaktiver brukertilgang til oppringingsplaner.

Revisjonsspor

Gir brukeren tilgang til revisjonssporgrensesnittet. Dette grensesnittet gjør det mulig for brukere å vise detaljer om klargjøringsendringene for virksomheter.

Gir brukeren tilgang til revisjonsspor hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for klargjøringsmodulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang til revisjonssporgrensesnittet.

 • AV: Deaktiver brukertilgang til revisjonssporgrensesnittet.

Merkevarebygging

Gir brukeren tilgang til innstillingene for egendefinert tema på målsiden for administrasjonsportalen. Du kan tilpasse bannerfargen og -bildene på sidene i administrasjonsportalen.

Gir brukeren tilgang til varemerking hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for Klargjøring-modulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang til innstillingene for egendefinert tema på målsiden for administrasjonsportalen.

 • AV: Deaktiver brukertilgang til innstillingene for egendefinert tema på målsiden for administrasjonsportalen.

Administrere leiere

Tillater at brukeren redigerer noen av leierinnstillingene i Klargjøring-modulen.

Gir brukeren tilgang til Behandle leiere hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for Klargjøring-modulen.

Dette gjelder bare for profiltypene ADMINISTRATOR og ADMINISTRATOR_ONLY.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for brukeren å redigere noen av leierinnstillingene i klargjøringsmodulen.

 • AV: Deaktiver brukeren for å redigere noen av leierinnstillingene i Klargjøring-modulen.

Tilbakekall API-nøkkel

Fjerner tilordningen av API-nøkkelen med en brukerprofil.

Gir brukeren tilgang til å tilbakekalle API nøkkel hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for klargjøringsmodulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for brukeren å tilbakekalle API-nøkkelen.

 • AV: Deaktiver brukeren for å tilbakekalle API-tasten.

Administrasjon av opptak

Gjør det mulig for brukeren å søke etter og spille av lydfiler som er spilt inn via funksjonen Samtaleopptak i Opptaksbehandling-modulen.

Angi én av følgende verdier:

 • INGEN: En bruker med denne innstillingen kan ikke søke i samtaleopptak.

 • VIS: En bruker med denne innstillingen kan søke i samtaleopptak og vise egendefinerte attributter og tagger, men kan ikke redigere egendefinerte attributter og koder.

 • REDIGER: En bruker med denne innstillingen kan søke i samtaleopptak, vise og redigere egendefinerte attributter og koder.

Behandle opptak

Lar deg slette og gjenopprette opptak.

Gir brukeren tilgang til å behandle opptak hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for opptaksadministrasjonsmodulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for brukeren å slette og gjenopprette opptak.

 • AV: Deaktiver brukeren for å slette og gjenopprette opptak.

Tags

Lar deg vise, opprette og redigere koder som kan tilordnes lydfiler. Du kan bruke disse lydfilene som søkekriterier i Recording Management-modulen.

Gir brukeren tilgang til koder hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for opptaksbehandlingsmodulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for brukeren å vise, opprette og redigere koder som du tilordner lydfiler som kan brukes som søkekriterier.

 • AV: Deaktiver brukeren til å vise, opprette og redigere koder som du tilordner lydfiler som søkekriterier.

Egendefinerte attributter

Lar deg opprette og endre egendefinerte attributter. Du kan lagre verdiene til disse egendefinerte attributtene med opptakene og søke i dem i Opptaksbehandling-modulen.

Gir brukeren tilgang til egendefinerte attributter hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for opptaksadministrasjonsmodulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for brukeren å opprette og endre egendefinerte attributter.

 • AV: Deaktiver brukeren for å opprette og endre egendefinerte attributter.

Sikkerhetsnøkler

Lar deg vise og endre tidsplanen for generering av sikkerhetsnøkkelpar i Opptaksbehandling-modulen.

Gir brukeren tilgang til sikkerhetsnøkler hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for modulen Opptaksbehandling.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for brukeren å vise og endre tidsplanen for generering av sikkerhetsnøkkelpar i modulen Opptaksbehandling.

 • AV: Deaktiver brukeren for å vise og endre tidsplanen for generering av sikkerhetsnøkkelpar i modulen Opptaksbehandling.

Strategi for ruting

Gir brukeren tilgang til det nettbaserte brukergrensesnittet for å administrere og konfigurere samtalebehandlingsstrategier.

Angi én av følgende verdier:

 • INGEN: En bruker med denne innstillingen har ikke tilgang til brukergrensesnittet for å administrere og konfigurere strategier for samtalebehandling.

 • EDIT: En bruker med denne innstillingen kan få tilgang til brukergrensesnittet for å administrere og konfigurere samtalebehandlingsstrategier.

Behandle flytskript

Lar deg aktivere eller deaktivere tilgang til Flow Control-modulen.

Gir brukeren tilgang til å behandle flytskript hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for rutingstrategimodulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiver brukertilgang til Flytkontroll-modulen.

 • AV: Deaktiver brukertilgang til Flow Control-modulen.

Behandle mediefiler

Gjør det mulig å laste opp og oppdatere medieressurser, for eksempel lyd-på-vent-filer for bruk i rutingstrategier. Systemet støtter ressursfiler med filtypene .wav, .ulaw, .au, .php og .xml sammen med andre formater, avhengig av leiersystemkonfigurasjonen.

Gir brukeren tilgang til å behandle mediefiler hvis du aktiverer visnings- eller redigeringstillatelser for rutingstrategimodulen.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for brukere å laste opp og oppdatere medieressurser for brukeren i rutingsstrategier.

 • AV: Deaktiver brukere for å laste opp og oppdatere medieressurser for brukeren i rutingsstrategier.

Få tilgang til inngangspunkter

Angi inngangspunktene som brukeren har tilgang til.

Angi én av følgende verdier:

 • ALLE: Gi brukertilgang til alle inngangspunkter.

 • Flere verdier atskilt med | Symbol

Tilgangskøer

Angi køene som brukeren har tilgang til.

Angi én av følgende verdier:

 • ALLE: Gi brukertilgang til alle køer.

 • Flere verdier atskilt med | Symbol

Få tilgang til nettsteder

Angi nettstedene som brukeren har tilgang til.

Angi én av følgende verdier:

 • ALLE: Gi brukertilgang til alle nettsteder.

 • Flere verdier atskilt med | Symbol

Få tilgang til team

Gi teamene som brukeren har tilgang til.

Angi én av følgende verdier:

 • ALLE: Gi brukertilgang til alle team.

 • Bruk formatet teamName:siteName hvis det er flere team med samme navn og forskjellige steder.

Arbeidstype

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navnet på arbeidstypen.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av arbeidstypen.

Alfanumerisk streng

Type

Angi typen hjelpekode som du kan knytte arbeidstypen til.

Angi én av følgende verdier:

 • IDLE_CODE: Gjør det mulig for agenter å velge inaktive koder i Agent Desktop for å indikere at de ikke er tilgjengelige eller har status for kundekontaktene.

 • WRAP_UP_CODE: Gjør det mulig for agenter å velge ferdigstillingskoder i Agent Desktop for å indikere at de ikke er tilgjengelige eller har status for kundekontaktene.

Hjelpekode

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Oppgi navnet på hjelpekoden.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av koden.

Alfanumerisk streng

Standard

Angi en tilleggskode som standard for leieren.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Angi tilleggskoden som standard inaktiv kode eller avslutningskode for leieren.

 • AV: Tilbakestill standardstatusen for tilleggskoden.

Arbeidstype

Oppgi arbeidstypen du knytter til denne avslutningskoden.

Alfanumerisk streng

Skrivebordsprofil

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for skrivebordsprofilen.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av skrivebordsprofilen.

Alfanumerisk streng

Overordnet område

(Valgfritt)

Definer et overordnet område for skrivebordsprofilen. La denne kolonnen stå tom for å angi den overordnede typen som leier.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Skjerm popups

Angi om du vil tillate eksterne popup-skjermer.


 

Denne kolonnen er avskrevet og vil bli fjernet snart.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Aktiverer eksterne popup-skjermer.

 • AV: Deaktiverer eksterne popup-skjermer.

Siste agentruting

Når en agent velger dette alternativet under avslutning, ruter systemet anropene til agenten neste gang kunden ringer for det samme problemet.


 

Denne kolonnen er avskrevet og vil bli fjernet snart.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Vis alternativet Siste agentruting på Agent Desktop under avslutning.

 • AV: Ikke vis alternativet Siste agentruting på Agent Desktop under avslutning.

Avslutt type

Systemet bruker standard avslutningskode når profilen for agenten angir Automatisk avslutning. Slike agenter oppgir ikke avslutningskoder. I stedet går de automatisk inn i tilstanden Tilgjengelig etter at et innkommende anrop er fullført, og inn i tilstanden Inaktiv etter at de har foretatt et utgående anrop.

Angi én av følgende verdier:

 • MANUELL: Webex Contact Center aktiverer manuell avslutning for agenten som er knyttet til denne skrivebordsprofilen.

 • AUTO: Webex Contact Center aktiverer Auto Wrap Up for agenten som er knyttet til denne skrivebordsprofilen.

Automatisk avslutningstidAngir varigheten, i sekunder, som en agent tilbringer i Fullfør-tilstand etter å ha behandlet samtalen.

En heltallsverdi

Agent tilgjengelig etter uteoppringing

Angir om agenten må komme i tilstanden Tilgjengelig etter å ha fullført og avsluttet et utgående anrop.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Agenten går til tilstanden Tilgjengelig etter å ha fullført og avsluttet et utgående anrop.

 • AV: Agenten går til tilstanden Inaktiv etter å ha fullført og avsluttet et utgående anrop.

Tillat utvidelse for automatisk avslutning

Angir om agenter kan avbryte Autofullføring og bytte til Manuell avslutning.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Agenter kan avbryte automatisk avslutningstid og forlenge avslutningstiden.

 • AV: Agenter får ikke alternativene Avbryt automatisk avslutning.

Alternativer for avslutning

Administrer Wrap Up-kodene som agenten har tilgang til.

Angi én av følgende verdier:

 • ALLE: Alle Wrap Up-koder er tilgjengelige.

 • SPESIFIKK: Bare spesifikke Wrap Up-koder er tilgjengelige.

Fullfør koder

Hvis du angir SPESIFIKK i kolonnen Alternativer for avslutning, angir du avslutningskodene som agenten skal velge i Agent Desktop.

(Valgfritt) Systemet bruker standardkoden når du aktiverer Auto Wrap Up i skrivebordsprofilen. Disse agentene oppgir ikke Wrap Up-koder.

Flere verdier atskilt med | Symbol.

Inaktive alternativer

Administrer inaktive koder som agenter har tilgang til.

Flere verdier atskilt med | Symbol.

Inaktive koder

(Valgfritt) Hvis du angir SPESIFIKK i kolonnen Inaktive alternativer , angir du inaktive koder som er tilgjengelige for agenten i Agent Desktop.

Flere verdier atskilt med | Symbol.

Alternativer for overføring

Administrer overføringsmålene som er tilgjengelige for agenter.

Flere verdier atskilt med | Symbol.

Overgangsmål

(Valgfritt) Denne parameteren gjelder bare hvis du angir SPESIFIKK i kolonnen Overføringsalternativer . Angi overføringsmålene for agenten i Agent Desktop.

Listen over navn på inngangspunkt eller kønavn.

Buddy Team Alternativ

Gir alternativet for team som er tilgjengelige for agenten i Agent Desktop.

Angi én av følgende verdier:

 • ALLE: Gjør alle team i Agent Desktop tilgjengelige for konsultasjon, konferanse og overføringssamtaler.

 • SPESIFIKT: Gjør spesifikke team tilgjengelige for konsultasjon, konferanse og overføringssamtaler.

 • INGEN: Ikke list opp noen tilgjengelige lag.

Fadderteam

Hvis du oppgir SPESIFIKT for alternativet for venneteamet, spesifiserer du listen over team som agentene kan bruke som destinasjoner for konsultasjon og overføring.

Angi én av følgende verdier:

 • Listen over lagnavn

 • Flere verdier atskilt med | Symbol

Rådfør deg med køen

Denne innstillingen gjør det mulig for agenten å velge en kø som mål for konsultasjon.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Denne funksjonen er tilgjengelig for agenten.

 • AV: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for agenten.

Utringing aktivertMed denne innstillingen kan agenten foreta utgående anrop.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for agenten å starte utgående anrop.

 • AV: Deaktiver agenten for å starte utgående anrop.

Outdial EP

(Valgfritt) Hvis du setter Utringingsaktivert til PÅ , angir du inngangspunktet for utgående anrop som agenten kan bruke tilå starte utgående anrop.

Alfanumerisk streng

Adressebok

(Valgfritt) Oppgi adresseboken som inneholder hurtigoppringingsnumrene. Agenten kan bruke disse hurtignumrene til å starte utgående anrop og konsulterende anrop.

Hvis du setter Outdial aktivert til OFF og angir en adressebok, kan agenten bruke et navn fra adresseboken til å konsultere samtaler og overføringer, men kan ikke foreta eksterne anrop.

Angi en av disse verdiene:

 • Adresseboknavn som en alfanumerisk streng

 • INGEN: Gi dette alternativet hvis agenten ikke trenger tilgang til adresseboken.

Oppringingsplan aktivert

Tillater at agenten foretar utgående ad hoc-anrop.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for agenten å foreta ad hoc-utgående anrop.

 • AV: Deaktiver agenten for å foreta utgående ad hoc-anrop.

Oppringingsplan

(Valgfritt) Denne innstillingen gjelder når kolonnen Oppringingsplan aktivert er satt til . Oppringingsplanen kontrollerer numrene som agenter kan ringe ut. Dette sikrer at bare forretningsmessige numre kan kontaktes.

Flere verdier atskilt med | Symbol.

Utgangsanrop ANI(Valgfritt) Denne innstillingen gjelder bare hvis du setter Outdial Enabled (Aktivert for utringing) til ON. Oppgi det utgående ANI-ani som agenten skal ha tilgang til når de foretar utestående anrop.

Alfanumerisk streng

Alternativ for DN-validering

Denne parameteren hjelper deg med å administrere valideringene som utføres når agenter logger på skrivebordet.

Angi én av følgende verdier:

 • UBEGRENSET: Tillater agenter å bruke hvilken som helst DN til å logge på Agent Desktop.

 • KLARGJORT VERDI: Tillater at agenter bare bruker en forhåndsklargjort DN når de logger på skrivebordet.

 • VALIDERINGSKRITERIER: Reguler påloggings-DN til formatet som er angitt i kolonnen Valideringskriterier .

Kriterier for validering

(Valgfritt) Denne parameteren gjelder bare hvis DN-valideringsalternativet er satt til VALIDATION_CRITERIA. Angi oppringingsplanene som må brukes som valideringskriterier når du får en agent til å angi en DN mens du logger på Agent Desktop.

Angi én av følgende verdier:

 • ALL: Kontroller at DN-nummeret som leveres, samsvarer med alle definerte oppringingsplaner

 • Flere navn på oppringingsplan atskilt med | Symbol

Agentstatistikker

Gjør det mulig for agenter å vise ytelsesstatistikk i Agent Desktop.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Agenter kan se ytelsesstatistikken sin i Agent Desktop.

 • AV: Agenter kan ikke se ytelsesstatistikken sin i Agent Desktop.

Alternativ for køstatistikk

Denne parameteren brukes til å definere køene som vurderes for generering av rapporter for agentytelsesstatistikk.

Angi én av følgende verdier:

 • ALL: Viser statistikk for alle køer.

 • SPESIFIKK: Viser statistikk for bestemte køer.

 • INGEN: Viser ikke køstatistikk.

Valgte køer(Valgfritt) Denne kolonnen gjelder bare hvis verdien som er angitt for alternativet Køstatistikk, er SPESIFIKK. Angi en "|"-atskilt liste over køer som Agentytelsesstatistikk vises for.

Flere verdier som skilles med | Symbol

Statistikk for innloggede team

Tillater agenter å vise statistikk for teamet.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Gjør det mulig for en agent å vise statistikk for teamet.

 • AV: Deaktiver en agent for å vise statistikk for teamet.

Alternativ for lagstatistikk

Denne parameteren brukes til å kontrollere teamene som vurderes under generering av Agentytelsesstatistikk-rapportene.

Angi én av følgende verdier:

 • ALLE: Viser statistikk for alle lag.

 • SPESIFIKK: Viser statistikk for spesifikke lag.

 • INGEN: Viser ikke statistikk over lagets prestasjoner.

Utvalgte team(Valgfritt) Denne kolonnen gjelder bare hvis verdien som er angitt for alternativet Teamstatistikk, er SPESIFIKK. Angi en "|"-atskilt liste over køer som Agentytelsesstatistikk vises for.

Flere verdier som skilles med | Symbol

Agentterskelvarsler aktivert

Angir om du vil at agenten og lederen skal motta varsler når agenten bryter angitte terskelregler.


 

Denne kolonnen er avskrevet og vil bli fjernet snart.

Angi én av følgende verdier:

 • PÅ: Agenten og lederen mottar varsler når agenten bryter angitte terskelregler.

 • AV: Agenten og lederen mottar ikke varsler når agenten bryter angitte terskelregler.

Varsler om agentterskel

(Valgfritt) Angir terskelvarselnavnene som agenter mottar varsler for.

Flere verdier atskilt med | Symbol

Adressebok

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for adresseboken.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av adresseboken.

Alfanumerisk streng

Overordnet område

(Valgfritt)

Definer et overordnet område for adresseboken. La denne kolonnen stå tom for å angi den overordnede typen som leier.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Oppføring Navn

Angi et agentvennlig navn for en adresselisteoppføring.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Telefonnummer

Angi telefonnummeret for adresselisteoppføringen.

En heltallsverdi

Slett

(Valgfritt)

Slett adressebokoppføringen.

Ja: Slett adressebokoppføringen.


 

Rader som definerer adresseboken, og rader som definerer attributtene for adresseoppføring i adresseboken, har en overordnet/underordnet-relasjon. I den CSV filen finnes adresseboken som overordnet rad, og individuelle adresseoppføringer finnes i etterfølgende underordnede rader.

Adresseoppføringer som ikke er nevnt som en del av en adressebokoppdatering, påvirkes ikke av oppdateringen og gjelder fortsatt for adresseboken.

Eksempel på adressebok

Dette er et eksempel på en CSV-fil for adresselisteoppføringer.

Navn

Beskrivelse

Overordnet område

Oppføring Navn

Telefonnummer

Adresse m 1

Adresse 1 Desc

Adresse m 1

Hjem

6000009090

Adresse m 2

Adresse 2 Desc

Nettsted1

Adresse m 2

Arbeid

8000009090

Adresse m 2

arbeid2

9090909090

Adresse m 3

Adresse 3 Desc

Adresse m 3

Kontor mobil 0

8909000090

Adresse m 3

Office Mobile 1

7090900090

Adresse m 3

Office Mobile 2

7090900090

Adresse m 3

Office Mobile 3

7090900091

Utgangsanrop ANI

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Oppgi et navn for den utgående ANI-en.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av ANI.

Alfanumerisk streng

Oppføring Navn

Angi et agentvennlig navn for en Outdial ANI-oppføring.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Inngangsnummer

Angi et oppringingsnummer for oppføringen i ANI.


 

Systemet lar deg bare bruke de numrene som er tilordnet til inngangspunkter, for eksempel ANI-oppføringer for outdial.

En heltallsverdi

Slett

(Valgfritt) Slett oppføringen i Outdial ANI.

Ja: Slett oppføringen i Outdial ANI.


 

Rader som definerer ANI for utelatelse, og rader som definerer oppføringsattributtene for Outdial ANI i ANI, har en overordnet/underordnet-relasjon. I den CSV filen er Outdial ANI til stede som den overordnede raden, og individuelle Outdial ANI-oppføringer finnes i etterfølgende underordnede rader.

Outdial ANI-oppføringer som ikke er nevnt som en del av en Outdial ANI-oppdatering, påvirkes ikke av oppdateringen og fortsetter å gjelde for ANI.

Eksempel på Outdial ANI

Dette er et eksempel på en Outdial ANI CSV-fil.

Navn

Beskrivelse

Oppføring Navn

Inngangsnummer

Outdial ANI 1

Outdial ANI 1 Beskrivelse

Outdial ANI 1

Inngang 1

9090909090

Outdial ANI 2

Outdial ANI 2 Beskrivelse

Outdial ANI 2

Arbeid

8000009090

Outdial ANI 2

arbeid2

9090909090

Outdial ANI 3

Outdial ANI 3 Beskrivelse

Outdial ANI 3

Inngang 1

8909000090

Outdial ANI 3

Oppføring 2

7090900090

Outdial ANI 3

Oppføring 3

7090900090

Outdial ANI 3

Oppføring 4

7090900091

Definisjon av kompetanse

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Oppgi et navn for ferdigheten.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av ferdigheten.

Alfanumerisk streng

Tjenestenivå-terskel

Angi varigheten i sekunder som et kundeanrop kan være i køen for denne ferdigheten før det flagges som eksternt tjenestenivå. Hvis du fullfører en kundeserviceforespørsel innen dette tidsintervallet, anser systemet det som innenfor tjenestenivået.


 

Hvis du setter verdien til null, gjelder ikke tjenesteterskler.

En heltallsverdi

Type

Angi en kompetansetype. Kompetansetypen bestemmer hvordan Webex kontaktsenter tilordner ferdigheter til agenter, og hvordan agenter tilordnes til kundekontakter for kompetansebasert ruting.


 

Du kan ikke oppdatere kompetansetypen etter at du har definert den.

Angi én av følgende verdier:

 • TEKST: Gi en tekstferdighet i fri form. For tekstferdigheter kreves det et nøyaktig treff for å koble en kontakt til en agent.

 • FERDIGHETER: Velg agenter med minimumskrav til kompetanse for en kontakt.

 • BOOLEAN: Oppgi enten sant eller usant. Webex Contact Center samsvarer med den boolske verdien av ferdigheter for å koble en kontakt til en agent.

 • ENUM: Angi et navngitt sett med forhåndsdefinerte verdier for agentferdigheter.

Listeverdier for opplisting

Hvis kompetansetypen er Enum, angir du verdiene som kan knyttes til denne ferdigheten.

Definer hver verdi som en alfanumerisk streng.

Flere verdier skilles med | Symbol.


 

Du kan angi maksimalt 80 tegn, inkludert mellomrom per opplistingsverdi.

Kompetanseprofil

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi et navn for kompetanseprofilen.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Beskrivelse

(Valgfritt) Gi en kort beskrivelse av kompetanseprofilen.

Alfanumerisk streng

Ferdighetsnavn

Oppgi kompetansenavnet. Webex Contact Center tilordner kompetansen til kompetanseprofilen. Kontroller at kompetansedefinisjonen finnes før du tilordner den til en kompetanseprofil.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

Kompetanseverdier

Definer en forretningsmessig verdi for kompetansen i kompetanseprofilen. Tilordne ferdighetsverdier i henhold til ferdighetstypen.

Angi en verdi i henhold til ferdighetstypen:

 • TEKST: En alfanumerisk streng på opptil 80 tegn

 • FERDIGHET: Et heltall 0–10

 • BOOLEAN: Sant eller usant

 • ENUM: Angi alle eller et delsett av opplistingsverdier som er definert for denne ferdigheten. Webex Contact Center aktiverer opplistingsverdiene for kompetanseprofilen.

  Flere verdier atskilt med | Symbol

Slett

Slett kompetansen fra kompetanseprofilen.

Ja: Slett kompetansen fra kompetanseprofilen.


 

Rader som definerer kompetanseprofilen, og rader som definerer kompetanseattributtene i kompetanseprofilen, har en overordnet/underordnet-relasjon. I den CSV filen finnes kompetanseprofilen som den overordnede raden, og individuelle ferdigheter finnes i etterfølgende underordnede rader.

Ferdigheter som ikke nevnes som en del av en oppdatering av kompetanseprofilen, påvirkes ikke av oppdateringen og brukes fortsatt i kompetanseprofilen.

Eksempel på kompetanseprofil

Dette er et eksempel på en CSV-fil for kompetanseprofiloppføringer.

Navn

Beskrivelse

Ferdighetsnavn

Kompetanseverdier

Slett

Kompetanseprofil1

Beskrivelse

Kompetanseprofil1

Kinesisk

SANT

Ja

Kompetanseprofil1

Norsk

SANT

Kompetanseprofil1

Tjenester

Produkt1|Produkt2

Kompetanseprofil2

Beskrivelse

Kompetanseprofil2

Japansk

SANT

Kompetanseprofil2

Tjenester

Produkt1|Produkt2

Tilordninger til inngangspunkt

CSV kolonnenavnBeskrivelse

Mulige verdier

Oppringt nummer

Angi det oppringte nummeret du vil tilordne til et inngangspunkt.

En heltallsverdi

Inngangspunkt

Angi et inngangspunktnavn for tilordningen.

Alfanumerisk streng

Begynn navnet med en bokstav. Du kan bruke hvite mellomrom.


 

Du kan skrive opptil maksimalt 80 tegn.

RegionOmråde for DN-kartleggingen.

Null


 
Verdien må stå tom for at EP-DN-tilordninger skal kunne tilordnes til Standard.

Lydfil

For å laste opp lydfiler bruker Bulk Operations Zip-filformat. Hvis du vil laste opp filer i . WAV-format, gjør ett av følgende:

 • Lagre alle lydfiler i en mappe og pakk dem.

 • Hvis lydfilene er lagret i en mappestruktur, pakker du mappestrukturen. Bulk Operations får rekursiv tilgang til hver katalog og importerer. WAV-filer.

Hvis Bulk Operations finner et lydfilnavn som finnes, erstatter den nye filen den gamle filen. Den maksimale støttede størrelsen for en ZIP-fil er 50 MB. Hvis du har lydfiler som overstiger 50 MB, kan du sende inn flere forespørsler hver innen 50 MB.

Globale variabler

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navn for den globale variabelen.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Beskrivelse

Gi en kort beskrivelse av den globale variabelen.

Alfanumerisk streng

Kan redigeres av agent

Dette alternativet bestemmer om den globale variabelen fortsatt skal kunne redigeres eller ikke redigeres.


 

Hvis flyten gjøres redigerbar, mottar den oppdaterte variabelen fra skrivebordet.

Velg en av følgende verdier:

 • PÅ: Angi PÅ for å gjøre variabelen redigerbar for agenten.

 • AV: Angi AV for å beholde variabelen som uredigerbar eller som agent.

Kan vises av agent

Dette gjør at variabelen kan vises på skrivebordet med vaule fanget som en del av flyten.

Velg en av følgende verdier:

 • PÅ: Angi PÅ for å gjøre variabelen synlig på skrivebordet.

 • AV: Angi AV for å holde variabelen skjult på skrivebordet.

Variabeltype

Oppgi variabeltypene angitt i følgende kolonne.


 

Du kan ikke redigere variabeltypen etter at variabelen er opprettet.

Velg mellom én av følgende typer:

 • BOOLSK

 • STRENG

 • HELTALL

 • DESIMAL

 • DATO/KLOKKESLETT

Standardverdi

Angi mulige verdier for den tilsvarende variabeltypen.

Angi én av følgende verdier:

 • Boolsk: Velg sann eller usann

 • Streng: Skriv inn en strengverdi som kan være 256 tegn lang for hver variabel. Strengen støtter alfanumeriske, spesialtegn og mellomrom

 • Heltall: Angi en heltallsverdi

 • Desimal: Angi en desimalverdi

 • Dato/klokkeslett: Angi en dato i leiertidssonen i følgende støtteformater:

ÅÅÅÅ-MM-DD

ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm

Rapporteringspliktig

Aktiver dette alternativet for å vise variabelen i analysatoren for rapportering.

Velg en av følgende verdier:

 • PÅ: Skriv inn PÅ for å gjøre variabelen rapporterbar i Analzer.

 • AV: Angi AV for å beholde variabelen som ikke-rapporterbar i analysatoren.

Skrivebordsetikett

Denne leseboken vises på skrivebordet i stedet for variabelnavnet. Sørg for at det er nyttig for agentene.

Alfanumerisk streng.


 

Du kan bare skrive inn opptil 50 tegn for Desktop Label.

Multimedia Profiler

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navn for multimedieprofilen.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Beskrivelse

Gi en kort beskrivelse av den globale variabelen.

Alfanumerisk streng

Type

Dette alternativet gir typen multimedieprofil.

Velg en av følgende verdier:

 • BLANDET

 • BLENDED_REALTIME

 • EKSKLUSIVE

Tale

Antall talekanaler du vil konfigurere.

Bare heltallsverdier:

0 eller 1

Chatte

Antall chattekanaler du vil konfigurere.

Bare heltallsverdier fra 0 til 5

E-post

Antall e-postkanaler du vil konfigurere.

Bare heltallsverdier fra 0 til 5

Sosiale kanaler

Antall sosiale kanaler du vil konfigurere.

Bare heltallsverdier fra 0 til 5

Skrivebordsoppsett

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navn for skrivebordsoppsettet.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Beskrivelser

Gi en kort beskrivelse av den globale variabelen.

Alfanumerisk streng

Lagnavn

Angi teamnavnet du vil tilordne til dette oppsettet.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

JSON-fil

Gi navnet Default Desktop Layout.json-filen.

Navnet på JSON-filen.

Zippet JSON-fil

Gi navnet på JSON Layout.zip-filen.

Navnet på den zippede JSON-filen.

Oppringingsplaner

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navn for oppringingsplanen.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Regulære uttrykk

Det regulære uttrykket omfatter den gyldige syntaksen for oppringingsnumre (DN) som agenten angir i skrivebordsmiljøet. Hver oppringingsplan krever et regulært uttrykk.

Du finner eksempler på vanlige uttrykk for standard oppringingsplaner i avsnittene nedenfor. Bruk eksemplene som vises i disse delene, til å formulere regulære uttrykk for oppringingsplanene du oppretter.

Regulært uttrykk for standard amerikansk oppringingsplan

Regulært uttrykk for standard oppringingsplan for alle formater

Prefiks

Et prefiks som systemet automatisk legger til telefonnummeret som agenten angir. Skriv for eksempel inn sifferet 1 for langdistansesamtaler i USA.

Systemet legger bare til et prefiks hvis agenten ikke legger det til når vedkommende angir et DN i skrivebordsmiljøet.

En heltallsverdi.

Strippede tegn

Tegnene som systemet fjerner fra DN-en som en agent angir i skrivebordsmiljøet.

Systemet fjerner automatisk disse tegnene fra tallet som agenten angir: venstre og høyre parentes, mellomrom og bindestrek.

Spesialtegn eller mellomrom.

Tidsplaner for samtaleopptak

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navn for tidsplanen for samtaleopptak.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Kønavn

Angi navn for køen.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Startdato

Oppgi startdatoen.

Angi følgende verdi:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Sluttdato

Angi sluttdato for innspilling

Angi følgende verdi:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Ukedager

Angi dagene du vil aktivere opptakene for

Angi én av følgende verdier:

SOLEN

MAN

TUE

ONS

THU

FR

SATT


 
For mer enn én verdi skriver du atskilt med et rørsymbol: SUN | MON | TUE

Starttidspunkt

Angi tidspunktet for når du ikke ønsker å starte opptaket.

Angi følgende verdi:

HHMM

Sluttklokkeslett

Oppgi tidspunktet for når du ikke vil avslutte opptaket.

Angi følgende verdi:

HHMM

Aktive (Active)

Angi status for tidsplanen for samtaleopptak.

Angi én av følgende verdier:

AKTIVE

INAKTIV

Aktiver pause gjenoppta

Gi alternativet som lar deg pause eller gjenoppta opptaket.

Velg en av følgende verdier:

 • JA

 • NEI

Varighet på pause

Angi varigheten i sekunder du vil sette opptaket på pause.

En heltallsverdi

Prosentdel

Angi prosentandelen av det totale antallet gjeldende anrop du vil ta opp for giverkøen.

En heltallsverdi

Filtrer etter områder

Oppgi navnene på nettstedene du vil inkludere i opptaksplanen.

ALL eller Områdenavn

Filtrer etter team

Oppgi navnene på lagene som du vil inkludere i innspillingsplanen.

ALL eller teamnavn

Filtrer etter agenter

Oppgi agentnavnene du vil inkludere i innspillingsplanen.

ALL eller Agentnavn

Stopp opptak for overført

Velg en av følgende verdier:

 • JA

 • NEI

Terskelregler

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navn for terskelregelen.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Beskrivelse

Gi en kort beskrivelse av den globale variabelen.

Alfanumerisk streng

Operanden

Velg en verdi fra ett av følgende alternativer:

 • GREATER_THAN

 • GREATER_THAN_EQUAL_TO

 • LESS_THAN

 • LESS_THAN_EQUAL_TO

 • EQUAL_TO

Enhetstype

Angi enhetstypen som regelen gjelder for.

Velg en verdi fra ett av følgende alternativer:

 • ENTRY_POINT

 • KØEN

 • NETTSTEDET

 • TEAM

Enhetsnavn

Oppgi navnet på enhetstypen du har oppgitt i alternativet ovenfor.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Metrisk type

Dette angir terskeltypen.

Velg en verdi fra ett av følgende alternativer:

 • AGENT_THRESHOLD

 • CALL_THRESHOLD

Terskelverdi

Angi den metriske verdien som måledata som gjelder for den angitte enhetstypen.

Velg en verdi fra ett av følgende alternativer:

 • ANTALL

 • VARIGHET

 • PROSENT

Utløserintervall

Angi intervallet, i sekunder, der systemet bare genererer ett varsel for terskelregelkontrollen.

En heltallsverdi

Utløserverdi

Angi verdien som utløser et terskelvarsel. Verditypen (varighet, antall eller prosent) er basert på den valgte metrikken.

En heltallsverdi


 
Utløserverdien må være større enn 0.

Mottakere av varsler

Oppgi e-postadressen hvis du vil at en person skal motta et e-postvarsel i HTML-format.

Gyldig e-post-ID.

Mottakere av tekstvarsling

Oppgi e-postadressen hvis du vil at en person skal motta et e-postvarsel i tekstformat når terskelen utløses.

Gyldig e-post-ID.

Arbeidstid

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navn for arbeidstiden.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Beskrivelse

Gi en kort beskrivelse av arbeidstiden.

Alfanumerisk streng

Tidssone

Angi tidssonen for arbeidstiden.

Skriv tidssonen i formatet som brukes i kontaktsenteret

Ferie Liste

Oppgi ferielisten du vil tilordne til arbeidstiden.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Overstyrer

Angi navnet på overstyringen du vil tilordne til arbeidstiden.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Skift navn

Angi navnet på overstyringen du vil tilordne til arbeidstiden.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Ukedager

Oppgi ukedagene.

Angi én av følgende verdier:

SOLEN

MAN

TUE

ONS

THU

FR

SATT


 
For mer enn én verdi skrive atskilt med rør symbol: SUN | MON | TUE

Starttidspunkt

Angi et starttidspunkt for skiftet for denne arbeidstimen.

Angi følgende verdi:

HT:MM

Sluttklokkeslett

Angi et sluttidspunkt for skiftet for denne arbeidstimen.

Angi følgende verdi:

HT:MM

Ferie Lister

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Oppgi navn på ferielisten.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Beskrivelse

Gi en kort beskrivelse av ferielisten.

Alfanumerisk streng

Holiday Navn

Oppgi et navn på ferien som skal brukes i denne ferielisten.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Startdato

Oppgi en startdato for ferien.

Angi følgende verdi:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Sluttdato

Oppgi en sluttdato for ferien.

Angi følgende verdi:

ÅÅÅÅ-MM-DD

Overstyrer

CSV kolonnenavn

Beskrivelse

Mulige verdier

Navn

Angi navn for overstyringen.

Navnet støtter bare en alfanumerisk streng med understrekingstegn, uten mellomrom.


 

Du kan skrive opptil 80 tegn. Bare 50 tegn er synlige på skjermen. Fullstendig navn (hvis det er mer enn 50 tegn) vises som et verktøytips når du har holdt markøren over navnet.

Beskrivelse

Gi en kort beskrivelse av overstyringen.

Alfanumerisk streng

Tidssone

Angi tidssonen for denne overstyringen.

Skriv tidssonen i formatet som brukes i kontaktsenteret

Overstyr navn

Angi et navn på overstyringen som skal brukes i denne listen over overstyringer.

Alfanumerisk streng

Start dato/klokkeslett

Angi en startdato for overstyringen.

Angi følgende verdi:

ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM

Slutt dato/klokkeslett

Angi en sluttdato for overstyringen.

Angi følgende verdi:

ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM

Aktivert

Angi alternativet som lar deg administrere statusen for denne overstyringen.

Velg en av følgende verdier:

 • SANT

 • FALSKE